fbpx
16 september, 2016 / Nyheter

Fredsplan för Syrien

Omvärlden måste fortsätta att kräva att Syrien släpper fram hjälpsändningar till belägrade områden, säger Aleksander Gabelic .

Fredagen den 9 september offentliggjorde USA och Ryssland en överenskommelse om vapenvila i Syrien som ett första steg för en framtida fred i landet. Vapenvilan inleddes vid mörkrets inbrott måndagen den 12 september samtidigt som den islamska högtidsfesten Eid al-adha. I överenskommelsen ingår att humanitärt bistånd ska nå fram till belägrade och svåråtkomliga områden som staden Aleppo.

Vapenvilan ser ut att respekteras till största delen. Ett antal civila offer har trots det krävts under veckan. Den stora stötestenen är frågan om humanitärt stöd. Trots avtalet har de syriska regeringsstyrkorna ännu inte låtit hjälpsändningar komma fram till Aleppo. Ett stort antal lastbilar med förnödenheter väntar på att få tillträde till stadens östra delar.

När vapenvilan har hållit i sju dagar ska USA och Ryssland inrätta en gemensam bas för att samordna flyganfall mot terrororganisationen Islamiska staten och Jabhat Fateh el-Sham (tidigare Nusrafronten). För att minska det urskiljningslösa bombandet ska syriskt stridsflyg inte ges tillgång till området.

Staffan de Mistura, FN:s särskilda sändebud i Syrien, har välkomnat vapenvilan och uttryckt en förhoppning om att den politiska viljan bakom överenskommelsen ska bestå. Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet, är försiktigt optimistisk men påminner också om tidigare erfarenheter:

– Vi välkomnar den rysk-amerikanska överenskommelsen om eldupphör, humanitärt stöd och samarbete mot IS. Det finns dock anledning att efter snart sex års krig och uppskattningsvis 400 000 döda vara skeptisk. Omvärlden och FN:s säkerhetsråd måste följa utvecklingen noga och fortsätta att kräva att de syriska myndigheterna skyndsamt släpper fram hjälpsändningar till den svältande civilbefolkningen, säger Aleksander Gabelic.

Kriget i Syrien har hittills drivit 4,8 miljoner människor på flykt utanför landet. 6,5 miljoner människor är internflyktingar och 13,5 miljoner är i behov av humanitär hjälp.

Du kan vara med och stödja FN:s hjälparbete i Syrien genom att ge ett bidrag till FN-förbundets katastrofinsamling. Läs mer på www.fn.se/syrien.

(http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54896#.V9qAZ_mLTIU

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer