fbpx
Ingången till FN:s kontor för mänskliga rättigheter (OHCHR) i Genève. Foto: UN Photo/Jean Marc Ferré
8 december, 2023 / Nyheter

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är en historisk framgång. När den antogs den 10 december 1948 fick världens länder ett rättesnöre att följa. Med förklaringen som grund har FN tagit fram flera konventioner om de rättigheter som staterna ska garantera sina medborgare. Till de mest kända hör barnkonventionen, kvinnokonventionen och tortyrkonventionen.

I spåren av konflikter och pandemi är demokratin på tillbakagång, även i västvärlden. Politiker, forskare, författare och journalister blir alltmer utsatta och civilsamhällets organisationer motarbetas. Att försvara demokrati, yttrandefrihet, mötes- och föreningsfrihet samt pressfrihet har därför blivit allt viktigare. Detsamma gäller försvaret för flickor och kvinnors rättigheter som under lång tid har pressats tillbaka av konservativa krafter.

Till detta kommer nya utmaningar. Vi lever numera i en digital värld och många, inte minst unga, möter hot och hat på internet. Desinformation och falska nyheter med anonym avsändare får ökad spridning. Felaktiga och hatiska uppgifter riskerar att bli kvar på nätet och dyka upp om och om igen. I Sverige uppger Statens medieråd att andelen unga som anmäler hatbrott på nätet har blivit större. Också bland unga politiker är utsattheten stor, enlig en ny rapport från Brottsförebyggande rådet.

Unga ska inte stå ensamma. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Volker Türk, som mötte studenter vid ett besök i Sverige tidigare i höstas, har i flera sammanhang understrukit vikten av att motverka uppvigling till hat och våldsamheter samtidigt som yttrandefriheten ska värnas. Att övervaka och reagera mot hot och hat på internet är ett sätt att hantera de nya utmaningarna. Också internetföretag och ansvariga utgivare har ett ansvar att agera mot olagligt innehåll. I Sverige finns stöd att få från myndigheter och organisationer och FN samlar in erfarenheter av arbete mot hatbrott på nätet.

Under de gångna 75 åren har FN:s arbete för att främja rättigheter utvecklats. Flera FN-kommittéer granskar löpande ländernas efterlevnad av mänskliga rättigheter. En rad FN-organisationer har egna funktioner för övervakning. FN-kontoret för mänskliga rättigheter i Genève har knutit till sig oberoende experter som rapporterar om rättighetskränkningar i såväl konflikt som i fredstid. I över 120 länder inklusive Sverige finns nationella oberoende institut som bevakar och rapporterar om hur de mänskliga rättigheterna efterlevs.

Mänskliga rättigheter är universella och icke förhandlingsbara, framhåller FN inför 75-årsjubileet för den allmänna förklaringen. Samtidigt är förutsättningarna för MR-arbetet under ständig förändring. I ljuset av gamla och nya utmaningar är den svenska FN-rörelsens devis ”Stå upp för mänskliga rättigheter” mer aktuell än någonsin.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Livsavgörande bistånd till Gaza måste utbetalas

01 mars, 2024 / Nyheter

Sveriges regering måste mot bakgrund av FN:s humanitära larmrapporter från Gaza betala frysta biståndsmedel till UNRWA snarast, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.
Efter vädjan från sjutton humanitära organisationer meddelar EU-kommissionen på fredagen att man utbetalar 50 miljoner till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA.

Läs mer

Fortsatt stort förtroende för FN hos svenskarna 

01 mars, 2024 / Världshorisont

För fjärde året i rad har Svenska FN-förbundet gett Novus i uppdrag att samla in allmänhetens röster om FN. Pekka Johansson, pressekreterare och sakkunnig på förbundet, säger att det finns ett grundstöd för FN men att det inte ska tas för givet. 

Läs mer

FN-förbundet på Mänsklig Säkerhet: Inrätta FN-tribunal mot Vladimir Putin

24 februari, 2024 / Nyheter

Inrätta FN-tribunal mot Vladimir Putin. Risken att egna ledare ska åtalas för krigsbrott får inte hindra inrättandet en internationell tribunal för aggressionsbrottet mot Ukraina, skriver Annelie Börjesson på tvåårsdagen av Rysslands fullskaliga invasion.

Läs mer

Två år sedan Rysslands invasion – visa ditt stöd för Ukraina!

22 februari, 2024 / Nyheter

Den 24 februari hålls manifestationer över hela Sverige mot Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Svenska FN-förbundet är stödarrangör till en manifestation på Sergels torg i Stockholm. Var med och protestera mot Putin – vi tipsar om en manifestation nära dig!

Läs mer

Johannes ska jobba för mångfald och inkludering 

19 februari, 2024 / Världshorisont

Johannes Vasara-Hammare är en av fem svenskar som FN-förbundet valt ut till rollen som ungdomsledare för mångfald och inkludering. Hans intresse för frågorna har uppstått genom uppväxten i norra Sverige där han har både samiska och tornedalska rötter. 

Läs mer

Sju FN-förbund i samarbete för mångfald och inkludering 

16 februari, 2024 / Världshorisont

I en tid då demokratin i världen är på tillbakagång och ojämlikheten ökar är arbetet för rättvisa, inkludering och mänskliga rättigheter viktigare än någonsin. Under våren drar Svenska FN-förbundet i gång ett nytt projekt i samarbete med sex andra FN-förbund. Syftet är att öka kunskapen om mångfald och inkludering bland unga.

Läs mer

Ukraina och Gaza i centrum för utrikespolitisk debatt

14 februari, 2024 / Nyheter

Regeringen presenterade på onsdagen årets utrikespolitiska deklaration. FN-förbundet välkomnar åtgärder mot krigsförbrytelser i Ukraina och kräver återupptaget bistånd till Gaza.

Läs mer

Ojämlik digitalisering leder till exkludering 

09 februari, 2024 / Världshorisont

Internetuppkoppling är för många en nödvändighet och underlättar livet på flera plan. I låginkomstländer är dock endast en fjärdedel av befolkningen uppkopplad.

Läs mer

Israel måste lyssna på omvärlden

05 februari, 2024 / Nyheter

I takt med att den humanitära situationen i Gaza förvärras skärper FN kraven på humanitär vapenvila och tillträde för FN:s hjälporganisationer. Israel måste lyssna på FN och medlemsländerna, säger Svenska FN-förbundet.

Läs mer