fbpx
António Guterres håller öppningsanförande av kvinnokommissionen
4 april, 2022 / Nyheter

Historiskt beslut på kvinnokommission

Nyligen avslutades FN:s 66:e kvinnokommission i New York. Denna gång med ett historiskt beslut om kvinnor och flickors rätt till lika deltagande och makt i utformningen av åtgärder mot klimatförändringarna. 

– Överenskommelsen nåddes av kommissionen i en tid när världen är i starkt behov av nya lösningar på de kriser som påverkar oss alla i världen. Vi har nu stakat ut en väg framåt, med specifika mätpunkter för motståndskraft och återhämtning, tillsammans med en gemensam förståelse för att om det ska lyckas behöver kvinnor och flickor vara i centrum för beslutsfattandet. Dessa saker bör vi nu alla bära med oss i arbetet framåt, med siktet inställt på COP 27, säger Sima Bahous verkställande direktör för FN:s kvinnokommisson. 

Kommissionen noterade med oro hur klimatförändringarnas förödande konsekvenser i oproportionerligt hög grad drabbar kvinnor och flickor runt om i världen. Skolor och hem som förstörs, vattenförsörjning och sjukvård lyftes fram som områden särskilt utsatta. Samtidigt underströks vikten av att eliminera patriarkala strukturer, diskriminerande lagar och hindrande sociala normen samt könsstereotyper.  

– Det är mycket glädjande att kvinnokommissionen lyckades förhandla fram en överenskommelse om kvinnors rättigheter i relation till klimatförändringar. Det är första gången som detta skett, vilket är ett viktigt steg och en markering att världens ledare ser detta och tar det på allvar. Flickor och kvinnor är i många sammanhang de mest utsatta, något som också gäller konsekvenserna av att klimatet förändras, säger Annelie Börjesson ordförande för Svenska FN-förbundet.

FN:s kvinnokommission har ansvar för policyutvecklingen i medlemsstaterna kring jämställdhetsfrågor. Dess uppgift är bland annat att övervaka efterlevnaden för kvinnors rättigheter. Kommissionen sammanträder årligen och består av beslutsfattare och representanter från civilsamhället runt om i världen. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Lång väg kvar i halvtid

12 juli, 2024 / Nyheter

Ökad fattigdom, hunger och utsläpp av växthusgaser är några exempel på att den globala utvecklingen går åt fel håll. Trots detta bjöd årets globala högnivåmöte om Agenda 2030 på många exempel på lösningar för att nå målen i Agenda 2030 under andra halvlek.

Läs mer

Få framsteg under klimatmötet i Bonn 

08 juli, 2024 / Nyheter

De årliga klimatsamtalen i Bonn avslutades i mitten av juni. Många frågor förhandlades under det nära två veckor långa mötet men mycket lämnades till höstens COP 29 att avsluta.
- Det vi framförallt saknade från EU:s och Sveriges sida var tydligare och mer handfasta vägar framåt vad gäller arbetet med utsläppsminskningar, säger Mattias Frumerie, Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare i klimatfrågor.

Läs mer

Sommar!

04 juli, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kansli är sommarstängt v 28-30. Vi önskar alla en skön sommar. Du behövs i arbetet för en bättre värld. Bli medlem här!

Läs mer

Bred samling till försvar för ICC

20 juni, 2024 / Nyheter

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer