Jan Eliasson var en av FN-profilerna som gästade Svenska FN-förbundets digitala kongress 2021.

Ett nytt måldokument med tydliga prioriteringar blev det mest påtagliga resultatet av FN-förbundets första digitala kongress som hölls i helgen.

Svenska FN-förbundet höll sin första digitala kongress den 12-13 juni. Ett 70-tal ombud och lika många observatörer, förtroendevalda och kanslianställda samlades vid sina datorer under helgen för att ta ut riktningen för förbundet under de kommande tre åren.

Stämningen var god, tekniken fungerade och en rad intressanta motioner och propositioner samt sedvanliga val avhandlades. Annelie Börjesson fick förnyat förtroende som förbundsordförande under ytterligare tre år. Kongressen gästades av bland andra FN-profilerna Jan Eliasson och Anders Kompass.

Det mest påtagliga resultatet av kongresshelgen var antagandet av ett nytt måldokument med inriktning på FN:s tre pelare samt hållbar utveckling. Därmed har nu hela den svenska FN-rörelsen ett tydligt dokument att luta sig emot i arbetet för ett starkare och bättre FN. FN-förbundet kommer under den kommande kongressperioden att arbeta bland annat med klimatet, Agenda 2030 och svensk anslutning till FN-avtalet mot kärnvapen.

Hela dagordningen rymdes inte under den schemalagda tiden vilket innebär att kongressen ännu inte är formellt avslutad. Efter att ytterligare 17 motioner har hanterats kommer kongressen att stängas.

FN-förbundet tackar alla som bidrog till en lyckad kongress. Vi riktar ett särskilt tack till kongresspresidiet, Anna Bergkvist och Johan Groth från Styrelsepost, som med stor elegans lotsade oss genom helgens möte.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Parfym, bunkrar och FN-rollspel

07 november, 2022 / Blogg

Förra veckan var vi på besök i Albanien och deras FN-förbund. Det grundades 2016 men är redan en nyckelaktör i civilsamhället för att stärka unga i arbetet för en demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, fred och hållbar utveckling.

Läs mer

FN-skola firar 15 år

30 oktober, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundets verksamhet FN-skola fyller 15 år i höst. Certifieringen stärker gymnasieskolors engagemang för globala frågor och nio skolor som har varit med sedan starten 2007 kan nu fira jubileum.

Läs mer