fbpx
8 mars, 2022 / Nyheter

Första steget mot ett globalt plastavtal

Det första steget mot ett globalt avtal om färre platsföroreningar och inrättandet av en internationell panel för hantering av kemikalier och avfall var två resultat av FN:s miljökonferens UNEA 5.2.

Under FN:s miljökonferens UNEA 5.2, som hölls i Nairobi, Kenya beslutades att påbörja arbetet med att ta fram ett bindande avtal för att minska föroreningarna från plast. Avtalet ska omfatta hela livscykeln. Utöver det kom FN:s medlemsstater överens om ytterligare resolutioner, bland annat om att inrätta en internationell panel om kemikalier och avfall. Totalt antogs fjorton resolutioner om allt från djurvälfärd till naturbaserade lösningar och hållbar kvävehantering.

När jag var liten var vi rädda för att bli stekta på grund av det tunna ozonlagret, sa Espen Barth Eide, Norges miljö och klimatminister och ordförande för UNEA 5.2 i sitt inledande anförande.

Barth Eide nämnde återbildningen av ozonlagret som ett exempel på en av de framgångar som FN:s miljöorgan UNEP, som också fyllde 50 år, har bidragit till sedan det bildades.

Konferensen präglades av att många länder i sina anföranden lyfte fram vikten av att hantera de tre miljörelaterade kriserna: klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald och konsekvenserna av våra föroreningar. Även det pågående kriget i Ukraina nämndes i flera anföranden.

Behovet av ett globalt avtal för att minska föroreningarna från plast och ett starkt förnyat ramverk för den biologiska mångfalden, som beräknas beslutas i Kun Ming under året, var två teman som många av FN:s medlemsländer tog upp i sina anföranden.

Det är glädjande att det multilaterala arbetet fortsätter att fungera och att flera bra beslut kunde tas under mötet, detta trots att mycket nu skakas om på grund av Rysslands invasion av Ukraina, konstaterade Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet som följde delar av mötet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer