fbpx
António Guterres håller öppningsanförande av kvinnokommissionen
4 april, 2022 / Nyheter

Historiskt beslut på kvinnokommission

Nyligen avslutades FN:s 66:e kvinnokommission i New York. Denna gång med ett historiskt beslut om kvinnor och flickors rätt till lika deltagande och makt i utformningen av åtgärder mot klimatförändringarna. 

– Överenskommelsen nåddes av kommissionen i en tid när världen är i starkt behov av nya lösningar på de kriser som påverkar oss alla i världen. Vi har nu stakat ut en väg framåt, med specifika mätpunkter för motståndskraft och återhämtning, tillsammans med en gemensam förståelse för att om det ska lyckas behöver kvinnor och flickor vara i centrum för beslutsfattandet. Dessa saker bör vi nu alla bära med oss i arbetet framåt, med siktet inställt på COP 27, säger Sima Bahous verkställande direktör för FN:s kvinnokommisson. 

Kommissionen noterade med oro hur klimatförändringarnas förödande konsekvenser i oproportionerligt hög grad drabbar kvinnor och flickor runt om i världen. Skolor och hem som förstörs, vattenförsörjning och sjukvård lyftes fram som områden särskilt utsatta. Samtidigt underströks vikten av att eliminera patriarkala strukturer, diskriminerande lagar och hindrande sociala normen samt könsstereotyper.  

– Det är mycket glädjande att kvinnokommissionen lyckades förhandla fram en överenskommelse om kvinnors rättigheter i relation till klimatförändringar. Det är första gången som detta skett, vilket är ett viktigt steg och en markering att världens ledare ser detta och tar det på allvar. Flickor och kvinnor är i många sammanhang de mest utsatta, något som också gäller konsekvenserna av att klimatet förändras, säger Annelie Börjesson ordförande för Svenska FN-förbundet.

FN:s kvinnokommission har ansvar för policyutvecklingen i medlemsstaterna kring jämställdhetsfrågor. Dess uppgift är bland annat att övervaka efterlevnaden för kvinnors rättigheter. Kommissionen sammanträder årligen och består av beslutsfattare och representanter från civilsamhället runt om i världen. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer

Nytt FN-år med fokus på hållbarhet och samarbete

07 september, 2023 / Nyheter

I samband med generalförsamlingens öppnande hålls toppmöten om bland annat hållbarhet, klimatet, kärnvapen och FN:s framtid. Vi listar mötena som ingen bör missa! Det nya FN-året inleds när generalförsamlingens 78:e

Läs mer

Sverige bör delta i FN-manifestation mot kärnvapen

03 september, 2023 / Debattartiklar

FN-mötet om kärnvapen den 26 september är ett tillfälle för Sveriges regering att ställa sig bakom kravet på totalt avskaffande, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer