Annelie Börjesson, Mats Hårsmar och Cecilia Ruthström-Ruin på scenen på MR-dagarna.
9 december, 2021 / Nyheter

Fyra frågor

…till Svenska FN-förbundets rådgivare för mänskliga rättigheter Pearl Mulkerrins som deltog vid MR-dagarna i Göteborg.

I veckan arrangerades årets MR-dagar i Göteborg med rubriken ”MR + demokrati = sant?”. MR-dagarna är ett återkommande evenemang där allmänheten får tillfälle att möta företrädare för myndigheter, organisationer och Regeringskansliet för att diskutera aktuella frågor som rör mänskliga rättigheter. För Svenska FN-förbundets räkning deltog rådgivare för mänskliga rättigheter Pearl Mulkerrins tillsammans med förbundets internationella programhandläggare Lovisa Kårelius.

Vad gjorde FN-förbundet på årets MR-dagar?

– FN-förbundet deltog under båda mässdagarna med en monter där vi fick möjlighet att träffa nyfikna mässbesökare och besvara frågor om FN-förbundets verksamhet och om FN:s arbete i stort. Vi arrangerade även ett seminarium med temat ”FN, demokratin och civilsamhället” där Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer Cecilia Ruthström-Ruin samt Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) biträdande kanslichef Mats Hårsmar diskuterade FN:s och biståndets roll för demokratiarbete i världen. Samtalet modererades av FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson. Vi passade även på att delta i flera seminarier för att lära mer om hur andra organisationer arbetar med dessa frågor.

Varför är det viktigt att delta på MR-dagarna?

– För mässbesökaren ger MR-dagarna en unik möjlighet att få träffa flera organisationer samtidigt och en chans att få ställa frågor och få svar direkt. Studenter får en fin möjlighet att samla information och inspiration till skoluppgifter och uppsatser samt få kontakt med potentiella framtida praktikplatser och arbetsgivare. För civilsamhällesorganisationer är MR-dagarna ett utmärkt tillfälle att få kontakt med studenter, lärare och andra mässbesökare för att besvara frågor om FN och om sin verksamhet. Det är särskilt givande efter en lång period av digitala möten. Det ger också tillfälle att komma i kontakt med andra organisationer och myndigheter som arbetar med liknande frågor vilket möjliggör framtida samarbeten och utbyte av kunskap och information.

Vilken är den hetaste MR-frågan just nu?

– Temat för årets mässa var ”MR + demokrati = sant?”. Bakgrunden är den aktuella trenden av demokratisk tillbakagång, det vill säga att allt fler länder frångår ett demokratiskt styrelseskick och anammar ett auktoritärt styre. Naturligtvis hotar det säkerställandet av de mänskliga rättigheterna. Under mässan arrangerades flera evenemang som adresserade denna trend och dess påverkan på civilsamhällets möjlighet att verka liksom det bristande skyddet för människorättsförsvarare. Många organisationer refererade till rapporter från forskningsinstituten V-Dem och International Idea som kartlägger demokrati internationellt. Under mässan lyftes också diskrimineringsperspektivet, särskilt i relation till funktionsvariationer och HBTQI-personers rättigheter, samt ungas inkludering.

Vad tar du med dig från mässan?

– Det jag tar med mig är vikten av att fortsätta arbeta aktivt med demokratifrågor, särskilt till skydd för människorättsförsvarare och civilsamhället. Ett perspektiv som flera organisationer lyfte var att ett demokratiskt styrelseskick inte automatiskt innebär att de mänskliga rättigheterna respekteras utan att de aktivt måste värnas och respekteras. Det är därför viktigt att efterlevnaden av FN:s konventioner granskas noggrant i samtliga medlemsländer.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Pandemi, krig och klimatkris – arbetet i FN fortsätter

20 juli, 2022 / Blogg

Så är årets HLPF (High Level Political Forum) om hållbar utveckling över. Konferensen hålls varje sommar i FN:s högkvarter i New York och vid varje tillfälle rapporterar drygt 40 medlemsländer om sitt arbete med Agenda 2030 och de globala målen.

Läs mer

Ukrainakriget visar på behov av starkare domstol mot krigsförbrytelser

17 juli, 2022 / Nyheter

20-årsjubilerande krigsförbrytardomstolen ICC har en viktig roll att spela, inte minst i Ukrainakriget. Men det är ett rättssystem som behöver förstärkningar, säger Svenska FN-förbundet på Internationella straffrättsdagen 17 juli.

Läs mer

Att strypa tillgången till abort riskerar kvinnors liv

11 juli, 2022 / Blogg

Idag, den 11 juli, uppmärksammas världsbefolkningsdagen och året då världens befolkning förväntas nå hela 8 miljarder. Mina tankar går spontant till situationen för de som utgör mer än hälften av denna siffra – nämligen kvinnor och flickor.

Läs mer

HLPF 2022: Världen är långt ifrån halvvägs till målen

08 juli, 2022 / Nyheter

Årets högnivåmöte för Agenda 2030, High Level Political Forum (HLPF), öppnade i New York den 5 juli. För första gången sedan 2019 träffas delegaterna fysiskt. Utbildning, jämställdhet, tillstånden för ekosystemen i hav och land samt partnerskap och genomförande är i fokus under årets möte. Men istället för att vara halvvägs mot målen går utvecklingen inom många områden åt fel håll.

Läs mer

Almedalen: Håll löftena om svenskt FN-stöd!

01 juli, 2022 / Nyheter

Alla riksdagspartier står bakom FN-samarbetet och sex av åtta partier stödjer enprocentsmålet för biståndet, enligt en enkät i Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont. I en osäker värld med konflikter, pandemi och klimathot måste politikerna hålla sina löften om stöd till världsorganisationen, säger FN-förbundet som medverkar under Almedalsveckan.

Läs mer

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer