fbpx
Yasmine Sherif längst fram i mitten av bild under uppdrag i Colombia. Foto: ECW/Jimenez 2023
18 augusti, 2023 / Nyheter

”FN hindrar massgravar”

Yasmine Sherif har arbetat i FN i flera decennier. Hon brinner för det humanitära arbetet och för världens utsatta. Inför höstens FN-toppmöten startar hon nu en kampanj för afghanska flickors rätt till utbildning. Svenska FN-förbundet har träffat Yasmine som 2017 utsågs till Årets FN-vän.

Yasmine Sherif har i tre decennier arbetat för olika FN-organisationer och det internationella kallet har hon haft i hela sitt yrkesverksamma liv. Sedan 2017 leder hon organisationen Education Cannot Wait – en FN-fond som samverkar med FN:s barnfond Unicef och andra FN-organ och främjar utbildning för barn och unga i kriser och nödsituationer. Samma år fick hon Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-vän för sina insatser.

Svenska FN-förbundet: Hur mår FN?

Yasmine Sherif: Kriget i Ukraina, inbördeskriget i Sudan som skapat nya flyktingströmmar i regionen, flyktingskap i flera afrikanska länder och hot mot flickors rättigheter – världens länder har mycket att göra för att uppfylla löftena i MR-förklaringen från 1948 och Agenda 2030 om hållbar utveckling från 2015. FN står inför utmaningar politiskt och finansiellt. Organisationen skapas av sina medlemsländer – 193 länder som företräder 8 miljarder världsinvånare. Mår världen bra? Nej, det gör ont – överallt!

Vilka är FN:s främsta behov?

Både de globala målen och löftena i MR-förklaringen kräver finansiellt stöd. Det går absolut inte att skära ner på FN! Pengarna måste läggas där de behövs och tillgångar måste fördelas rättvist.

Pandemin avslöjar socioekonomiska orättvisor exempelvis mellan barn i Nord och Syd. Education Cannot Wait når unga från förskoleålder till 18 år vars skolgång har påverkats på grund av flyktingskap och klimatförändringar i länder som Pakistan, Zimbabwe, Centralafrikanska republiken, Tchad och Libanon.

Hela FN är i behov av ökad finansiering – de fredsfrämjande insatserna, WFP, Unesco och så vidare. Dessutom krävs politiskt stöd för stadgan och konventionerna – samt som sagt uppfyllande av MR-förklaringen och de globala målen. Här kan även den privata sektorn, med sin entreprenörsanda och sitt intresse att både exportera och göra gott, vara en plattform.

Hur kan Sverige och likasinnade länder bidra?

Sverige står, tillsammans med bland andra Storbritannien, Tyskland, USA och Kanada, för starka värden i FN-samarbetet. Även mindre länder måste fås att omfamna dessa värden. Som Dag Hammarskjöld uttryckte det skapades FN för de små länderna.

Världens länder måste ta gemensamt ansvar för att hantera klimat, krig och andra stora problem som pandemin. FN bidrar genom sitt arbete till att hindra massgravar – och fler borde få se hur flyktingar och krigsdrabbade barn får möjlighet att återhämta sig.

Vilka är dina förväntningar på höstens FN-toppmöte SDG Summit?

I debatten under SDG Summit är det viktigt att man är intellektuellt ärlig och agerar i enlighet med FN-stadgan. Transparens och ansvarsutkrävande är två nyckelord. FN-stadgan behöver bli verklighet och för det krävs en stark moralisk kompass. Också andra verktyg – inte minst pengar – krävs om stadgan ska förverkligas.

Vilka är följderna av pandemin?

Innan pandemin stod 75 miljoner barn utan tillgång till utbildning. Efter pandemin var siffran 222 miljoner. Så många barn saknar fortfarande grundläggande infrastruktur – inte minst barn som befinner sig på flykt. Med insatser från Education Cannot Wait och många andra kan vi påbörja en återgång till ett mer normalt läge.

En dryg månad innan öppnandet av FN:s generalförsamling och toppmötet om de globala målen lanserar nu Yasmine Sherif och Education Cannot Wait en kampanj för afghanska flickors rätt till utbildning. 

Utbildning för alla och att inte lämna någon utanför var Yasmine Sherifs budskap vid lanseringen – begrepp som på ett utmärkt sätt sammanfattar hennes långa gärning i FN.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Riksarkitekt Helena Bjarnegård: “Städer ska vara hållbara, men också inkluderande och berikande” 

27 september, 2023 / Världshorisont

Den 28 september börjar Bokmässan där ett av tre teman är Staden. Temat kommer bland annat fokusera på hur städer ska möta framtidens utmaningar samt urbanisering och hållbarhet med globala

Läs mer

Högnivåveckan: Mot ett starkare, mer effektivt och rättvist FN?

26 september, 2023 / Nyheter

FN:s högnivåvecka i New York har präglats av globala kriser inklusive Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Samtidigt har en viktig diskussion om FN:s framtid påbörjats. Vart leder den? Utvecklingsmål som

Läs mer

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer