8 mars, 2022 / Nyheter

Första steget mot ett globalt plastavtal

Det första steget mot ett globalt avtal om färre platsföroreningar och inrättandet av en internationell panel för hantering av kemikalier och avfall var två resultat av FN:s miljökonferens UNEA 5.2.

Under FN:s miljökonferens UNEA 5.2, som hölls i Nairobi, Kenya beslutades att påbörja arbetet med att ta fram ett bindande avtal för att minska föroreningarna från plast. Avtalet ska omfatta hela livscykeln. Utöver det kom FN:s medlemsstater överens om ytterligare resolutioner, bland annat om att inrätta en internationell panel om kemikalier och avfall. Totalt antogs fjorton resolutioner om allt från djurvälfärd till naturbaserade lösningar och hållbar kvävehantering.

När jag var liten var vi rädda för att bli stekta på grund av det tunna ozonlagret, sa Espen Barth Eide, Norges miljö och klimatminister och ordförande för UNEA 5.2 i sitt inledande anförande.

Barth Eide nämnde återbildningen av ozonlagret som ett exempel på en av de framgångar som FN:s miljöorgan UNEP, som också fyllde 50 år, har bidragit till sedan det bildades.

Konferensen präglades av att många länder i sina anföranden lyfte fram vikten av att hantera de tre miljörelaterade kriserna: klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald och konsekvenserna av våra föroreningar. Även det pågående kriget i Ukraina nämndes i flera anföranden.

Behovet av ett globalt avtal för att minska föroreningarna från plast och ett starkt förnyat ramverk för den biologiska mångfalden, som beräknas beslutas i Kun Ming under året, var två teman som många av FN:s medlemsländer tog upp i sina anföranden.

Det är glädjande att det multilaterala arbetet fortsätter att fungera och att flera bra beslut kunde tas under mötet, detta trots att mycket nu skakas om på grund av Rysslands invasion av Ukraina, konstaterade Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet som följde delar av mötet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Klimatförändringar i Östafrika: Allt fler tvingas fly undan extremväder

30 maj, 2022 / Världshorisont

Klimatförändringar tvingar allt fler människor på flykt. Världshorisont har djupdykt i situationen i Östafrika där extremväder gör det allt svårare att odla, hålla boskapsdjur och hitta drickbart vatten.

Läs mer