USA:s president Ronald Reagan i samtal med FN-chefen Javier Pérez de Cuéllar. Foto: UN Photo/Yutak Nagata.

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna. Avsnitt nummer fem handlar om 1980-talet.

För många är 1980-talet förknippat med kapprustning, högkonjunktur och, i slutet av decenniet, Sovjetunionens och Berlinmurens fall. Utvecklingen i Östeuropa gav frihet åt hundratals miljoner människor som i nästan tre decennier hade befunnit sig bakom den järnridå som sedan tidigt 60-tal hade delat Europa.

I maj 1980 kunde Världshälsoorganisationen rapportera att sjukdomen smittkoppor var utrotad. Det hade då gått tre år sedan det sista kända fallet hade rapporterats.

FN fick sin femte generalsekreterare i form av Javier Pérez de Cueéllar från Peru som tillträdde den 1 januari 1982. I likhet med företrädaren Kurt Waldheim kom Pérez de Cuéllar att tjäna i två mandatperioder, sammanlagt tio år, på posten.

Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1984. Den har blivit ett kraftfullt instrument i kampen för rättvis behandling av fångar.

Tv-bilderna från svältens Afrika i mitten av 1980-talet fick en hel värld att reagera. Världsartister samlades i de två initiativen Band Aid (Storbritannien) och U.S. for Africa (USA). FN satte upp ett kontor för nödhjälp för att samordna insatserna mot svälten.

I den stora FN-staden Nairobi, Kenya, avslutades FN:s årtionde för kvinnor som hade inletts i Mexico City tio år tidigare.

Montrealprotokollet till skydd för ozonlagret antogs 1987 efter förberedande arbete av FN:s miljöprogram Unep. Protokollet var en efterföljare till 1985 års Wienkonvention.

FN:s fredsbevarande styrkor tilldelades Nobels fredspris 1988. ”De fredsbevarande styrkorna har, under extremt svåra förhållanden, bidragit till att minska spänningar där vapenstillestånd har förhandlats men ett fredsavtal ännu väntar på att slutas”, sa Nobelkommittén i sin motivering. I slutet av 1980-talet var de fredsfrämjande insatserna sju till antalet. I dag tjänstgör omkring 110 000 uniformerade personer i tretton insatser.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer