Årsdagen för Agenda 2030 manar till firande och eftertanke. Foro: Juliane Liebermann/Unsplash
24 september, 2021 / Nyheter

Agenda 2030 fyller år – och behöver stöd!

Den 25 september firar vi att det är sex år sedan världen tog beslut om Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. De senaste årens pandemi har inneburit att vi nu inom nästan samtliga av de globala målen ser en tillbakagång eller stagnation vad gäller utvecklingen globalt. Den senaste rapporten om hur det går för Sverige visar både framsteg och tillbakagång.

– Det är djupt oroande att världens utveckling nu går åt fel håll inom så många områden. Tillbakagången vad gäller den extrema fattigdomen, ungas utbildning och den ökande ojämlikheten är särskilt oroande, säger Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson.

Det är därför viktigare än någonsin för världens länder att samarbeta för att både bekämpa pandemin, se till att tillgången till vaccin når alla länder och inte bara de rika länderna, men också att stärka de sociala systemen så att fattigdom och hunger minskar, att unga ges tillgång till utbildning och arbeten som går att leva på.

Globala kriser som till exempel pandemin och klimatkrisen kan vi bara lösa gemensamt. FN:s generalsekreterare António Guterres sa i sitt inledande tal under FN-mötet SDG moment den 20 september att det är viktigt att världen kommer samman. I sitt tal nämnde han pandemin, fattigdomsbekämpning, att sätta människan före vinst, att jobba för jämställdhet och att få ner klimatutsläppen. Han sa också att vi alla behövs för att klara av att återigen vända utvecklingen i en mer hållbar riktning i linje med målen och delmålen i Agenda 2030.

Sverige rapporterade under sommaren 2021 för andra gången till uppföljningsmötet för Agenda 2030 och trots att Sverige jämfört med andra länder ligger bra till i genomförandet av Agenda 2030 så har vi också utmaningar. Den rapport som kom från SCB i november 2020 visar att det finns grupper i Sverige som är särskilt sårbara och det är personer med funktionshinder, utlandsfödda och barn som tillhör särskilt utsatta samhällsgrupper. I den lägesrapport som kom från SCB i mars 2021 går det att se både positiv och negativ utveckling. Positivt är att vi har ökad andel ekologisk åkermark, minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, mer förnybar energi och minskade utsläpp av växthusgaser, även om utsläppen behöver minska mer. Dessutom har vårt utvecklingsbistånd ökat inom flera områden. Men vi ser också att psykisk ohälsa har ökat, fler elever upplever mobbing och att trångboddheten har ökat bland utrikesfödda. Dessutom har hot, misshandel och sexualbrott ökat bland både kvinnor och män. Vi slänger också mer hushållsavfall än tidigare.

– Vi kan alla passa på att fundera över hur vi både på jobbet, i skolan och som privatpersoner kan bidra till att utvecklingen både lokalt och globalt går mer i riktning med de globala målen, säger Annelie Börjesson.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN-chefens framtidsrapport på svenska

20 oktober, 2021 / Nyheter

FN:s generalsekreterare António Guterres presenterade tidigare i höstas sin rapport ”Our common agenda” om framtidens globala samarbete. Nu finns sammanfattningen av rapporten på svenska.

Läs mer

Fira FN-dagen med oss!

18 oktober, 2021 / Nyheter

FN-förbundet bjuder in till seminarium den 21 oktober i Kulturhuset, Stockholm, och FN-dagen uppmärksammas den 24 oktober av FN-föreningar över hela landet. Välkommen att fira FN-dagen med oss!

Läs mer

Världshungerdagen: fem tips för att minska matsvinnet

16 oktober, 2021 / Nyheter

Runt om i världen svälter 800 miljoner människor. För att världshungern ska utrotas har FN målet att minska matsvinnet med hälften. Hur kan du minska ditt matsvinn? Stjärnkocken och FN-förbundets goodwillambassadör Paul Svensson tipsar om vad du kan göra!

Läs mer

Ren miljö – en mänsklig rättighet

14 oktober, 2021 / Nyheter

FN:s råd för mänskliga rättigheter röstade i veckan igenom en ny mänsklig rättighet – rätten till en trygg, ren, hälsosam och hållbar miljö. Resolutionen röstades igenom med klar majoritet.

Läs mer

Internationella flickdagen firar 10 år

11 oktober, 2021 / Nyheter

FN:s dag för världens flickor fyller tio år – och behovet av stöd ökar till följd av pandemin.

Läs mer

Cecilia Tengroth har tillträtt som generalsekreterare

06 oktober, 2021 / Världshorisont

Den 1 oktober tillträdde Svenska FN-förbundets nya generalsekreterare, juristen Cecilia Tengroth. I senaste numret av Världshorisont svarar hon på frågor om sin bakgrund, tankar om FN och FN-förbundet och berättar

Läs mer

”Jag har världens bästa jobb”

05 oktober, 2021 / Blogg

På internationella lärardagen bloggar Elin Gradin, Årets FN-lärare 2021, om hur Räddningsgymnasiet Sandö flyttar in världen i klassrummet.

Läs mer

2020 dödligaste året för miljöförsvarare

01 oktober, 2021 / Nyheter

277 miljöförsvarare dödades runt om i världen under 2020. Men mörkertalet är stort och det kan röra sig om än fler aktivister som dödats på grund av sin kamp för miljö och mänskliga rättigheter. Det visar en nyligen publicerad rapport.

Läs mer

Kärnvapensamtal över generationsgränserna

24 september, 2021 / Världshorisont

Rolf Ekéus är före detta toppdiplomat med fokus på kärnvapenfrågan. Hamza Jamous är aktiv i Uddevalla FN-förening och har engagerat sig i kampen mot kärnvapen. Världshorisont förde samman dem i ett samtal om kärnvapen.

Läs mer