fbpx
António Guterres håller öppningsanförande av kvinnokommissionen
4 april, 2022 / Nyheter

Historiskt beslut på kvinnokommission

Nyligen avslutades FN:s 66:e kvinnokommission i New York. Denna gång med ett historiskt beslut om kvinnor och flickors rätt till lika deltagande och makt i utformningen av åtgärder mot klimatförändringarna. 

– Överenskommelsen nåddes av kommissionen i en tid när världen är i starkt behov av nya lösningar på de kriser som påverkar oss alla i världen. Vi har nu stakat ut en väg framåt, med specifika mätpunkter för motståndskraft och återhämtning, tillsammans med en gemensam förståelse för att om det ska lyckas behöver kvinnor och flickor vara i centrum för beslutsfattandet. Dessa saker bör vi nu alla bära med oss i arbetet framåt, med siktet inställt på COP 27, säger Sima Bahous verkställande direktör för FN:s kvinnokommisson. 

Kommissionen noterade med oro hur klimatförändringarnas förödande konsekvenser i oproportionerligt hög grad drabbar kvinnor och flickor runt om i världen. Skolor och hem som förstörs, vattenförsörjning och sjukvård lyftes fram som områden särskilt utsatta. Samtidigt underströks vikten av att eliminera patriarkala strukturer, diskriminerande lagar och hindrande sociala normen samt könsstereotyper.  

– Det är mycket glädjande att kvinnokommissionen lyckades förhandla fram en överenskommelse om kvinnors rättigheter i relation till klimatförändringar. Det är första gången som detta skett, vilket är ett viktigt steg och en markering att världens ledare ser detta och tar det på allvar. Flickor och kvinnor är i många sammanhang de mest utsatta, något som också gäller konsekvenserna av att klimatet förändras, säger Annelie Börjesson ordförande för Svenska FN-förbundet.

FN:s kvinnokommission har ansvar för policyutvecklingen i medlemsstaterna kring jämställdhetsfrågor. Dess uppgift är bland annat att övervaka efterlevnaden för kvinnors rättigheter. Kommissionen sammanträder årligen och består av beslutsfattare och representanter från civilsamhället runt om i världen. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer