Foto: Unsplash/ Craig Melville.

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Inför internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november rapporterar FN:s kontor för mänskliga rättigheter att över 40 människor har dödats under den senaste veckans protester i Iran. Över 14 000 har frihetsberövats och minst sex personer har dömts till döden för att ha deltagit i ”krig mot Gud”. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk, uppmanar de iranska myndigheterna att agera på kraven på jämlikhet, värdighet och rättigheter.

På torsdagen beslutade också FN:s råd för mänskliga rättigheter att tillsätta en utredning som ska granska övergreppen mot demonstranter. FN är inte ensamt om att reagera. En hel värld upprörs över den iranska regimens våld mot kvinnor som valt att inte följa den islamiska klädkoden och mot de som höjer sina röster för grundläggande rättigheter. I Afghanistan har talibanerna ett år efter återkomsten till makten infört sharialagar och fråntagit flickor och kvinnor rättigheter som att studera och arbeta. 

– Iran och Afghanistan är två aktuella och allvarliga exempel på att flickors och kvinnors rättigheter kränks världen runt. Faktum är att kvinnors rättigheter har varit på tillbakagång i många länder och under många år. FN:s krav på åtgärder måste få medlemsländernas stöd, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet. 

I ett brev till Irans ambassadör i Sverige har Svenska FN-förbundet fördömt de senaste veckornas våld mot fredliga demonstrationer. Förbundet ställer sig i brevet bakom FN-kravet på en oberoende utredning av 22-åriga Mahsa Aminis död och uppmanar Iran att upphöra med våldet mot demonstranterna. FN-förbundet har också välkomnat skärpta EU-sanktioner mot iranska individer och institutioner.

FN leder, genom flera organisationer och kontoret för mänskliga rättigheter, det globala arbetet för jämställdhet. FN:s ekonomiska och sociala råd, Ecosoc, utser de 45 länderna i FN:s kvinnokommission som möts varje år i New York. Som i andra FN-sammanhang väljs länderna efter geografisk tillhörighet. UN Women startades 2010 när flera FN-organisationer slogs samman. I över 80 länder arbetar man för kvinnors egenmakt, jämställdhet och stärkandet av flickors och kvinnors rättigheter. 

FN:s medlemsländer har bland annat antagit en handlingsplan för kvinnors rättigheter (Pekingplattformen 1995), konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1979) och resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet (2000). Trots det har det globala arbetet för jämställdhet mött motstånd och på senare år också gått bakåt. 

– Det är uppenbart att medlemsländerna inte tar sin del av ansvaret för att nå mål 5 i Agenda 2030 om jämställdhet. Mer måste göras av fler, avslutar Annelie Börjesson. 

Internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november är starten för FN:s sexton dagar mot könsbaserat våld som pågår till och med den 10 december som är internationella dagen för mänskliga rättigheter. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer