fbpx
Margaretha och Albin prisades av Annelie Börjesson i Kulturhuset.
22 oktober, 2021 / Nyheter

Eldsjälar från Västsverige prisades inför FN-dagen

Albin Oscarsson, Göteborgs FN-förening, och Margaretha Feldt, Sotenäs FN-förening, tilldelades var sin utmärkelse vid Svenska FN-förbundets seminarium inför FN-dagen. 

Svenska FN-förbundet höll sitt årliga seminarium inför FN-dagen i Kulturhuset, Stockholm, på torsdagen. Under den traditionsenliga prisutdelningen gick två utmärkelser till personer som är aktiva i FN-rörelsen i Västsverige.

Albin Oscarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, tog emot utmärkelsen Årets FN-ungdom. FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson presenterade pristagaren och motiveringen:

”Årets FN-ungdom har levt upp till flera av FN-förbundets värdeord, framför allt genom att vara modig. När hans FN-förening behövde en person som tog över ordförandeposten tog Årets FN-ungdom tag i rodret. Sen slog coronaviruset till, men trots det har FN-föreningen under den nya ledningen genomfört en mängd evenemang både 2020 och 2021 – klart flest evenemang av alla landets FN-föreningar. Årets FN-ungdom är en stor inspirationskälla för andra unga, som nu sett att en ung person kan leda en stor FN-förening med bravur. Han har även ställt upp på diverse evenemang som förbundskansliet arrangerat, exempelvis FN-forum och föreningsträffar, och bidragit på ett uppskattat sätt i en digital tid. Årets FN-ungdom förtjänar verkligen denna utmärkelse!”

Till Årets FN-supporter utsågs Margaretha Feldt, mångårig ordförande i Sotenäs FN-förening samt aktiv i Göteborgs och Bohus FN-distrikt. Motiveringen lyder:

”Årets FN-supporter har verkat under många år både inom sin hemförening och i distriktet. Med outtröttligt tålamod har hon arbetat för FN-förbundets bästa genom olika projekt och i rörelsen. I sin egen hemförening har hon varit engagerad sedan åttiotalet och varit ordförande nästan lika länge. Hemföreningen driver ett projekt i Nicaragua som bland annat hjälp till att byggt upp skolverksamhet under många år. I sitt FN-distrikt har hon varit ordförande under många år och är i dag vice ordförande. Hon har ständigt sina tentakler ute i arbetet för en bättre värld. Under flyktingkrisen var hon engagerad i språkcaféer och asylprocesser. ”

Förutom äran, blommor och diplom får Årets FN-ungdom och Årets FN-supporter en prissumma om 10 000 kronor.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer