fbpx
21 oktober, 2014 / Nyheter

FN-dagen firas i Storkyrkan

Anna Bergendahl gör som Emma Watson och talar om flickors rättigheter när FN-dagen firas i Storkyrkan, Stockholm, den 24 oktober kl 18.00. Anförande av Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic, sång, musik och filmvisning inramar arrangemanget.

Flickors bristande rättigheter uppmärksammades nyligen i samband med utdelningen av Nobels fredspris och skådespelaren Emma Watsons tal i FN:s generalförsamling. Flickors utsatta situation är också temat när FN-förbundet och Svenska kyrkan inbjuder till firande av FN-dagen på fredag den 24 oktober.

Anna Bergendahl, goodwillambassadör för Svenska FN-förbundet, har länge haft ett starkt engagemang för världens flickor. I Storkyrkan i Stockholm håller Anna ett anförande för att uppmärksamma de problem som världens flickor möter. Hon får sällskap av Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic, musikerna Gary och Johan Graden samt Sabina Koij, präst i Svenska kyrkan, som leder arrangemanget. Efter paus visas filmen ”Gudar och människor” i regi av Xavier Beauvois från 2010.

Anna Bergendahl ser fram emot att tala i Storkyrkan.

– Årets FN-dag känns extra angelägen bland annat därför att en av årets fredspristagare, Malala, fortfarande lever under dödshot för att hon tagit ställning för flickors rätt till utbildning. Efter snart fyra år som goodwill-ambassadör för Svenska FN-förbundet känns det viktigare än någonsin att stå upp för mänskliga rättigheter, säger Anna.

Svenska kyrkan betonar vikten av att kyrkan ska vara ett öppet hus.

– Storkyrkan har lång erfarenhet av att fira och högtidlighålla särskilda händelser. FN-dagen är ett exempel på sådant. Vi gör det för att manifestera alla människors okränkbara värde i en tid då det inte är självklart, säger Hans Ulfvebrand, domprost i Stockholms domkyrkoförsamling.

Även Svenska FN-förbundet gläds åt samarbetet.

– I oroliga tider krävs samling kring globala frågor. Flickors rättigheter är en viktig fråga för Svenska FN-förbundet och vi ser fram emot att uppmärksamma den tillsammans med Anna och Svenska kyrkan på FN-dagen, säger Linda Nordin, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet.

FN-dagsfirande i Storkyrkan, Gamla stan, Stockholm

Tid: fredagen den 24 oktober kl 18.00-21.00

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer

Johan Forsell: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriteras

28 februari, 2023 / Världshorisont

Moderaten Johan Forssell är bistånds- och utrikeshandelsminister i regeringen Kristersson. Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont fick möjlighet att skicka några frågor på temat flickors och kvinnors rättigheter till ministern som svarat skriftligen.

Läs mer