fbpx
Årsdagen för Agenda 2030 manar till firande och eftertanke. Foro: Juliane Liebermann/Unsplash
24 september, 2021 / Nyheter

Agenda 2030 fyller år – och behöver stöd!

Den 25 september firar vi att det är sex år sedan världen tog beslut om Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. De senaste årens pandemi har inneburit att vi nu inom nästan samtliga av de globala målen ser en tillbakagång eller stagnation vad gäller utvecklingen globalt. Den senaste rapporten om hur det går för Sverige visar både framsteg och tillbakagång.

– Det är djupt oroande att världens utveckling nu går åt fel håll inom så många områden. Tillbakagången vad gäller den extrema fattigdomen, ungas utbildning och den ökande ojämlikheten är särskilt oroande, säger Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson.

Det är därför viktigare än någonsin för världens länder att samarbeta för att både bekämpa pandemin, se till att tillgången till vaccin når alla länder och inte bara de rika länderna, men också att stärka de sociala systemen så att fattigdom och hunger minskar, att unga ges tillgång till utbildning och arbeten som går att leva på.

Globala kriser som till exempel pandemin och klimatkrisen kan vi bara lösa gemensamt. FN:s generalsekreterare António Guterres sa i sitt inledande tal under FN-mötet SDG moment den 20 september att det är viktigt att världen kommer samman. I sitt tal nämnde han pandemin, fattigdomsbekämpning, att sätta människan före vinst, att jobba för jämställdhet och att få ner klimatutsläppen. Han sa också att vi alla behövs för att klara av att återigen vända utvecklingen i en mer hållbar riktning i linje med målen och delmålen i Agenda 2030.

Sverige rapporterade under sommaren 2021 för andra gången till uppföljningsmötet för Agenda 2030 och trots att Sverige jämfört med andra länder ligger bra till i genomförandet av Agenda 2030 så har vi också utmaningar. Den rapport som kom från SCB i november 2020 visar att det finns grupper i Sverige som är särskilt sårbara och det är personer med funktionshinder, utlandsfödda och barn som tillhör särskilt utsatta samhällsgrupper. I den lägesrapport som kom från SCB i mars 2021 går det att se både positiv och negativ utveckling. Positivt är att vi har ökad andel ekologisk åkermark, minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, mer förnybar energi och minskade utsläpp av växthusgaser, även om utsläppen behöver minska mer. Dessutom har vårt utvecklingsbistånd ökat inom flera områden. Men vi ser också att psykisk ohälsa har ökat, fler elever upplever mobbing och att trångboddheten har ökat bland utrikesfödda. Dessutom har hot, misshandel och sexualbrott ökat bland både kvinnor och män. Vi slänger också mer hushållsavfall än tidigare.

– Vi kan alla passa på att fundera över hur vi både på jobbet, i skolan och som privatpersoner kan bidra till att utvecklingen både lokalt och globalt går mer i riktning med de globala målen, säger Annelie Börjesson.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer