Det första steget mot ett globalt avtal om färre platsföroreningar och inrättandet av en internationell panel för hantering av kemikalier och avfall var två resultat av FN:s miljökonferens UNEA 5.2.

Under FN:s miljökonferens UNEA 5.2, som hölls i Nairobi, Kenya beslutades att påbörja arbetet med att ta fram ett bindande avtal för att minska föroreningarna från plast. Avtalet ska omfatta hela livscykeln. Utöver det kom FN:s medlemsstater överens om ytterligare resolutioner, bland annat om att inrätta en internationell panel om kemikalier och avfall. Totalt antogs fjorton resolutioner om allt från djurvälfärd till naturbaserade lösningar och hållbar kvävehantering.

När jag var liten var vi rädda för att bli stekta på grund av det tunna ozonlagret, sa Espen Barth Eide, Norges miljö och klimatminister och ordförande för UNEA 5.2 i sitt inledande anförande.

Barth Eide nämnde återbildningen av ozonlagret som ett exempel på en av de framgångar som FN:s miljöorgan UNEP, som också fyllde 50 år, har bidragit till sedan det bildades.

Konferensen präglades av att många länder i sina anföranden lyfte fram vikten av att hantera de tre miljörelaterade kriserna: klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald och konsekvenserna av våra föroreningar. Även det pågående kriget i Ukraina nämndes i flera anföranden.

Behovet av ett globalt avtal för att minska föroreningarna från plast och ett starkt förnyat ramverk för den biologiska mångfalden, som beräknas beslutas i Kun Ming under året, var två teman som många av FN:s medlemsländer tog upp i sina anföranden.

Det är glädjande att det multilaterala arbetet fortsätter att fungera och att flera bra beslut kunde tas under mötet, detta trots att mycket nu skakas om på grund av Rysslands invasion av Ukraina, konstaterade Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet som följde delar av mötet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer