fbpx

Daniel Gustavsson Emmertz, lärare på gymnasieskolan Spyken i Lund, har tilldelats Svenska FN-förbundets nyinstiftade pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

– Det är naturligtvis en stor ära och en glädje för mig att ta emot priset som Årets FN – lärare. Internationella frågor och ett internationellt perspektiv på undervisningen, är och har alltid varit viktigt för mig. Att då bli uppmärksammad för mitt arbete, och att svenska FN – förbundet väljer att tilldela mig priset, gör naturligtvis att jag blir än mer sporrad att fortsätta med arbetet att för mina elever verkliggöra internationella frågor i allmänhet, och mänskliga rättigheter i synnerhet, sa Daniel Gustavsson Emmertz i ett uttalande.

Den 24 mars delades för första gången Svenska FN-förbundets pris till Årets FN-lärare ut. Priset har instiftats för att uppmärksamma särskilt betydelsefulla insatser för att öka kunskapen, engagemanget och förståelsen för globala frågor i skolan. Mottagare av priset är Daniel Gustavsson, lärare på gymnasieskolan Spyken i Lund. Emmertz. Motiveringen lyder:

”Juryn för priset Årets FN-lärare har valt att tilldela Daniel Gustafsson Emmertz på gymnasieskolan Spyken i Lund årets pris. Daniel har under flera år varit drivande i skolans utvecklingsarbete med internationella frågor. Tillsammans med kollegor förbereder han nu en ny samhällsvetenskaplig inriktning på temat mänskliga rättigheter med tanken att rättighetsperspektivet ska genomsyra undervisningen i flera ämnen. Han har även gett eleverna chansen att genom utbyte lära sig förståelse och empati för hur människor i andra världsdelar lever och uppmuntrat dem att göra skillnad och bidra till en bättre värld. Med tanke på hur Daniel har vinnlagt sig om att ge eleverna perspektiv på och kunskap om läget i världen önskar vi honom lycka i sin gärning och utser honom till Årets FN-lärare.”

Daniel Gustavsson Emmertz tar emot utmärkelsen när det nationella FN-rollspelet SweMun 2015 inleds på Rudbecksgymnasiet i Tidaholm kl 13.00 på tisdagen. Priset, ett diplom och en studieresa till FN i Genève, överlämnas av Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic som har suttit i juryn.

Intervju

Daniel Gustavsson Emmertz nås på mobiltelefon 0733-92 77 43.

Läs mer om FN-förbundets FN-rollspel på http://www.fn.se/skola/fn-rollspel/swemun/.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer