Svenska FN-förbundet har under veckan stått värd för en studieresa till Jordanien, ett land som i hög grad påverkas av konflikten i Syrien.

Svenska FN-förbundet har under fyra intensiva dagar lett en studieresa för riksdagsledamöter till Jordanien. På torsdagen kom delegationen, under ledning av FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic och generalsekreterare Linda Nordin, åter till Sverige.

Delegationen, från vänster: Linda Nordin, generalsekreterare Svenska FN-förbundet, Birgitta Ohlsson (L), Hans Linde (V), Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet, Gustavo Gonzalez, samordnare FN:s regionala arbete, Kerstin Lundgren (C), Sotiris Delis (M).

Jordanien är starkt präglat av konflikten i Syrien. Omkring 630 000 syriska flyktingar finns i Jordanien i dag, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR som har hand om 18 procent av flyktingarna. Övriga 82 procent bor i värdkommuner runt om i Jordanien. FN-förbundets delegation besökte såväl flyktingläger under FN:s beskydd som värdkommuner.

Krisen i Syrien påverkar hela regionen. Turkiet, Libanon och Jordanien tar emot flest flyktingar. FN-organen i området har bildat ett regionalt samarbete som inkluderar FN:s katastrofsamordnare OCHA, UNHCR, FN:s livsmedelsprogram WFP och FN:s barnfond UNICEF.

– Flyktingmottagandet är en stor utmaning för Jordanien. De drygt 600 000 flyktingarna representerar olika grupper i konflikten i Syrien. Ytterligare 400 000 flyktingar väntas nästa år, säger Aleksander Gabelic.

Gustavo Gonzalez, som samordnar FN:s regionala arbete, berättade för delegationen om de utmaningar som FN och Syriens grannländer står inför. Framför allt handlar det om att kunna hjälpa de syrier som är kvar i Syrien, varav många har tvingats fly sina hem och stannat kvar i landet som internflyktingar.

Foto: WFP/ Dina El-Kassaby

– Vid sidan av flyktingsituationen är den humanitära krisen det kvardröjande intrycket. Nödropen från FN:s hjälporganisationer har inte besvarats i tillräckligt hög grad även om en del medel har kommit in på senare tid, säger Aleksander Gabelic.

FN:s företrädare på plats i Jordanien bekräftar bilden.

– Den syriska krisen är en utmaning för FN, säger Gustavo Gonzalez. Det är mer än en humanitär kris, det handlar om överlevnad. 12 miljoner människor, varav tre miljoner barn, är drabbade. Det är fler människor än i någon katastrof tidigare.

Gonzalez berättar att när konflikten började i Syrien 2011 trodde alla att det skulle bli en kortvarig konflikt. FN-medarbetarna i området som arbetade med humanitärt bistånd förväntade sig att FN:s säkerhetsråd skulle fatta en resolution som skulle bidra till att konflikten löstes.

– Vi hade fel, konstaterar Gonzalez, och tillägger att FN inte har lyckats med att hantera krisen. Medlemsstaterna ställer inte upp med de resurser som behövs för att lösa konflikten och rädda människor undan våld, nöd och flyktingskap. FN har bara fått hälften av de humanitära medel som krävs.

Aleksander Gabelic riktar en uppmaning till omvärlden att uppmärksamma också den allmänna utvecklingen i Jordanien.

– Jordanien har hittills, tack vare stöd från Väst, varit ett relativt öppet land. Omvärlden måste ta signalerna om tilltagande radikalisering bland unga och särskilt den svåra situationen för landets kvinnor på allvar, avslutar Gabelic.

I delegationen ingick riksdagsledamöterna Sotiris Delis (M), Hans Linde (V), Kerstin Lundgren (C) och Birgitta Ohlsson (L).

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Parfym, bunkrar och FN-rollspel

07 november, 2022 / Blogg

Förra veckan var vi på besök i Albanien och deras FN-förbund. Det grundades 2016 men är redan en nyckelaktör i civilsamhället för att stärka unga i arbetet för en demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, fred och hållbar utveckling.

Läs mer

FN-skola firar 15 år

30 oktober, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundets verksamhet FN-skola fyller 15 år i höst. Certifieringen stärker gymnasieskolors engagemang för globala frågor och nio skolor som har varit med sedan starten 2007 kan nu fira jubileum.

Läs mer

Skarp kritik mot Iran i brev till ambassadör

27 oktober, 2022 / Nyheter

I ett öppet brev till Irans ambassadör i Sverige fördömer Svenska FN-förbundet våldet mot demonstranter och kräver en oberoende utredning av Mahsa Aminis död.

Läs mer