fbpx
28 juni, 2016 / Nyheter

Förlamat säkerhetsråd måste vitaliseras

Att verka för att FN:s säkerhetsråd återfår sin handlingskraft är en av Sveriges viktigaste uppgifter som nyinvald rådsmedlem, säger FN-förbundet.

Svenska FN-förbundet gläds åt att Sverige på tisdagen valdes in som ny medlem i FN:s säkerhetsråd under 2017-2018. En av regeringens viktigaste uppgifter blir att verka för att det förlamade rådet återfår sin handlingskraft, säger förbundsordförande Aleksander Gabelic.

– Säkerhetsrådet är ifrågasatt efter misslyckandet i Syrien. Sverige bör använda rådsplatsen för att agera brobyggare och motverka bruk av vetot så att rådet åter kan fullgöra sina uppgifter, säger Gabelic.

Ett led i ett sådant arbete är att verka för större öppenhet och transparens, menar FN-förbundet.

– Den nya öppna processen inför höstens generalsekreterarval visar att en modernisering av världsorganisationen är möjlig, säger Gabelic.

Sverige kan verka för ett holistiskt perspektiv på säkerhetsfrågorna med mänskliga rättigheter, jämställdhet och utveckling som naturliga delar i rådets arbete. På hemmaplan ser FN-förbundet fram emot en mer aktiv FN-debatt.

– Regeringen har under rådskampanjens slutskede åter satt FN på den politiska kartan. Rådsplatsen är ett gott skäl att bredda och fördjupa diskussionen om svensk FN-politik. Regeringen bör inbjuda myndigheter, organisationer och privata aktörer till återkommande dialog och därigenom öka kunskapen, engagemanget och medvetenheten om FN-frågorna i Sverige, avslutar Aleksander Gabelic.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN hjälper i Gaza

28 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför. FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och finns

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer

Förändring på förbundskansliet

07 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets styrelse kommenterar förändringen i kansliledningen.

Läs mer