fbpx
Från en föreläsning i Gori om kvinnorättskämpar.
1 december, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Georgien: Jämställdhet genomsyrar UNAG:s arbete

Den 25 november var en vanlig veckodag på många sätt och vis, men det var också internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Under förra veckan släppte Europarådets expertgrupp en rapport om hur väl Georgien har lyckats implementera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, ofta kallad enbart Istanbulkonventionen, som landet ratificerade 2017.

Rapporten noterar att en del har hänt i Georgien under de senaste åren, men samtidigt finns det en lång väg kvar att gå. Punkter som lyfts i rapporten är bristen på resurser till organisationer och institutioner som arbetar mot våld mot kvinnor, samt stereotypa könsroller som fortfarande är starka i samhället.

FN-förbundet i Georgien (UNAG) jobbar med jämställdhet på olika sätt. Som del av projektet Traveling University hålls föreläsningar om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Tidigare i november hade vi möjlighet att lyssna på en sådan föreläsning, där fokus bland annat var på georgiska kvinnorättskämpar genom historien, samt vikten av att involvera kvinnor i fredsprocesser.

I arbetet mot våld mot kvinnor, har även UNAG arbetat med att utveckla en Gender Task Force. Detta innebär att unga människor får träning i jämställdhet och sedan får de själva hålla föreläsningar och informationsmöten om vad de lärt sig, och på så sätt sprida informationen i sina lokala samhällen.

I december kommer UNAG hålla en ny träning av detta slag, som vi praktikanter får lov att medverka i. Träningen kommer fokusera på såväl kvinnors rättigheter som att stärka kvinnors ekonomiska och sociala kapacitet. Ungdomarna som tränas kommer sedan organisera en informationskampanj i sex regioner i Georgien. Det ska bli spännande att se vad för erfarenheter och upplevelser deltagarna har, och det känns bra att få bidra till ett väldigt viktigt arbete.

Maja Soomägi, Internationell praktikant, Georgien

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Världen måste hålla ihop för Ukraina

02 februari, 2023 / Nyheter

Svenska FN-förbundet riktar kritik mot två FN-experters uttalande om att låta ryska och belarusiska idrottare tävla i OS. Omvärlden måste fortsätta förmå Ryssland att upphöra med sitt brott mot FN-stadgan, säger förbundet.

Läs mer

Lyckat Agenda-2030 projekt i kommuner och regioner avslutas i förtid

30 januari, 2023 / Pressmeddelanden

Projektet Glokala Sverige avslutas i förtid på grund av minskad finansiering från Sida. Två tredjedelar av landets kommuner och samtliga regioner deltar i projektet.

Läs mer

Större framsteg när jämställdhet kopplas till klimatanpassning 

11 januari, 2023 / Världshorisont

Liberia är ett av många länder där den tidigare svenska regeringens feministiska utrikespolitik omvandlats till konkreta projekt. Martin Demmelmaier, medlem i FN-förbundet, var i våras i landet i tre månader och utförde fältstudier för både ett examensarbete och för Sveriges ambassad. Projektet undersökte hur feministisk utrikespolitik kan samverka med klimatresilient utveckling och resulterade i konkreta förslag för ambassadens arbete. 

Läs mer

Vi måste få besked om biståndspolitiken

10 januari, 2023 / Debattartiklar

Regeringen måste inleda en dialog med civilsamhället om hur vi tillsammans ska verka för effektivt, långsiktigt och transparent bistånd, skriver sjutton organisation i Svenska Dagbladet.

Läs mer

Gott nytt 1998!

28 december, 2022 / Blogg

Årsskifte och nyårsfestande stundar, men för oss fredsvänner måste 2022 sägas ha varit ett riktigt dåligt år. Jag tänker förstås på Putins folkrättsvidriga invasion av Ukraina, men också på många

Läs mer

Dags skrota BNP? Nya mått för välstånd behövs 

27 december, 2022 / Världshorisont

Miljö- och klimatkris parallellt med ökande fattigdom och social oro gör att BNP som mått på välstånd har spelat ut sin roll, menar många. Världshorisont har tittat närmare på några nya sätt att mäta.

Läs mer

FN och en världsordning i krig och fred

22 december, 2022 / Blogg

Kriget i Ukraina är det yttersta uttrycket för nödvändigheten att hålla fast vid den regelbaserade världsordningen, skriver Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, i en betraktelse över det gångna året.

Läs mer

6 700 namn mot Rysslands krig

21 december, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet lämnade på onsdagen en lista med över 6 700 namn mot kriget i Ukraina till Rysslands ambassad i Stockholm. Demonstrationerna utanför ambassaden har pågått hela året och återupptas den 11 januari.

Läs mer

Iran utesluts ur FN:s kvinnokommission

15 december, 2022 / Nyheter

FN:s ekonomiska och sociala råd Ecosoc har beslutat att dra in Irans medlemskap i FN:s kvinnokommission.

Läs mer