fbpx
24 oktober, 2023 /

Generalsekreterarens hälsning på FN-dagen

Idag firar vi FN-dagen världen över. På FN-dagen och andra internationella dagar är det brukligt att FN:s generalsekreterare gör ett uttalande eller sänder en hälsning till oss alla som firar dagen.

I dagens meddelande (se länk nedan) betonar Guterres bland annat att FN inte får stagnera och att världsorganisationen också måste vara flexibel nog att lösa frågor som den existentiella klimatkrisen samt de hot och möjligheter som teknikutvecklingen runt artificiell intelligens för med sig.

Läs hela på www.un.org

FN-förbundets sakkunniga kommenterar

FN-dagshälsningarna från generalsekreteraren brukar sällan innehålla några kraftfulla nyheter eller kommentera dagsaktuella skeenden. Ibland kan de dock innehålla välformulerade fraser och jag gillade själv dagens slutkläm om att ”Vår värld är splittrad. Vi kan och måste förbli de förenta nationerna.”

Att bättre agera för lösning av klimatkrisen och hanterandet av AI är frågor som också tas upp av Guterres och andra i rapporter inför FN:s framtidstoppmöte nästa höst. Dessa områdens koppling till fredsfrågor samt andra insatser för en fredligare värld fanns också med i Guterres rapport ”A New Agenda for Peace” som släpptes i somras och som jag kommenterade här.

Som FN självt konstaterar på sin nyhetssida lägger också lidandet i Gaza sordin över dagens feststämning. FN:s organ för palestinska flyktingar, UNRWA, noterar att de själva mist 35 medarbetares liv de senaste dagarna.

Jens Petersson, sakkunnig, Svenska FN-förbundet

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer