fbpx
Foto: Unsplash/ Craig Melville.
25 november, 2022 / Nyheter

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Inför internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november rapporterar FN:s kontor för mänskliga rättigheter att över 40 människor har dödats under den senaste veckans protester i Iran. Över 14 000 har frihetsberövats och minst sex personer har dömts till döden för att ha deltagit i ”krig mot Gud”. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk, uppmanar de iranska myndigheterna att agera på kraven på jämlikhet, värdighet och rättigheter.

På torsdagen beslutade också FN:s råd för mänskliga rättigheter att tillsätta en utredning som ska granska övergreppen mot demonstranter. FN är inte ensamt om att reagera. En hel värld upprörs över den iranska regimens våld mot kvinnor som valt att inte följa den islamiska klädkoden och mot de som höjer sina röster för grundläggande rättigheter. I Afghanistan har talibanerna ett år efter återkomsten till makten infört sharialagar och fråntagit flickor och kvinnor rättigheter som att studera och arbeta. 

– Iran och Afghanistan är två aktuella och allvarliga exempel på att flickors och kvinnors rättigheter kränks världen runt. Faktum är att kvinnors rättigheter har varit på tillbakagång i många länder och under många år. FN:s krav på åtgärder måste få medlemsländernas stöd, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet. 

I ett brev till Irans ambassadör i Sverige har Svenska FN-förbundet fördömt de senaste veckornas våld mot fredliga demonstrationer. Förbundet ställer sig i brevet bakom FN-kravet på en oberoende utredning av 22-åriga Mahsa Aminis död och uppmanar Iran att upphöra med våldet mot demonstranterna. FN-förbundet har också välkomnat skärpta EU-sanktioner mot iranska individer och institutioner.

FN leder, genom flera organisationer och kontoret för mänskliga rättigheter, det globala arbetet för jämställdhet. FN:s ekonomiska och sociala råd, Ecosoc, utser de 45 länderna i FN:s kvinnokommission som möts varje år i New York. Som i andra FN-sammanhang väljs länderna efter geografisk tillhörighet. UN Women startades 2010 när flera FN-organisationer slogs samman. I över 80 länder arbetar man för kvinnors egenmakt, jämställdhet och stärkandet av flickors och kvinnors rättigheter. 

FN:s medlemsländer har bland annat antagit en handlingsplan för kvinnors rättigheter (Pekingplattformen 1995), konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1979) och resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet (2000). Trots det har det globala arbetet för jämställdhet mött motstånd och på senare år också gått bakåt. 

– Det är uppenbart att medlemsländerna inte tar sin del av ansvaret för att nå mål 5 i Agenda 2030 om jämställdhet. Mer måste göras av fler, avslutar Annelie Börjesson. 

Internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november är starten för FN:s sexton dagar mot könsbaserat våld som pågår till och med den 10 december som är internationella dagen för mänskliga rättigheter. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer