Jan Eliasson var en av FN-profilerna som gästade Svenska FN-förbundets digitala kongress 2021.
16 juni, 2021 / Nyheter

Klimat och kärnvapen i fokus vid FN-förbundets kongress

Ett nytt måldokument med tydliga prioriteringar blev det mest påtagliga resultatet av FN-förbundets första digitala kongress som hölls i helgen.

Svenska FN-förbundet höll sin första digitala kongress den 12-13 juni. Ett 70-tal ombud och lika många observatörer, förtroendevalda och kanslianställda samlades vid sina datorer under helgen för att ta ut riktningen för förbundet under de kommande tre åren.

Stämningen var god, tekniken fungerade och en rad intressanta motioner och propositioner samt sedvanliga val avhandlades. Annelie Börjesson fick förnyat förtroende som förbundsordförande under ytterligare tre år. Kongressen gästades av bland andra FN-profilerna Jan Eliasson och Anders Kompass.

Det mest påtagliga resultatet av kongresshelgen var antagandet av ett nytt måldokument med inriktning på FN:s tre pelare samt hållbar utveckling. Därmed har nu hela den svenska FN-rörelsen ett tydligt dokument att luta sig emot i arbetet för ett starkare och bättre FN. FN-förbundet kommer under den kommande kongressperioden att arbeta bland annat med klimatet, Agenda 2030 och svensk anslutning till FN-avtalet mot kärnvapen.

Hela dagordningen rymdes inte under den schemalagda tiden vilket innebär att kongressen ännu inte är formellt avslutad. Efter att ytterligare 17 motioner har hanterats kommer kongressen att stängas.

FN-förbundet tackar alla som bidrog till en lyckad kongress. Vi riktar ett särskilt tack till kongresspresidiet, Anna Bergkvist och Johan Groth från Styrelsepost, som med stor elegans lotsade oss genom helgens möte.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Agenda 2030 fyller år – och behöver stöd!

24 september, 2021 / Nyheter

Den 25 september är det sex år sedan världen tog beslut om Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Pandemin har inneburit att vi nu inom nästan samtliga av de globala målen ser en tillbakagång eller stagnation vad gäller utvecklingen globalt. Den senaste rapporten om Sverige resultat visar både framsteg och tillbakagång.

Läs mer

Kärnvapensamtal över generationsgränserna

24 september, 2021 / Världshorisont

Rolf Ekéus är före detta toppdiplomat med fokus på kärnvapenfrågan. Hamza Jamous är aktiv i Uddevalla FN-förening och har engagerat sig i kampen mot kärnvapen. Världshorisont förde samman dem i ett samtal om kärnvapen.

Läs mer

”Antingen är du för eller emot kärnvapen”

22 september, 2021 / Världshorisont

Tariq Rauf, en av världens veteraner inom nedrustning, ser mörkt på framtiden. Med över 30 år av engagemang för nedrustning har han upplevt hur synen på kärnvapen förändrats och hur normer förflyttats. Han är kritisk till Sveriges val att stå utanför FN-avtalet TPNW.

Läs mer

Guterres manar till mer globalt samarbete i ny FN-rapport

20 september, 2021 / Nyheter

Den nya FN-rapporten Our Common Agenda målar upp en bild av att världen står vid ett vägskäl. Ett förnyat multilateralt samarbete är nödvändigt för att hantera de stora globala utmaningarna. Särskilt viktigt är det att integrera unga personer i beslutsprocesserna.

Läs mer

Dubbelt upp för demokratin!

15 september, 2021 / Blogg

I dagarna fyller kvinnors rösträtt i Sverige 100 år. Den 15 september är också internationella dagen för demokrati, skriver Annelie Börjesson och manar på FN-bloggen till försvar för demokratin.

Läs mer

Hammarskjölds liv och gärning

11 september, 2021 / Nyheter

Vi uppmärksammar 60-årsdagen av förre FN-chefen Dag Hammarskjölds bortgång med ett digitalt frukostseminarium som gästas av professor emeritus Ove Bring. Välkommen den 17 september – anmäl dig nu!

Läs mer

Bekämpa rasism med tydlig lag och skärpt tillämpning

09 september, 2021 / Nyheter

Tillämpning av lagstiftning som är tydlig och precis krävs för att bekämpa organiserad rasism, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svält och sexuellt våld hotar Etiopiens kvinnor

03 september, 2021 / Nyheter

Norra Etiopien slits sönder av inbördeskrig. Civilbefolkningen är hårt drabbad av både det väpnade våldet och brist på mat och sjukvård. FN varnar nu för en humanitär katastrof där kvinnor är särskilt utsatta.

Läs mer

Viktig roll för FN i Afghanistan – medlemmarnas stöd är avgörande

25 augusti, 2021 / Nyheter

Förra veckans möte om Afghanistan i FN:s säkerhetsråd, MR-chefens larm om människorättsbrott samt FN:s humanitära närvaro visar världsorganisationens betydelse i en krissituation.

Läs mer