Ambassadör Michel Gallin-Douathe (Centralafrikanska republiken) skriver under FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Foto: UN Photo/Teddy Chen
11 september, 2020 / Nyheter

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1960-talet

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna och drar paralleller till situationen i dag. Det tredje avsnittet handlar om 1960-talet då FN bland mycket annat stärkte skyddet för mänskliga rättigheter.

Nittonhundrasextiotalet var en omvälvande tid med populärmusikkulturens breda genombrott, krav på sociala reformer och, som avslutning, människans första besök på månen. Åren 1960-1970 var också FN:s första decennium för utvecklingsfrågor.

Som framgick av det föregående avsnittet i den här artikelserien omkom Dag Hammarskjöld den 18 september 1961 på medlingsuppdrag i före detta Belgiska Kongo. Den svenske FN-chefen hedrades postumt för sina insatser genom att tilldelas Nobels fredspris samma år. Hammarskjöld efterträddes på posten som FN-chef av U Thant från Burma.

Den antirasistiska rörelsen växte efter införandet av rasåtskillnadspolitiken, apartheid, i Sydafrika och genom den allt mer aktiva medborgarrättsrörelsen i USA under ledning av Martin Luther King. Också bland FN:s medlemmar växte kritiken mot decennier av rasförtryck. Säkerhetsrådet beslutade 1963 om frivilligt vapenembargo mot Sydafrika. FN stödde aktivt frigörelserörelserna i Afrika och Asien. I takt med att fler länder avkolonialiserades och blev självständiga växte också antalet medlemmar i världsorganisationen.

Den beskrivna utvecklingen återspeglades också i FN:s arbete för stärkta mänskliga rättigheter. Generalförsamlingen antog 1965 konventionen för avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Det skulle dock dröja till 1969 innan konventionen trädde i kraft. I dag är konventionen, tillsammans med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, ett kraftfullt instrument i den globala kamp som fortfarande pågår, bland annat i Black lives matter-rörelsen, mot rasism och diskriminering. I Sverige granskar Svenska FN-förbundet hur rasdiskrimineringskonventionen efterlevs och rapporterar till den ansvariga FN-kommittén i Genève.

Förvaltarskapsrådet, som var det FN-organ som ansvarade för avkolonialiseringsfrågor, har i hög grad spelat ut sin roll. Kolonialismen fortsätter dock in i våra dagar att kasta sin skugga över samhällsutvecklingen. Auktoritära regimer ersattes på flera håll av nya odemokratiska ledare och i Palestina och på Västbanken pågår fortfarande folkrättsvidriga ockupationer. FN:s resolution 242 från 1967 är fortfarande rättesnöret för en tvåstatslösning med fredliga och säkra gränser mellan Israel och Palestina.

Flera viktiga FN-organ såg dagens ljus under 1960-talet. Världslivsmedelsprogrammet WFP bildades 1961 och FN:s utvecklingsprogram skapades genom ett beslut i generalförsamlingen 1965. Svenska FN-förbundet samarbetar nära med WFP dels genom projektet Skolmat, dels genom en katastrofinsamling till det krigshärjade Syrien.

Icke-spridningsavtalet mot kärnvapen antogs den 12 juni 1968. Senare försök att stoppa kapprustningen har haft begränsad framgång och stormakterna bygger ännu i dag sina säkerhetspolitiska doktriner på de livsfarliga vapnen. FN-avtalet om förbud mot kärnvapen från 2017 har, trots uppmaningar till medlemmarna från FN-chefen António Guterres, hittills godkänts av endast 44 stater.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer