fbpx
Annelie Börjesson, Mats Hårsmar och Cecilia Ruthström-Ruin på scenen på MR-dagarna.
9 december, 2021 / Nyheter

Fyra frågor

…till Svenska FN-förbundets rådgivare för mänskliga rättigheter Pearl Mulkerrins som deltog vid MR-dagarna i Göteborg.

I veckan arrangerades årets MR-dagar i Göteborg med rubriken ”MR + demokrati = sant?”. MR-dagarna är ett återkommande evenemang där allmänheten får tillfälle att möta företrädare för myndigheter, organisationer och Regeringskansliet för att diskutera aktuella frågor som rör mänskliga rättigheter. För Svenska FN-förbundets räkning deltog rådgivare för mänskliga rättigheter Pearl Mulkerrins tillsammans med förbundets internationella programhandläggare Lovisa Kårelius.

Vad gjorde FN-förbundet på årets MR-dagar?

– FN-förbundet deltog under båda mässdagarna med en monter där vi fick möjlighet att träffa nyfikna mässbesökare och besvara frågor om FN-förbundets verksamhet och om FN:s arbete i stort. Vi arrangerade även ett seminarium med temat ”FN, demokratin och civilsamhället” där Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer Cecilia Ruthström-Ruin samt Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) biträdande kanslichef Mats Hårsmar diskuterade FN:s och biståndets roll för demokratiarbete i världen. Samtalet modererades av FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson. Vi passade även på att delta i flera seminarier för att lära mer om hur andra organisationer arbetar med dessa frågor.

Varför är det viktigt att delta på MR-dagarna?

– För mässbesökaren ger MR-dagarna en unik möjlighet att få träffa flera organisationer samtidigt och en chans att få ställa frågor och få svar direkt. Studenter får en fin möjlighet att samla information och inspiration till skoluppgifter och uppsatser samt få kontakt med potentiella framtida praktikplatser och arbetsgivare. För civilsamhällesorganisationer är MR-dagarna ett utmärkt tillfälle att få kontakt med studenter, lärare och andra mässbesökare för att besvara frågor om FN och om sin verksamhet. Det är särskilt givande efter en lång period av digitala möten. Det ger också tillfälle att komma i kontakt med andra organisationer och myndigheter som arbetar med liknande frågor vilket möjliggör framtida samarbeten och utbyte av kunskap och information.

Vilken är den hetaste MR-frågan just nu?

– Temat för årets mässa var ”MR + demokrati = sant?”. Bakgrunden är den aktuella trenden av demokratisk tillbakagång, det vill säga att allt fler länder frångår ett demokratiskt styrelseskick och anammar ett auktoritärt styre. Naturligtvis hotar det säkerställandet av de mänskliga rättigheterna. Under mässan arrangerades flera evenemang som adresserade denna trend och dess påverkan på civilsamhällets möjlighet att verka liksom det bristande skyddet för människorättsförsvarare. Många organisationer refererade till rapporter från forskningsinstituten V-Dem och International Idea som kartlägger demokrati internationellt. Under mässan lyftes också diskrimineringsperspektivet, särskilt i relation till funktionsvariationer och HBTQI-personers rättigheter, samt ungas inkludering.

Vad tar du med dig från mässan?

– Det jag tar med mig är vikten av att fortsätta arbeta aktivt med demokratifrågor, särskilt till skydd för människorättsförsvarare och civilsamhället. Ett perspektiv som flera organisationer lyfte var att ett demokratiskt styrelseskick inte automatiskt innebär att de mänskliga rättigheterna respekteras utan att de aktivt måste värnas och respekteras. Det är därför viktigt att efterlevnaden av FN:s konventioner granskas noggrant i samtliga medlemsländer.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer