fbpx
Yasmine Sherif längst fram i mitten av bild under uppdrag i Colombia. Foto: ECW/Jimenez 2023
18 augusti, 2023 / Nyheter

”FN hindrar massgravar”

Yasmine Sherif har arbetat i FN i flera decennier. Hon brinner för det humanitära arbetet och för världens utsatta. Inför höstens FN-toppmöten startar hon nu en kampanj för afghanska flickors rätt till utbildning. Svenska FN-förbundet har träffat Yasmine som 2017 utsågs till Årets FN-vän.

Yasmine Sherif har i tre decennier arbetat för olika FN-organisationer och det internationella kallet har hon haft i hela sitt yrkesverksamma liv. Sedan 2017 leder hon organisationen Education Cannot Wait – en FN-fond som samverkar med FN:s barnfond Unicef och andra FN-organ och främjar utbildning för barn och unga i kriser och nödsituationer. Samma år fick hon Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-vän för sina insatser.

Svenska FN-förbundet: Hur mår FN?

Yasmine Sherif: Kriget i Ukraina, inbördeskriget i Sudan som skapat nya flyktingströmmar i regionen, flyktingskap i flera afrikanska länder och hot mot flickors rättigheter – världens länder har mycket att göra för att uppfylla löftena i MR-förklaringen från 1948 och Agenda 2030 om hållbar utveckling från 2015. FN står inför utmaningar politiskt och finansiellt. Organisationen skapas av sina medlemsländer – 193 länder som företräder 8 miljarder världsinvånare. Mår världen bra? Nej, det gör ont – överallt!

Vilka är FN:s främsta behov?

Både de globala målen och löftena i MR-förklaringen kräver finansiellt stöd. Det går absolut inte att skära ner på FN! Pengarna måste läggas där de behövs och tillgångar måste fördelas rättvist.

Pandemin avslöjar socioekonomiska orättvisor exempelvis mellan barn i Nord och Syd. Education Cannot Wait når unga från förskoleålder till 18 år vars skolgång har påverkats på grund av flyktingskap och klimatförändringar i länder som Pakistan, Zimbabwe, Centralafrikanska republiken, Tchad och Libanon.

Hela FN är i behov av ökad finansiering – de fredsfrämjande insatserna, WFP, Unesco och så vidare. Dessutom krävs politiskt stöd för stadgan och konventionerna – samt som sagt uppfyllande av MR-förklaringen och de globala målen. Här kan även den privata sektorn, med sin entreprenörsanda och sitt intresse att både exportera och göra gott, vara en plattform.

Hur kan Sverige och likasinnade länder bidra?

Sverige står, tillsammans med bland andra Storbritannien, Tyskland, USA och Kanada, för starka värden i FN-samarbetet. Även mindre länder måste fås att omfamna dessa värden. Som Dag Hammarskjöld uttryckte det skapades FN för de små länderna.

Världens länder måste ta gemensamt ansvar för att hantera klimat, krig och andra stora problem som pandemin. FN bidrar genom sitt arbete till att hindra massgravar – och fler borde få se hur flyktingar och krigsdrabbade barn får möjlighet att återhämta sig.

Vilka är dina förväntningar på höstens FN-toppmöte SDG Summit?

I debatten under SDG Summit är det viktigt att man är intellektuellt ärlig och agerar i enlighet med FN-stadgan. Transparens och ansvarsutkrävande är två nyckelord. FN-stadgan behöver bli verklighet och för det krävs en stark moralisk kompass. Också andra verktyg – inte minst pengar – krävs om stadgan ska förverkligas.

Vilka är följderna av pandemin?

Innan pandemin stod 75 miljoner barn utan tillgång till utbildning. Efter pandemin var siffran 222 miljoner. Så många barn saknar fortfarande grundläggande infrastruktur – inte minst barn som befinner sig på flykt. Med insatser från Education Cannot Wait och många andra kan vi påbörja en återgång till ett mer normalt läge.

En dryg månad innan öppnandet av FN:s generalförsamling och toppmötet om de globala målen lanserar nu Yasmine Sherif och Education Cannot Wait en kampanj för afghanska flickors rätt till utbildning. 

Utbildning för alla och att inte lämna någon utanför var Yasmine Sherifs budskap vid lanseringen – begrepp som på ett utmärkt sätt sammanfattar hennes långa gärning i FN.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer