28 juni, 2016 / Nyheter

Förlamat säkerhetsråd måste vitaliseras

Att verka för att FN:s säkerhetsråd återfår sin handlingskraft är en av Sveriges viktigaste uppgifter som nyinvald rådsmedlem, säger FN-förbundet.

Svenska FN-förbundet gläds åt att Sverige på tisdagen valdes in som ny medlem i FN:s säkerhetsråd under 2017-2018. En av regeringens viktigaste uppgifter blir att verka för att det förlamade rådet återfår sin handlingskraft, säger förbundsordförande Aleksander Gabelic.

– Säkerhetsrådet är ifrågasatt efter misslyckandet i Syrien. Sverige bör använda rådsplatsen för att agera brobyggare och motverka bruk av vetot så att rådet åter kan fullgöra sina uppgifter, säger Gabelic.

Ett led i ett sådant arbete är att verka för större öppenhet och transparens, menar FN-förbundet.

– Den nya öppna processen inför höstens generalsekreterarval visar att en modernisering av världsorganisationen är möjlig, säger Gabelic.

Sverige kan verka för ett holistiskt perspektiv på säkerhetsfrågorna med mänskliga rättigheter, jämställdhet och utveckling som naturliga delar i rådets arbete. På hemmaplan ser FN-förbundet fram emot en mer aktiv FN-debatt.

– Regeringen har under rådskampanjens slutskede åter satt FN på den politiska kartan. Rådsplatsen är ett gott skäl att bredda och fördjupa diskussionen om svensk FN-politik. Regeringen bör inbjuda myndigheter, organisationer och privata aktörer till återkommande dialog och därigenom öka kunskapen, engagemanget och medvetenheten om FN-frågorna i Sverige, avslutar Aleksander Gabelic.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer