fbpx
USA:s president Ronald Reagan i samtal med FN-chefen Javier Pérez de Cuéllar. Foto: UN Photo/Yutak Nagata.
25 september, 2020 / Nyheter

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1980-talet

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna. Avsnitt nummer fem handlar om 1980-talet.

För många är 1980-talet förknippat med kapprustning, högkonjunktur och, i slutet av decenniet, Sovjetunionens och Berlinmurens fall. Utvecklingen i Östeuropa gav frihet åt hundratals miljoner människor som i nästan tre decennier hade befunnit sig bakom den järnridå som sedan tidigt 60-tal hade delat Europa.

I maj 1980 kunde Världshälsoorganisationen rapportera att sjukdomen smittkoppor var utrotad. Det hade då gått tre år sedan det sista kända fallet hade rapporterats.

FN fick sin femte generalsekreterare i form av Javier Pérez de Cueéllar från Peru som tillträdde den 1 januari 1982. I likhet med företrädaren Kurt Waldheim kom Pérez de Cuéllar att tjäna i två mandatperioder, sammanlagt tio år, på posten.

Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1984. Den har blivit ett kraftfullt instrument i kampen för rättvis behandling av fångar.

Tv-bilderna från svältens Afrika i mitten av 1980-talet fick en hel värld att reagera. Världsartister samlades i de två initiativen Band Aid (Storbritannien) och U.S. for Africa (USA). FN satte upp ett kontor för nödhjälp för att samordna insatserna mot svälten.

I den stora FN-staden Nairobi, Kenya, avslutades FN:s årtionde för kvinnor som hade inletts i Mexico City tio år tidigare.

Montrealprotokollet till skydd för ozonlagret antogs 1987 efter förberedande arbete av FN:s miljöprogram Unep. Protokollet var en efterföljare till 1985 års Wienkonvention.

FN:s fredsbevarande styrkor tilldelades Nobels fredspris 1988. ”De fredsbevarande styrkorna har, under extremt svåra förhållanden, bidragit till att minska spänningar där vapenstillestånd har förhandlats men ett fredsavtal ännu väntar på att slutas”, sa Nobelkommittén i sin motivering. I slutet av 1980-talet var de fredsfrämjande insatserna sju till antalet. I dag tjänstgör omkring 110 000 uniformerade personer i tretton insatser.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer