fbpx
Foto: Unsplash/ Craig Melville.
25 november, 2022 / Nyheter

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Inför internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november rapporterar FN:s kontor för mänskliga rättigheter att över 40 människor har dödats under den senaste veckans protester i Iran. Över 14 000 har frihetsberövats och minst sex personer har dömts till döden för att ha deltagit i ”krig mot Gud”. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk, uppmanar de iranska myndigheterna att agera på kraven på jämlikhet, värdighet och rättigheter.

På torsdagen beslutade också FN:s råd för mänskliga rättigheter att tillsätta en utredning som ska granska övergreppen mot demonstranter. FN är inte ensamt om att reagera. En hel värld upprörs över den iranska regimens våld mot kvinnor som valt att inte följa den islamiska klädkoden och mot de som höjer sina röster för grundläggande rättigheter. I Afghanistan har talibanerna ett år efter återkomsten till makten infört sharialagar och fråntagit flickor och kvinnor rättigheter som att studera och arbeta. 

– Iran och Afghanistan är två aktuella och allvarliga exempel på att flickors och kvinnors rättigheter kränks världen runt. Faktum är att kvinnors rättigheter har varit på tillbakagång i många länder och under många år. FN:s krav på åtgärder måste få medlemsländernas stöd, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet. 

I ett brev till Irans ambassadör i Sverige har Svenska FN-förbundet fördömt de senaste veckornas våld mot fredliga demonstrationer. Förbundet ställer sig i brevet bakom FN-kravet på en oberoende utredning av 22-åriga Mahsa Aminis död och uppmanar Iran att upphöra med våldet mot demonstranterna. FN-förbundet har också välkomnat skärpta EU-sanktioner mot iranska individer och institutioner.

FN leder, genom flera organisationer och kontoret för mänskliga rättigheter, det globala arbetet för jämställdhet. FN:s ekonomiska och sociala råd, Ecosoc, utser de 45 länderna i FN:s kvinnokommission som möts varje år i New York. Som i andra FN-sammanhang väljs länderna efter geografisk tillhörighet. UN Women startades 2010 när flera FN-organisationer slogs samman. I över 80 länder arbetar man för kvinnors egenmakt, jämställdhet och stärkandet av flickors och kvinnors rättigheter. 

FN:s medlemsländer har bland annat antagit en handlingsplan för kvinnors rättigheter (Pekingplattformen 1995), konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1979) och resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet (2000). Trots det har det globala arbetet för jämställdhet mött motstånd och på senare år också gått bakåt. 

– Det är uppenbart att medlemsländerna inte tar sin del av ansvaret för att nå mål 5 i Agenda 2030 om jämställdhet. Mer måste göras av fler, avslutar Annelie Börjesson. 

Internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november är starten för FN:s sexton dagar mot könsbaserat våld som pågår till och med den 10 december som är internationella dagen för mänskliga rättigheter. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer