fbpx
Internationella praktikanter 2019. Foto: Svenska FN-förbundet/Mikaela Engwall
13 november, 2023 / Nyheter

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Svenska FN-förbundet stöttar den globala FN-rörelsen och samarbetar internationellt för en bättre värld. Genom FN-förbundets samarbete med systerförbunden i Armenien, Georgien, Albanien och Tanzania främjas mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och fredliga samhällen. En viktig del av det internationella utvecklingssamarbetet är det internationella praktikantprogrammet som har pågått sedan 2013. På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har nu programmet lagts ned. 

– Praktiken på FN-förbundet har betytt väldigt mycket för mig och den har snabbat på min karriär inom FN, berättar Jane-Ange Masekura som praktiserade på FN-förbundet i Tanzania 2019.  

– Under praktiken insåg jag att jag älskar att arbeta med kommunikation och det ledde mig in på att ta en master inom strategisk kommunikation. Mastern gav mig min första praktik på FN och alla dessa erfarenheter ledde mig vidare till mitt första jobb i FN.  

Efter praktiken i Tanzania praktiserade Jane-Ange på FN-staden i Köpenhamn. Hon jobbar just nu på UN Women i Etiopien genom programmet UN Youth Volunteer. Jane-Ange berättar att det internationella praktikantprogrammet gav henne nya kunskaper och erfarenheter. 

– Jag fick kunskap om hur civilsamhällesorganisationer, FN och icke-statliga organisationer och myndigheter i Afrika arbetar sinsemellan för att stärka mänskliga rättigheter och FN:s globala agenda. Jag fick även kunskap om Agenda 2030, kunskaper i swahili och inblick i hur svenskt biståndsarbete fungerar och vikten av att biståndet finns och fungerar.  

Anna Foucard praktiserade på FN-förbundet i Georgien år 2018. Efter praktiken har Anna jobbat i klimatgruppen på Utrikesdepartementet och jobbar nu med internationellt samarbete på den ideella organisationen Föreningarna Nordens Förbund i Köpenhamn.  

– Praktikantprogrammet var en väldigt nyttig erfarenhet Jag fick arbeta med internationellt utvecklingssamarbete samtidigt som jag lärde mig oerhört mycket om den kaukasiska regionen. Under min tid som praktikant arbetade jag främst med ett projekt för att öka det demokratiska deltagandet bland unga i regionen. I ett land med utbredd homofobi blev jag särskilt inspirerad av att lära känna folk i HBTQ-rörelsen. 

Jane-Ange och Anna berättar båda hur de tack vare utlandspraktiken gynnades av att lära känna personer i värdländerna och att de utökade sina nätverk. 

– Jag fick ett större nätverk som jag senare använde när jag behövde en kontaktperson för utlandspraktik genom Sida (s.k. Minor Field Study). Denna person hjälpte mig att mobilisera personal inom FN och regeringen som jag kunde intervjua under min fältpraktik inom kommunikation i Tanzania under covid-19-pandemin, berättar Jane-Ange. 

– Under min tid i Tbilisi lärde jag känna många som arbetade med liknande frågor, både georgier och utsända från andra länder. Jag lärde känna fantastiska människor i Tbilisi som jag fortfarande har kontakt med. Tiden som praktikant gav mig en relation till regionen och ökad förståelse för dess historia och dagens geopolitiska läge, säger Anna.  

Förutom att stötta FN-förbunden i samarbetsländerna har praktikanterna bidragit till att öka kunskapen om Agenda 2030, de globala målen och om samarbetsländerna, bland annat genom att skriva texter och föreläsa i Sverige efter avslutad praktik.  

– Praktikantprogrammets upplägg, där jag efter praktiken även fick resa runt i Sverige och föreläsa om internationellt utvecklingssamarbete, var väldigt bra i sin helhet och jag tycker att det är tråkigt att det läggs ned, reflekterar Anna. 

Även FN-förbunden i samarbetsländerna och Svenska FN-förbundet har gynnats av praktikantprogrammet genom att man haft nytta av praktikanternas erfarenheter och kunskaper, och genom att man kunnat stärka samarbetet mellan förbunden.  

– Jag har lärt mig jättemycket av svenska praktikanter som kommit hit och bidragit med kunskap inom olika områden, berättar Goodluck Willy. 

Goodluck jobbar som programansvarig för de globala målen och mänskliga rättigheter på FN-förbundet i Tanzania och har varit handledare för svenska praktikanter sen 2016.  

Förbundet har gynnats av programmet genom att praktikanterna bidragit med expertis inom olika områden, som kommunikation, mänskliga rättigheter och jämställdhet. De svenska praktikanterna har även bidragit till att stärka samarbeten och nätverkande på olika nivåer. 

– Praktikantprogrammet har betytt mycket för vår relation med Svenska FN-förbundet och fungerat som bränslet i motorn för vår relation, förklarar Goodluck.  

– Det är väldigt tråkigt att vi behöver lägga ner ett välfungerande och långvarigt program, säger Cecilia Tengroth, generalsekreterare för Svenska FN-förbundet, och fortsätter:

– Det har varit ett värdefullt bidrag till vår verksamhet i Sverige och för våra systerförbund som tagit emot praktikanter. Vissa saker kan man inte lära sig genom kurser, utan man behöver vara på plats och se hur bistånd och internationellt samarbete faktiskt ser ut i verkligheten. Om Sverige ska fortsätta vara solidariskt med de som lever i störst utsatthet, och bidra med finansiering och kompetens till det globala systemet, behöver varje generation upptäcka att det går att göra skillnad. 

– Det här programmet var det bästa jag har gjort och jag är ledsen över att det inte kommer finnas kvar. Jag hoppas innerligt att det kommer tillbaka för det gjorde att jag växte professionellt och som person, och alla som haft chansen att ta del av det här programmet är lyckligt lottade. Jag har programmet att tacka för min nuvarande och framtida karriär. Tack vare den grund jag fått från Svenska FN-förbundet och FN-förbundet i Tanzania har jag den kunskap och det självförtroende som krävs för att nå mina mål, avslutar Jane-Ange.  

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Bred samling till försvar för ICC

20 juni, 2024 / Nyheter

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer