Annelie Börjesson, Mats Hårsmar och Cecilia Ruthström-Ruin på scenen på MR-dagarna.

…till Svenska FN-förbundets rådgivare för mänskliga rättigheter Pearl Mulkerrins som deltog vid MR-dagarna i Göteborg.

I veckan arrangerades årets MR-dagar i Göteborg med rubriken ”MR + demokrati = sant?”. MR-dagarna är ett återkommande evenemang där allmänheten får tillfälle att möta företrädare för myndigheter, organisationer och Regeringskansliet för att diskutera aktuella frågor som rör mänskliga rättigheter. För Svenska FN-förbundets räkning deltog rådgivare för mänskliga rättigheter Pearl Mulkerrins tillsammans med förbundets internationella programhandläggare Lovisa Kårelius.

Vad gjorde FN-förbundet på årets MR-dagar?

– FN-förbundet deltog under båda mässdagarna med en monter där vi fick möjlighet att träffa nyfikna mässbesökare och besvara frågor om FN-förbundets verksamhet och om FN:s arbete i stort. Vi arrangerade även ett seminarium med temat ”FN, demokratin och civilsamhället” där Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer Cecilia Ruthström-Ruin samt Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) biträdande kanslichef Mats Hårsmar diskuterade FN:s och biståndets roll för demokratiarbete i världen. Samtalet modererades av FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson. Vi passade även på att delta i flera seminarier för att lära mer om hur andra organisationer arbetar med dessa frågor.

Varför är det viktigt att delta på MR-dagarna?

– För mässbesökaren ger MR-dagarna en unik möjlighet att få träffa flera organisationer samtidigt och en chans att få ställa frågor och få svar direkt. Studenter får en fin möjlighet att samla information och inspiration till skoluppgifter och uppsatser samt få kontakt med potentiella framtida praktikplatser och arbetsgivare. För civilsamhällesorganisationer är MR-dagarna ett utmärkt tillfälle att få kontakt med studenter, lärare och andra mässbesökare för att besvara frågor om FN och om sin verksamhet. Det är särskilt givande efter en lång period av digitala möten. Det ger också tillfälle att komma i kontakt med andra organisationer och myndigheter som arbetar med liknande frågor vilket möjliggör framtida samarbeten och utbyte av kunskap och information.

Vilken är den hetaste MR-frågan just nu?

– Temat för årets mässa var ”MR + demokrati = sant?”. Bakgrunden är den aktuella trenden av demokratisk tillbakagång, det vill säga att allt fler länder frångår ett demokratiskt styrelseskick och anammar ett auktoritärt styre. Naturligtvis hotar det säkerställandet av de mänskliga rättigheterna. Under mässan arrangerades flera evenemang som adresserade denna trend och dess påverkan på civilsamhällets möjlighet att verka liksom det bristande skyddet för människorättsförsvarare. Många organisationer refererade till rapporter från forskningsinstituten V-Dem och International Idea som kartlägger demokrati internationellt. Under mässan lyftes också diskrimineringsperspektivet, särskilt i relation till funktionsvariationer och HBTQI-personers rättigheter, samt ungas inkludering.

Vad tar du med dig från mässan?

– Det jag tar med mig är vikten av att fortsätta arbeta aktivt med demokratifrågor, särskilt till skydd för människorättsförsvarare och civilsamhället. Ett perspektiv som flera organisationer lyfte var att ett demokratiskt styrelseskick inte automatiskt innebär att de mänskliga rättigheterna respekteras utan att de aktivt måste värnas och respekteras. Det är därför viktigt att efterlevnaden av FN:s konventioner granskas noggrant i samtliga medlemsländer.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN. Årets humanitära FN-appell är 25 procent större än förra årets och berör 65 miljoner människor ytterligare. Den kommer samtidigt som diskussionen om Sveriges bistånd och stödet till FN pågår för fullt.  

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer