fbpx
11 december, 2015 / Nyheter

Jordanien i skuggan av krisen i Syrien

Svenska FN-förbundet har under veckan stått värd för en studieresa till Jordanien, ett land som i hög grad påverkas av konflikten i Syrien.

Svenska FN-förbundet har under fyra intensiva dagar lett en studieresa för riksdagsledamöter till Jordanien. På torsdagen kom delegationen, under ledning av FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic och generalsekreterare Linda Nordin, åter till Sverige.

Delegationen, från vänster: Linda Nordin, generalsekreterare Svenska FN-förbundet, Birgitta Ohlsson (L), Hans Linde (V), Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet, Gustavo Gonzalez, samordnare FN:s regionala arbete, Kerstin Lundgren (C), Sotiris Delis (M).

Jordanien är starkt präglat av konflikten i Syrien. Omkring 630 000 syriska flyktingar finns i Jordanien i dag, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR som har hand om 18 procent av flyktingarna. Övriga 82 procent bor i värdkommuner runt om i Jordanien. FN-förbundets delegation besökte såväl flyktingläger under FN:s beskydd som värdkommuner.

Krisen i Syrien påverkar hela regionen. Turkiet, Libanon och Jordanien tar emot flest flyktingar. FN-organen i området har bildat ett regionalt samarbete som inkluderar FN:s katastrofsamordnare OCHA, UNHCR, FN:s livsmedelsprogram WFP och FN:s barnfond UNICEF.

– Flyktingmottagandet är en stor utmaning för Jordanien. De drygt 600 000 flyktingarna representerar olika grupper i konflikten i Syrien. Ytterligare 400 000 flyktingar väntas nästa år, säger Aleksander Gabelic.

Gustavo Gonzalez, som samordnar FN:s regionala arbete, berättade för delegationen om de utmaningar som FN och Syriens grannländer står inför. Framför allt handlar det om att kunna hjälpa de syrier som är kvar i Syrien, varav många har tvingats fly sina hem och stannat kvar i landet som internflyktingar.

Foto: WFP/ Dina El-Kassaby

– Vid sidan av flyktingsituationen är den humanitära krisen det kvardröjande intrycket. Nödropen från FN:s hjälporganisationer har inte besvarats i tillräckligt hög grad även om en del medel har kommit in på senare tid, säger Aleksander Gabelic.

FN:s företrädare på plats i Jordanien bekräftar bilden.

– Den syriska krisen är en utmaning för FN, säger Gustavo Gonzalez. Det är mer än en humanitär kris, det handlar om överlevnad. 12 miljoner människor, varav tre miljoner barn, är drabbade. Det är fler människor än i någon katastrof tidigare.

Gonzalez berättar att när konflikten började i Syrien 2011 trodde alla att det skulle bli en kortvarig konflikt. FN-medarbetarna i området som arbetade med humanitärt bistånd förväntade sig att FN:s säkerhetsråd skulle fatta en resolution som skulle bidra till att konflikten löstes.

– Vi hade fel, konstaterar Gonzalez, och tillägger att FN inte har lyckats med att hantera krisen. Medlemsstaterna ställer inte upp med de resurser som behövs för att lösa konflikten och rädda människor undan våld, nöd och flyktingskap. FN har bara fått hälften av de humanitära medel som krävs.

Aleksander Gabelic riktar en uppmaning till omvärlden att uppmärksamma också den allmänna utvecklingen i Jordanien.

– Jordanien har hittills, tack vare stöd från Väst, varit ett relativt öppet land. Omvärlden måste ta signalerna om tilltagande radikalisering bland unga och särskilt den svåra situationen för landets kvinnor på allvar, avslutar Gabelic.

I delegationen ingick riksdagsledamöterna Sotiris Delis (M), Hans Linde (V), Kerstin Lundgren (C) och Birgitta Ohlsson (L).

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer