fbpx
11 december, 2015 / Nyheter

Jordanien i skuggan av krisen i Syrien

Svenska FN-förbundet har under veckan stått värd för en studieresa till Jordanien, ett land som i hög grad påverkas av konflikten i Syrien.

Svenska FN-förbundet har under fyra intensiva dagar lett en studieresa för riksdagsledamöter till Jordanien. På torsdagen kom delegationen, under ledning av FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic och generalsekreterare Linda Nordin, åter till Sverige.

Delegationen, från vänster: Linda Nordin, generalsekreterare Svenska FN-förbundet, Birgitta Ohlsson (L), Hans Linde (V), Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet, Gustavo Gonzalez, samordnare FN:s regionala arbete, Kerstin Lundgren (C), Sotiris Delis (M).

Jordanien är starkt präglat av konflikten i Syrien. Omkring 630 000 syriska flyktingar finns i Jordanien i dag, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR som har hand om 18 procent av flyktingarna. Övriga 82 procent bor i värdkommuner runt om i Jordanien. FN-förbundets delegation besökte såväl flyktingläger under FN:s beskydd som värdkommuner.

Krisen i Syrien påverkar hela regionen. Turkiet, Libanon och Jordanien tar emot flest flyktingar. FN-organen i området har bildat ett regionalt samarbete som inkluderar FN:s katastrofsamordnare OCHA, UNHCR, FN:s livsmedelsprogram WFP och FN:s barnfond UNICEF.

– Flyktingmottagandet är en stor utmaning för Jordanien. De drygt 600 000 flyktingarna representerar olika grupper i konflikten i Syrien. Ytterligare 400 000 flyktingar väntas nästa år, säger Aleksander Gabelic.

Gustavo Gonzalez, som samordnar FN:s regionala arbete, berättade för delegationen om de utmaningar som FN och Syriens grannländer står inför. Framför allt handlar det om att kunna hjälpa de syrier som är kvar i Syrien, varav många har tvingats fly sina hem och stannat kvar i landet som internflyktingar.

Foto: WFP/ Dina El-Kassaby

– Vid sidan av flyktingsituationen är den humanitära krisen det kvardröjande intrycket. Nödropen från FN:s hjälporganisationer har inte besvarats i tillräckligt hög grad även om en del medel har kommit in på senare tid, säger Aleksander Gabelic.

FN:s företrädare på plats i Jordanien bekräftar bilden.

– Den syriska krisen är en utmaning för FN, säger Gustavo Gonzalez. Det är mer än en humanitär kris, det handlar om överlevnad. 12 miljoner människor, varav tre miljoner barn, är drabbade. Det är fler människor än i någon katastrof tidigare.

Gonzalez berättar att när konflikten började i Syrien 2011 trodde alla att det skulle bli en kortvarig konflikt. FN-medarbetarna i området som arbetade med humanitärt bistånd förväntade sig att FN:s säkerhetsråd skulle fatta en resolution som skulle bidra till att konflikten löstes.

– Vi hade fel, konstaterar Gonzalez, och tillägger att FN inte har lyckats med att hantera krisen. Medlemsstaterna ställer inte upp med de resurser som behövs för att lösa konflikten och rädda människor undan våld, nöd och flyktingskap. FN har bara fått hälften av de humanitära medel som krävs.

Aleksander Gabelic riktar en uppmaning till omvärlden att uppmärksamma också den allmänna utvecklingen i Jordanien.

– Jordanien har hittills, tack vare stöd från Väst, varit ett relativt öppet land. Omvärlden måste ta signalerna om tilltagande radikalisering bland unga och särskilt den svåra situationen för landets kvinnor på allvar, avslutar Gabelic.

I delegationen ingick riksdagsledamöterna Sotiris Delis (M), Hans Linde (V), Kerstin Lundgren (C) och Birgitta Ohlsson (L).

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer

Johan Forsell: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriteras

28 februari, 2023 / Världshorisont

Moderaten Johan Forssell är bistånds- och utrikeshandelsminister i regeringen Kristersson. Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont fick möjlighet att skicka några frågor på temat flickors och kvinnors rättigheter till ministern som svarat skriftligen.

Läs mer