Amina Mohammad, biträdande generalsekreterare för Ecosoc, under årets HLPF. Foto: UN Photo/Manuel Elías
8 juli, 2022 / Nyheter

HLPF 2022: Världen är långt ifrån halvvägs till målen

Årets högnivåmöte för Agenda 2030, High Level Political Forum (HLPF), öppnade i New York den 5 juli. För första gången sedan 2019 träffas delegaterna fysiskt. Utbildning, jämställdhet, tillstånden för ekosystemen i hav och land samt partnerskap och genomförande är i fokus under årets möte. Men istället för att vara halvvägs mot målen går utvecklingen inom många områden åt fel håll.

Vid lanseringen av den årliga rapporten The State of Food Security and Nutrition in the World som skedde i samband med HLPF den 6 juli framkom att mellan ofattbara 702–828 miljoner led av hunger 2021. En ökning med runt 150 miljoner jämfört med 2019.

Chefen för FN:s livsmedelsorgan (WFP), David Beasley, varnade under lanseringen för att antalet som lider av hunger kan komma att stiga ytterligare framöver.

Pandemin har påverkat fattigdom och hunger

Vid HLPF:s inledning låg stort fokus på den negativa globala utvecklingen som covidpandemin, klimatförändringarna, bristande finansiering och en eskalerande konfliktnivå i världen har bidragit till och vikten av att lösa utmaningarna gemensamt.

Enligt Amina Mohammad, biträdande generalsekreterare för Ecosoc, beskriver årets 44 frivilliga granskningsrapporter hur pandemin har påverkat fattigdom, hunger och ekonomisk tillbakagång. Samtidigt har framgångar skett inom bland annat jordbruk, utbildning och sociala trygghetssystem.

– Vi är snart halvvägs men låt oss vara ärliga och säga att vi inte har nått så långt som vi hoppades 2015, sa Amina Mohammad.

Under ett sidoevent som analyserade vad som inte tas upp i de frivilliga granskningsrapporterna, framkom att det saknas analyser av vad i samhällssystemen som bidrar till utstötning och hur länderna gör för att nå dem som är mest utanför.

147 miljoner barn har fått sämre utbildning

Även allas rätt till utbildning fick mycket uppmärksamhet under mötet. Pandemin har inneburit att 147 miljoner elever har gått miste om mer än hälften av sin utbildning under 2020 och 2021.

Årets uppföljningsrapport av de globala målen visar också att 25 procent av grundskolorna saknar vatten, elektricitet och toaletter samt att hälften saknar datorer och tillgång till internet.

Att utbildning ska ses som en mänsklig rättighet lyftes av bland annat Spanien och Portugal. Problem med tillgång till utbildade lärare och behovet av större satsningar på utbildning togs upp av många delegater. Att se på utbildning som en investering och inte en kostnad lyftes bland annat av Finland och vikten av skolmåltider var också något som framkom i flera anföranden.

Biståndsnivåer och lokalt genomförande lyftes av svenskar

Sverige lyfte i ett anförande att en procent av bruttonationalinkomsten går till bistånd. Kommunala partnerskap för demokrati och innovation beskrevs som ett bra verktyg för ömsesidigt kapacitetsbyggande och lärande.

När vikten av den lokala nivån för genomförandet av Agenda 2030 diskuterades höll kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Peter Danielsson, M, ett anförande där han uppmanade kommuner och regioner att våga vara holistiska, skapa breda samarbeten och göra det snabbt.

HLPF fortsätter fram till den 15 juli. Under den andra veckan är det fokus på ländernas frivilliga granskningsrapporter och en ministerdeklaration med över 130 punkter förhandlas och antas förhoppningsvis i slutet av mötet.

Här kan du se hela programmet för årets HLPF som också går att följa på FN:s tv.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer