fbpx
Annelie Börjesson, Mats Hårsmar och Cecilia Ruthström-Ruin på scenen på MR-dagarna.
9 december, 2021 / Nyheter

Fyra frågor

…till Svenska FN-förbundets rådgivare för mänskliga rättigheter Pearl Mulkerrins som deltog vid MR-dagarna i Göteborg.

I veckan arrangerades årets MR-dagar i Göteborg med rubriken ”MR + demokrati = sant?”. MR-dagarna är ett återkommande evenemang där allmänheten får tillfälle att möta företrädare för myndigheter, organisationer och Regeringskansliet för att diskutera aktuella frågor som rör mänskliga rättigheter. För Svenska FN-förbundets räkning deltog rådgivare för mänskliga rättigheter Pearl Mulkerrins tillsammans med förbundets internationella programhandläggare Lovisa Kårelius.

Vad gjorde FN-förbundet på årets MR-dagar?

– FN-förbundet deltog under båda mässdagarna med en monter där vi fick möjlighet att träffa nyfikna mässbesökare och besvara frågor om FN-förbundets verksamhet och om FN:s arbete i stort. Vi arrangerade även ett seminarium med temat ”FN, demokratin och civilsamhället” där Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer Cecilia Ruthström-Ruin samt Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) biträdande kanslichef Mats Hårsmar diskuterade FN:s och biståndets roll för demokratiarbete i världen. Samtalet modererades av FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson. Vi passade även på att delta i flera seminarier för att lära mer om hur andra organisationer arbetar med dessa frågor.

Varför är det viktigt att delta på MR-dagarna?

– För mässbesökaren ger MR-dagarna en unik möjlighet att få träffa flera organisationer samtidigt och en chans att få ställa frågor och få svar direkt. Studenter får en fin möjlighet att samla information och inspiration till skoluppgifter och uppsatser samt få kontakt med potentiella framtida praktikplatser och arbetsgivare. För civilsamhällesorganisationer är MR-dagarna ett utmärkt tillfälle att få kontakt med studenter, lärare och andra mässbesökare för att besvara frågor om FN och om sin verksamhet. Det är särskilt givande efter en lång period av digitala möten. Det ger också tillfälle att komma i kontakt med andra organisationer och myndigheter som arbetar med liknande frågor vilket möjliggör framtida samarbeten och utbyte av kunskap och information.

Vilken är den hetaste MR-frågan just nu?

– Temat för årets mässa var ”MR + demokrati = sant?”. Bakgrunden är den aktuella trenden av demokratisk tillbakagång, det vill säga att allt fler länder frångår ett demokratiskt styrelseskick och anammar ett auktoritärt styre. Naturligtvis hotar det säkerställandet av de mänskliga rättigheterna. Under mässan arrangerades flera evenemang som adresserade denna trend och dess påverkan på civilsamhällets möjlighet att verka liksom det bristande skyddet för människorättsförsvarare. Många organisationer refererade till rapporter från forskningsinstituten V-Dem och International Idea som kartlägger demokrati internationellt. Under mässan lyftes också diskrimineringsperspektivet, särskilt i relation till funktionsvariationer och HBTQI-personers rättigheter, samt ungas inkludering.

Vad tar du med dig från mässan?

– Det jag tar med mig är vikten av att fortsätta arbeta aktivt med demokratifrågor, särskilt till skydd för människorättsförsvarare och civilsamhället. Ett perspektiv som flera organisationer lyfte var att ett demokratiskt styrelseskick inte automatiskt innebär att de mänskliga rättigheterna respekteras utan att de aktivt måste värnas och respekteras. Det är därför viktigt att efterlevnaden av FN:s konventioner granskas noggrant i samtliga medlemsländer.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer