fbpx
Amina Mohammad, biträdande generalsekreterare för Ecosoc, under årets HLPF. Foto: UN Photo/Manuel Elías
8 juli, 2022 / Nyheter

HLPF 2022: Världen är långt ifrån halvvägs till målen

Årets högnivåmöte för Agenda 2030, High Level Political Forum (HLPF), öppnade i New York den 5 juli. För första gången sedan 2019 träffas delegaterna fysiskt. Utbildning, jämställdhet, tillstånden för ekosystemen i hav och land samt partnerskap och genomförande är i fokus under årets möte. Men istället för att vara halvvägs mot målen går utvecklingen inom många områden åt fel håll.

Vid lanseringen av den årliga rapporten The State of Food Security and Nutrition in the World som skedde i samband med HLPF den 6 juli framkom att mellan ofattbara 702–828 miljoner led av hunger 2021. En ökning med runt 150 miljoner jämfört med 2019.

Chefen för FN:s livsmedelsorgan (WFP), David Beasley, varnade under lanseringen för att antalet som lider av hunger kan komma att stiga ytterligare framöver.

Pandemin har påverkat fattigdom och hunger

Vid HLPF:s inledning låg stort fokus på den negativa globala utvecklingen som covidpandemin, klimatförändringarna, bristande finansiering och en eskalerande konfliktnivå i världen har bidragit till och vikten av att lösa utmaningarna gemensamt.

Enligt Amina Mohammad, biträdande generalsekreterare för Ecosoc, beskriver årets 44 frivilliga granskningsrapporter hur pandemin har påverkat fattigdom, hunger och ekonomisk tillbakagång. Samtidigt har framgångar skett inom bland annat jordbruk, utbildning och sociala trygghetssystem.

– Vi är snart halvvägs men låt oss vara ärliga och säga att vi inte har nått så långt som vi hoppades 2015, sa Amina Mohammad.

Under ett sidoevent som analyserade vad som inte tas upp i de frivilliga granskningsrapporterna, framkom att det saknas analyser av vad i samhällssystemen som bidrar till utstötning och hur länderna gör för att nå dem som är mest utanför.

147 miljoner barn har fått sämre utbildning

Även allas rätt till utbildning fick mycket uppmärksamhet under mötet. Pandemin har inneburit att 147 miljoner elever har gått miste om mer än hälften av sin utbildning under 2020 och 2021.

Årets uppföljningsrapport av de globala målen visar också att 25 procent av grundskolorna saknar vatten, elektricitet och toaletter samt att hälften saknar datorer och tillgång till internet.

Att utbildning ska ses som en mänsklig rättighet lyftes av bland annat Spanien och Portugal. Problem med tillgång till utbildade lärare och behovet av större satsningar på utbildning togs upp av många delegater. Att se på utbildning som en investering och inte en kostnad lyftes bland annat av Finland och vikten av skolmåltider var också något som framkom i flera anföranden.

Biståndsnivåer och lokalt genomförande lyftes av svenskar

Sverige lyfte i ett anförande att en procent av bruttonationalinkomsten går till bistånd. Kommunala partnerskap för demokrati och innovation beskrevs som ett bra verktyg för ömsesidigt kapacitetsbyggande och lärande.

När vikten av den lokala nivån för genomförandet av Agenda 2030 diskuterades höll kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Peter Danielsson, M, ett anförande där han uppmanade kommuner och regioner att våga vara holistiska, skapa breda samarbeten och göra det snabbt.

HLPF fortsätter fram till den 15 juli. Under den andra veckan är det fokus på ländernas frivilliga granskningsrapporter och en ministerdeklaration med över 130 punkter förhandlas och antas förhoppningsvis i slutet av mötet.

Här kan du se hela programmet för årets HLPF som också går att följa på FN:s tv.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer