fbpx
Ambassadör Michel Gallin-Douathe (Centralafrikanska republiken) skriver under FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Foto: UN Photo/Teddy Chen
11 september, 2020 / Nyheter

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1960-talet

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna och drar paralleller till situationen i dag. Det tredje avsnittet handlar om 1960-talet då FN bland mycket annat stärkte skyddet för mänskliga rättigheter.

Nittonhundrasextiotalet var en omvälvande tid med populärmusikkulturens breda genombrott, krav på sociala reformer och, som avslutning, människans första besök på månen. Åren 1960-1970 var också FN:s första decennium för utvecklingsfrågor.

Som framgick av det föregående avsnittet i den här artikelserien omkom Dag Hammarskjöld den 18 september 1961 på medlingsuppdrag i före detta Belgiska Kongo. Den svenske FN-chefen hedrades postumt för sina insatser genom att tilldelas Nobels fredspris samma år. Hammarskjöld efterträddes på posten som FN-chef av U Thant från Burma.

Den antirasistiska rörelsen växte efter införandet av rasåtskillnadspolitiken, apartheid, i Sydafrika och genom den allt mer aktiva medborgarrättsrörelsen i USA under ledning av Martin Luther King. Också bland FN:s medlemmar växte kritiken mot decennier av rasförtryck. Säkerhetsrådet beslutade 1963 om frivilligt vapenembargo mot Sydafrika. FN stödde aktivt frigörelserörelserna i Afrika och Asien. I takt med att fler länder avkolonialiserades och blev självständiga växte också antalet medlemmar i världsorganisationen.

Den beskrivna utvecklingen återspeglades också i FN:s arbete för stärkta mänskliga rättigheter. Generalförsamlingen antog 1965 konventionen för avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Det skulle dock dröja till 1969 innan konventionen trädde i kraft. I dag är konventionen, tillsammans med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, ett kraftfullt instrument i den globala kamp som fortfarande pågår, bland annat i Black lives matter-rörelsen, mot rasism och diskriminering. I Sverige granskar Svenska FN-förbundet hur rasdiskrimineringskonventionen efterlevs och rapporterar till den ansvariga FN-kommittén i Genève.

Förvaltarskapsrådet, som var det FN-organ som ansvarade för avkolonialiseringsfrågor, har i hög grad spelat ut sin roll. Kolonialismen fortsätter dock in i våra dagar att kasta sin skugga över samhällsutvecklingen. Auktoritära regimer ersattes på flera håll av nya odemokratiska ledare och i Palestina och på Västbanken pågår fortfarande folkrättsvidriga ockupationer. FN:s resolution 242 från 1967 är fortfarande rättesnöret för en tvåstatslösning med fredliga och säkra gränser mellan Israel och Palestina.

Flera viktiga FN-organ såg dagens ljus under 1960-talet. Världslivsmedelsprogrammet WFP bildades 1961 och FN:s utvecklingsprogram skapades genom ett beslut i generalförsamlingen 1965. Svenska FN-förbundet samarbetar nära med WFP dels genom projektet Skolmat, dels genom en katastrofinsamling till det krigshärjade Syrien.

Icke-spridningsavtalet mot kärnvapen antogs den 12 juni 1968. Senare försök att stoppa kapprustningen har haft begränsad framgång och stormakterna bygger ännu i dag sina säkerhetspolitiska doktriner på de livsfarliga vapnen. FN-avtalet om förbud mot kärnvapen från 2017 har, trots uppmaningar till medlemmarna från FN-chefen António Guterres, hittills godkänts av endast 44 stater.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer