fbpx
Årsdagen för Agenda 2030 manar till firande och eftertanke. Foro: Juliane Liebermann/Unsplash
24 september, 2021 / Nyheter

Agenda 2030 fyller år – och behöver stöd!

Den 25 september firar vi att det är sex år sedan världen tog beslut om Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. De senaste årens pandemi har inneburit att vi nu inom nästan samtliga av de globala målen ser en tillbakagång eller stagnation vad gäller utvecklingen globalt. Den senaste rapporten om hur det går för Sverige visar både framsteg och tillbakagång.

– Det är djupt oroande att världens utveckling nu går åt fel håll inom så många områden. Tillbakagången vad gäller den extrema fattigdomen, ungas utbildning och den ökande ojämlikheten är särskilt oroande, säger Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson.

Det är därför viktigare än någonsin för världens länder att samarbeta för att både bekämpa pandemin, se till att tillgången till vaccin når alla länder och inte bara de rika länderna, men också att stärka de sociala systemen så att fattigdom och hunger minskar, att unga ges tillgång till utbildning och arbeten som går att leva på.

Globala kriser som till exempel pandemin och klimatkrisen kan vi bara lösa gemensamt. FN:s generalsekreterare António Guterres sa i sitt inledande tal under FN-mötet SDG moment den 20 september att det är viktigt att världen kommer samman. I sitt tal nämnde han pandemin, fattigdomsbekämpning, att sätta människan före vinst, att jobba för jämställdhet och att få ner klimatutsläppen. Han sa också att vi alla behövs för att klara av att återigen vända utvecklingen i en mer hållbar riktning i linje med målen och delmålen i Agenda 2030.

Sverige rapporterade under sommaren 2021 för andra gången till uppföljningsmötet för Agenda 2030 och trots att Sverige jämfört med andra länder ligger bra till i genomförandet av Agenda 2030 så har vi också utmaningar. Den rapport som kom från SCB i november 2020 visar att det finns grupper i Sverige som är särskilt sårbara och det är personer med funktionshinder, utlandsfödda och barn som tillhör särskilt utsatta samhällsgrupper. I den lägesrapport som kom från SCB i mars 2021 går det att se både positiv och negativ utveckling. Positivt är att vi har ökad andel ekologisk åkermark, minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, mer förnybar energi och minskade utsläpp av växthusgaser, även om utsläppen behöver minska mer. Dessutom har vårt utvecklingsbistånd ökat inom flera områden. Men vi ser också att psykisk ohälsa har ökat, fler elever upplever mobbing och att trångboddheten har ökat bland utrikesfödda. Dessutom har hot, misshandel och sexualbrott ökat bland både kvinnor och män. Vi slänger också mer hushållsavfall än tidigare.

– Vi kan alla passa på att fundera över hur vi både på jobbet, i skolan och som privatpersoner kan bidra till att utvecklingen både lokalt och globalt går mer i riktning med de globala målen, säger Annelie Börjesson.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer