Annelie Börjesson, Mats Hårsmar och Cecilia Ruthström-Ruin på scenen på MR-dagarna.
9 december, 2021 / Nyheter

Fyra frågor

…till Svenska FN-förbundets rådgivare för mänskliga rättigheter Pearl Mulkerrins som deltog vid MR-dagarna i Göteborg.

I veckan arrangerades årets MR-dagar i Göteborg med rubriken ”MR + demokrati = sant?”. MR-dagarna är ett återkommande evenemang där allmänheten får tillfälle att möta företrädare för myndigheter, organisationer och Regeringskansliet för att diskutera aktuella frågor som rör mänskliga rättigheter. För Svenska FN-förbundets räkning deltog rådgivare för mänskliga rättigheter Pearl Mulkerrins tillsammans med förbundets internationella programhandläggare Lovisa Kårelius.

Vad gjorde FN-förbundet på årets MR-dagar?

– FN-förbundet deltog under båda mässdagarna med en monter där vi fick möjlighet att träffa nyfikna mässbesökare och besvara frågor om FN-förbundets verksamhet och om FN:s arbete i stort. Vi arrangerade även ett seminarium med temat ”FN, demokratin och civilsamhället” där Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer Cecilia Ruthström-Ruin samt Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) biträdande kanslichef Mats Hårsmar diskuterade FN:s och biståndets roll för demokratiarbete i världen. Samtalet modererades av FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson. Vi passade även på att delta i flera seminarier för att lära mer om hur andra organisationer arbetar med dessa frågor.

Varför är det viktigt att delta på MR-dagarna?

– För mässbesökaren ger MR-dagarna en unik möjlighet att få träffa flera organisationer samtidigt och en chans att få ställa frågor och få svar direkt. Studenter får en fin möjlighet att samla information och inspiration till skoluppgifter och uppsatser samt få kontakt med potentiella framtida praktikplatser och arbetsgivare. För civilsamhällesorganisationer är MR-dagarna ett utmärkt tillfälle att få kontakt med studenter, lärare och andra mässbesökare för att besvara frågor om FN och om sin verksamhet. Det är särskilt givande efter en lång period av digitala möten. Det ger också tillfälle att komma i kontakt med andra organisationer och myndigheter som arbetar med liknande frågor vilket möjliggör framtida samarbeten och utbyte av kunskap och information.

Vilken är den hetaste MR-frågan just nu?

– Temat för årets mässa var ”MR + demokrati = sant?”. Bakgrunden är den aktuella trenden av demokratisk tillbakagång, det vill säga att allt fler länder frångår ett demokratiskt styrelseskick och anammar ett auktoritärt styre. Naturligtvis hotar det säkerställandet av de mänskliga rättigheterna. Under mässan arrangerades flera evenemang som adresserade denna trend och dess påverkan på civilsamhällets möjlighet att verka liksom det bristande skyddet för människorättsförsvarare. Många organisationer refererade till rapporter från forskningsinstituten V-Dem och International Idea som kartlägger demokrati internationellt. Under mässan lyftes också diskrimineringsperspektivet, särskilt i relation till funktionsvariationer och HBTQI-personers rättigheter, samt ungas inkludering.

Vad tar du med dig från mässan?

– Det jag tar med mig är vikten av att fortsätta arbeta aktivt med demokratifrågor, särskilt till skydd för människorättsförsvarare och civilsamhället. Ett perspektiv som flera organisationer lyfte var att ett demokratiskt styrelseskick inte automatiskt innebär att de mänskliga rättigheterna respekteras utan att de aktivt måste värnas och respekteras. Det är därför viktigt att efterlevnaden av FN:s konventioner granskas noggrant i samtliga medlemsländer.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

20 nya kommuner och regioner ansluter till Glokala Sverige för att nå FN:s globala mål

18 januari, 2022 / Pressmeddelanden

Inför 2022 har ytterligare 20 kommuner och regioner antagits till Svenska FN-förbundets, SKR:s och ICLD:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Det betyder att långt över hälften av Sveriges kommuner och nästan alla regioner nu arbetar tillsammans för att nå FN:s 17 globala mål. 

Läs mer

FN och hållbarhet på schemat vid årets rikskonferens

11 januari, 2022 / Nyheter

Hållbarhetsfrågor, FN och det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde stod i fokus vid Folk och Försvars rikskonferens som avslutades på tisdagen. En rad aktuella utmaningar gör FN-samarbetet viktigare än någonsin, säger FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson som premiärtalade vid konferensen.

Läs mer

God jul och gott nytt år!

22 december, 2021 / Nyheter

Svenska FN-förbundet önskar alla en trevlig helgledighet. Förbundskansliet öppnar åter den 10 januari. Ge gärna ett bidrag till vårt projekt Flicka så får fler chansen att se fram emot ett gott nytt år!

Läs mer

Könsstympning i fokus i årets julkampanj

22 december, 2021 / Nyheter

Svenska FN-förbundet sätter fokus på kvinnlig könsstympning i årets julkampanj. Tillsammans med vår goodwill-ambassadör Anna Bergendahl uppmärksammar vi denna grymma sedvänja och hoppas att världens mest utsatta flickor inte glöms bort i julruschen.

Läs mer

Debattantologi: Från vardagsrasism till folkmord

21 december, 2021 / Nyheter

Brott mot grundläggande mänskliga rättigheter kan leda till grova krigsförbrytelser. I en ny antologi samlar FN-förbundet åtta texter i gränssnittet mellan vardagsrasism och folkmord.

Läs mer

Åsa Regnér prisades som Årets FN-vän

20 december, 2021 / Världshorisont

Åsa Regnér har länge engagerat sig för kvinnors rättigheter. Som biträdande chef för UN Women i New York har hon framhållit att världens flickor och kvinnor måste få ta del av återhämtningen efter pandemin. Nu har hon fått priset Årets FN-vän.

Läs mer

”Flickor måste få veta att de har rättigheter”

17 december, 2021 / Världshorisont

FN-förbundet i Tanzania jobbar intensivt med jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter. Med en kvinna på presidentposten i form av nyvalda Samia Suluhu Hassan finns nu hopp om framsteg.

Läs mer

Arbete mot människohandel belönades med MR-priset

10 december, 2021 / Världshorisont

Stockholmspolisen Simon Häggström har fått FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter 2021.

Läs mer

Pandemin stoppade Alicias möte med beslutsfattare under COP26

08 december, 2021 / Världshorisont

Alicia Nilsson sitter i styrelsen för Stockholms FN-förenings ungdomssektion. Hon var på plats vid klimatmötet COP26 i Glasgow – men förlorade sin observatörsstatus innan förhandlingarna började.

Läs mer