Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet – En bättre värld via RSS

FN-förbundet i sommar 2017-06-21

I sommar hittar ni FN-förbundet dels på politikerveckan i Almedalen den 3-10 juli, där vi medverkar med flera seminarier. Det fullständiga programmet för vår medverkan kan du ta del av här.

Dessutom kommer vi, liksom tidigare år, att medverka på musikfestivalen Peace & Love i sommar. Vi kommer att hålla till på deras Budskapstorg. Festivalen äger rum i Borlänge den 6-8 juli.

Vi vill också passa på att tacka för alla intressanta samtal, möten och debatter under våren – och för alla som på olika sätt engagerat sig i förbundets frågor.

Glad sommar!

FN-mål om hållbar utveckling kräver mer resurser 2017-07-17

FN-förbundet vill se ett tydligt svenskt ledarskap för Agenda 2030 både nationellt och internationellt, skriver Aleksander Gabelic i Aftonbladet inför FN:s högnivåmöte om agendan i

FN-samarbetet kräver förnyat åtagande 2017-07-07

Ett splittrat säkerhetsråd måste samlas på nytt för att hantera konflikter, humanitära katastrofer och flyktingkriser, skriver Aleksander Gabelic i FN-förbundets sommarartikel.

Första resolutionen mot minor 2017-07-04

FN:s säkerhetsråd antog nyligen för första gången någonsin en resolution om minhantering. Resolution 2365 lyfter fram minor som hot mot civila och understryker vikten av

Sök jobb hos oss! 2017-07-04

Just nu annonserar vi flera tjänster. Välkommen med din ansökan!