fbpx
28 juni, 2016 / Nyheter

Förlamat säkerhetsråd måste vitaliseras

Att verka för att FN:s säkerhetsråd återfår sin handlingskraft är en av Sveriges viktigaste uppgifter som nyinvald rådsmedlem, säger FN-förbundet.

Svenska FN-förbundet gläds åt att Sverige på tisdagen valdes in som ny medlem i FN:s säkerhetsråd under 2017-2018. En av regeringens viktigaste uppgifter blir att verka för att det förlamade rådet återfår sin handlingskraft, säger förbundsordförande Aleksander Gabelic.

– Säkerhetsrådet är ifrågasatt efter misslyckandet i Syrien. Sverige bör använda rådsplatsen för att agera brobyggare och motverka bruk av vetot så att rådet åter kan fullgöra sina uppgifter, säger Gabelic.

Ett led i ett sådant arbete är att verka för större öppenhet och transparens, menar FN-förbundet.

– Den nya öppna processen inför höstens generalsekreterarval visar att en modernisering av världsorganisationen är möjlig, säger Gabelic.

Sverige kan verka för ett holistiskt perspektiv på säkerhetsfrågorna med mänskliga rättigheter, jämställdhet och utveckling som naturliga delar i rådets arbete. På hemmaplan ser FN-förbundet fram emot en mer aktiv FN-debatt.

– Regeringen har under rådskampanjens slutskede åter satt FN på den politiska kartan. Rådsplatsen är ett gott skäl att bredda och fördjupa diskussionen om svensk FN-politik. Regeringen bör inbjuda myndigheter, organisationer och privata aktörer till återkommande dialog och därigenom öka kunskapen, engagemanget och medvetenheten om FN-frågorna i Sverige, avslutar Aleksander Gabelic.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer