fbpx
Amina Mohammad, biträdande generalsekreterare för Ecosoc, under årets HLPF. Foto: UN Photo/Manuel Elías
8 juli, 2022 / Nyheter

HLPF 2022: Världen är långt ifrån halvvägs till målen

Årets högnivåmöte för Agenda 2030, High Level Political Forum (HLPF), öppnade i New York den 5 juli. För första gången sedan 2019 träffas delegaterna fysiskt. Utbildning, jämställdhet, tillstånden för ekosystemen i hav och land samt partnerskap och genomförande är i fokus under årets möte. Men istället för att vara halvvägs mot målen går utvecklingen inom många områden åt fel håll.

Vid lanseringen av den årliga rapporten The State of Food Security and Nutrition in the World som skedde i samband med HLPF den 6 juli framkom att mellan ofattbara 702–828 miljoner led av hunger 2021. En ökning med runt 150 miljoner jämfört med 2019.

Chefen för FN:s livsmedelsorgan (WFP), David Beasley, varnade under lanseringen för att antalet som lider av hunger kan komma att stiga ytterligare framöver.

Pandemin har påverkat fattigdom och hunger

Vid HLPF:s inledning låg stort fokus på den negativa globala utvecklingen som covidpandemin, klimatförändringarna, bristande finansiering och en eskalerande konfliktnivå i världen har bidragit till och vikten av att lösa utmaningarna gemensamt.

Enligt Amina Mohammad, biträdande generalsekreterare för Ecosoc, beskriver årets 44 frivilliga granskningsrapporter hur pandemin har påverkat fattigdom, hunger och ekonomisk tillbakagång. Samtidigt har framgångar skett inom bland annat jordbruk, utbildning och sociala trygghetssystem.

– Vi är snart halvvägs men låt oss vara ärliga och säga att vi inte har nått så långt som vi hoppades 2015, sa Amina Mohammad.

Under ett sidoevent som analyserade vad som inte tas upp i de frivilliga granskningsrapporterna, framkom att det saknas analyser av vad i samhällssystemen som bidrar till utstötning och hur länderna gör för att nå dem som är mest utanför.

147 miljoner barn har fått sämre utbildning

Även allas rätt till utbildning fick mycket uppmärksamhet under mötet. Pandemin har inneburit att 147 miljoner elever har gått miste om mer än hälften av sin utbildning under 2020 och 2021.

Årets uppföljningsrapport av de globala målen visar också att 25 procent av grundskolorna saknar vatten, elektricitet och toaletter samt att hälften saknar datorer och tillgång till internet.

Att utbildning ska ses som en mänsklig rättighet lyftes av bland annat Spanien och Portugal. Problem med tillgång till utbildade lärare och behovet av större satsningar på utbildning togs upp av många delegater. Att se på utbildning som en investering och inte en kostnad lyftes bland annat av Finland och vikten av skolmåltider var också något som framkom i flera anföranden.

Biståndsnivåer och lokalt genomförande lyftes av svenskar

Sverige lyfte i ett anförande att en procent av bruttonationalinkomsten går till bistånd. Kommunala partnerskap för demokrati och innovation beskrevs som ett bra verktyg för ömsesidigt kapacitetsbyggande och lärande.

När vikten av den lokala nivån för genomförandet av Agenda 2030 diskuterades höll kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Peter Danielsson, M, ett anförande där han uppmanade kommuner och regioner att våga vara holistiska, skapa breda samarbeten och göra det snabbt.

HLPF fortsätter fram till den 15 juli. Under den andra veckan är det fokus på ländernas frivilliga granskningsrapporter och en ministerdeklaration med över 130 punkter förhandlas och antas förhoppningsvis i slutet av mötet.

Här kan du se hela programmet för årets HLPF som också går att följa på FN:s tv.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer