Ambassadör Michel Gallin-Douathe (Centralafrikanska republiken) skriver under FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Foto: UN Photo/Teddy Chen
11 september, 2020 / Nyheter

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1960-talet

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna och drar paralleller till situationen i dag. Det tredje avsnittet handlar om 1960-talet då FN bland mycket annat stärkte skyddet för mänskliga rättigheter.

Nittonhundrasextiotalet var en omvälvande tid med populärmusikkulturens breda genombrott, krav på sociala reformer och, som avslutning, människans första besök på månen. Åren 1960-1970 var också FN:s första decennium för utvecklingsfrågor.

Som framgick av det föregående avsnittet i den här artikelserien omkom Dag Hammarskjöld den 18 september 1961 på medlingsuppdrag i före detta Belgiska Kongo. Den svenske FN-chefen hedrades postumt för sina insatser genom att tilldelas Nobels fredspris samma år. Hammarskjöld efterträddes på posten som FN-chef av U Thant från Burma.

Den antirasistiska rörelsen växte efter införandet av rasåtskillnadspolitiken, apartheid, i Sydafrika och genom den allt mer aktiva medborgarrättsrörelsen i USA under ledning av Martin Luther King. Också bland FN:s medlemmar växte kritiken mot decennier av rasförtryck. Säkerhetsrådet beslutade 1963 om frivilligt vapenembargo mot Sydafrika. FN stödde aktivt frigörelserörelserna i Afrika och Asien. I takt med att fler länder avkolonialiserades och blev självständiga växte också antalet medlemmar i världsorganisationen.

Den beskrivna utvecklingen återspeglades också i FN:s arbete för stärkta mänskliga rättigheter. Generalförsamlingen antog 1965 konventionen för avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Det skulle dock dröja till 1969 innan konventionen trädde i kraft. I dag är konventionen, tillsammans med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, ett kraftfullt instrument i den globala kamp som fortfarande pågår, bland annat i Black lives matter-rörelsen, mot rasism och diskriminering. I Sverige granskar Svenska FN-förbundet hur rasdiskrimineringskonventionen efterlevs och rapporterar till den ansvariga FN-kommittén i Genève.

Förvaltarskapsrådet, som var det FN-organ som ansvarade för avkolonialiseringsfrågor, har i hög grad spelat ut sin roll. Kolonialismen fortsätter dock in i våra dagar att kasta sin skugga över samhällsutvecklingen. Auktoritära regimer ersattes på flera håll av nya odemokratiska ledare och i Palestina och på Västbanken pågår fortfarande folkrättsvidriga ockupationer. FN:s resolution 242 från 1967 är fortfarande rättesnöret för en tvåstatslösning med fredliga och säkra gränser mellan Israel och Palestina.

Flera viktiga FN-organ såg dagens ljus under 1960-talet. Världslivsmedelsprogrammet WFP bildades 1961 och FN:s utvecklingsprogram skapades genom ett beslut i generalförsamlingen 1965. Svenska FN-förbundet samarbetar nära med WFP dels genom projektet Skolmat, dels genom en katastrofinsamling till det krigshärjade Syrien.

Icke-spridningsavtalet mot kärnvapen antogs den 12 juni 1968. Senare försök att stoppa kapprustningen har haft begränsad framgång och stormakterna bygger ännu i dag sina säkerhetspolitiska doktriner på de livsfarliga vapnen. FN-avtalet om förbud mot kärnvapen från 2017 har, trots uppmaningar till medlemmarna från FN-chefen António Guterres, hittills godkänts av endast 44 stater.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Viktigt samarbete stärker civilsamhället

18 juni, 2021 / Världshorisont

Tillsammans med fyra systerförbund bedriver Svenska FN-förbundet utvecklingssamarbete för att stärka den globala FN-rörelsen och bidra till hållbar utveckling. Pandemin och väpnade konflikter har medfört stora utmaningar under året som gått.

Läs mer

Klimat och kärnvapen i fokus vid FN-förbundets kongress

16 juni, 2021 / Nyheter

Svenska FN-förbundet höll sin första digitala kongress den 12-13 juni. Ett nytt måldokument med tydliga prioriteringar blev det mest påtagliga resultatet.

Läs mer

Annelie Börjesson fortsätter som ordförande i Svenska FN-förbundet

12 juni, 2021 / Pressmeddelanden

Annelie Börjesson, Göteborg, valdes på lördagen till ordförande i Svenska FN-förbundet under ytterligare en treårsperiod. Förbundets digitala kongress valde också en ny styrelse.

Läs mer

Tillsammans för en hållbar framtid – FN-förbundets kongress

11 juni, 2021 / Nyheter

Klimatet, Agenda 2030 och FN-samarbetet efter pandemin står på programmet när Svenska FN-förbundet håller sin första digitala kongress den 12-13 juni.

Läs mer

Nätverksarbete för ett starkare FN

09 juni, 2021 / Världshorisont

Att samverka med likasinnade kan öka chansen att få genomslag för politiska förslag. FN-förbundet stärker nu sitt samarbete med organisationer och nätverk som delar målet om ett starkare FN, skriver FN-förbundets Pekka Johansson.

Läs mer

Ekosystemen i fokus på Världsmiljödagen

04 juni, 2021 / Nyheter

Världsmiljödagen infaller varje år den 5 juni. I år är vikten av att återställa ekosystemen i fokus. För FN:s miljöorgan UNEP är ekosystem och biologisk mångfald prioriterade områden.

Läs mer

Pandemin hotar decenniers utvecklingsarbete

01 juni, 2021 / Nyheter

Ökad fattigdom, hunger och ojämlikhet är några av pandemins effekter, enligt en ny FN-rapport om arbetet med Agenda 2030. Ekonomisk tillbakagång, minskad handel och ökad arbetslöshet är andra exempel på att krisen hotar arbetet för hållbar utveckling.

Läs mer

Om inte jag, vem då?

28 maj, 2021 / Blogg

Hur är det att vara svensk FN-soldat? Inför internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal bloggar den f.d. FN-soldaten Dag Enander om sin tid med Minusma i Mali.

Läs mer

Vi måste prata om mens!

28 maj, 2021 / Blogg

På internationella mensdagen skriver vår ambassadör Gabriella Ek Hällzon om vikten av att normalisera och uppmärksamma mensen.

Läs mer