António Guterres håller öppningsanförande av kvinnokommissionen
4 april, 2022 / Nyheter

Historiskt beslut på kvinnokommission

Nyligen avslutades FN:s 66:e kvinnokommission i New York. Denna gång med ett historiskt beslut om kvinnor och flickors rätt till lika deltagande och makt i utformningen av åtgärder mot klimatförändringarna. 

– Överenskommelsen nåddes av kommissionen i en tid när världen är i starkt behov av nya lösningar på de kriser som påverkar oss alla i världen. Vi har nu stakat ut en väg framåt, med specifika mätpunkter för motståndskraft och återhämtning, tillsammans med en gemensam förståelse för att om det ska lyckas behöver kvinnor och flickor vara i centrum för beslutsfattandet. Dessa saker bör vi nu alla bära med oss i arbetet framåt, med siktet inställt på COP 27, säger Sima Bahous verkställande direktör för FN:s kvinnokommisson. 

Kommissionen noterade med oro hur klimatförändringarnas förödande konsekvenser i oproportionerligt hög grad drabbar kvinnor och flickor runt om i världen. Skolor och hem som förstörs, vattenförsörjning och sjukvård lyftes fram som områden särskilt utsatta. Samtidigt underströks vikten av att eliminera patriarkala strukturer, diskriminerande lagar och hindrande sociala normen samt könsstereotyper.  

– Det är mycket glädjande att kvinnokommissionen lyckades förhandla fram en överenskommelse om kvinnors rättigheter i relation till klimatförändringar. Det är första gången som detta skett, vilket är ett viktigt steg och en markering att världens ledare ser detta och tar det på allvar. Flickor och kvinnor är i många sammanhang de mest utsatta, något som också gäller konsekvenserna av att klimatet förändras, säger Annelie Börjesson ordförande för Svenska FN-förbundet.

FN:s kvinnokommission har ansvar för policyutvecklingen i medlemsstaterna kring jämställdhetsfrågor. Dess uppgift är bland annat att övervaka efterlevnaden för kvinnors rättigheter. Kommissionen sammanträder årligen och består av beslutsfattare och representanter från civilsamhället runt om i världen. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer