fbpx
Ingången till FN:s kontor för mänskliga rättigheter (OHCHR) i Genève. Foto: UN Photo/Jean Marc Ferré
8 december, 2023 / Nyheter

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är en historisk framgång. När den antogs den 10 december 1948 fick världens länder ett rättesnöre att följa. Med förklaringen som grund har FN tagit fram flera konventioner om de rättigheter som staterna ska garantera sina medborgare. Till de mest kända hör barnkonventionen, kvinnokonventionen och tortyrkonventionen.

I spåren av konflikter och pandemi är demokratin på tillbakagång, även i västvärlden. Politiker, forskare, författare och journalister blir alltmer utsatta och civilsamhällets organisationer motarbetas. Att försvara demokrati, yttrandefrihet, mötes- och föreningsfrihet samt pressfrihet har därför blivit allt viktigare. Detsamma gäller försvaret för flickor och kvinnors rättigheter som under lång tid har pressats tillbaka av konservativa krafter.

Till detta kommer nya utmaningar. Vi lever numera i en digital värld och många, inte minst unga, möter hot och hat på internet. Desinformation och falska nyheter med anonym avsändare får ökad spridning. Felaktiga och hatiska uppgifter riskerar att bli kvar på nätet och dyka upp om och om igen. I Sverige uppger Statens medieråd att andelen unga som anmäler hatbrott på nätet har blivit större. Också bland unga politiker är utsattheten stor, enlig en ny rapport från Brottsförebyggande rådet.

Unga ska inte stå ensamma. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Volker Türk, som mötte studenter vid ett besök i Sverige tidigare i höstas, har i flera sammanhang understrukit vikten av att motverka uppvigling till hat och våldsamheter samtidigt som yttrandefriheten ska värnas. Att övervaka och reagera mot hot och hat på internet är ett sätt att hantera de nya utmaningarna. Också internetföretag och ansvariga utgivare har ett ansvar att agera mot olagligt innehåll. I Sverige finns stöd att få från myndigheter och organisationer och FN samlar in erfarenheter av arbete mot hatbrott på nätet.

Under de gångna 75 åren har FN:s arbete för att främja rättigheter utvecklats. Flera FN-kommittéer granskar löpande ländernas efterlevnad av mänskliga rättigheter. En rad FN-organisationer har egna funktioner för övervakning. FN-kontoret för mänskliga rättigheter i Genève har knutit till sig oberoende experter som rapporterar om rättighetskränkningar i såväl konflikt som i fredstid. I över 120 länder inklusive Sverige finns nationella oberoende institut som bevakar och rapporterar om hur de mänskliga rättigheterna efterlevs.

Mänskliga rättigheter är universella och icke förhandlingsbara, framhåller FN inför 75-årsjubileet för den allmänna förklaringen. Samtidigt är förutsättningarna för MR-arbetet under ständig förändring. I ljuset av gamla och nya utmaningar är den svenska FN-rörelsens devis ”Stå upp för mänskliga rättigheter” mer aktuell än någonsin.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer