fbpx
Från en föreläsning i Gori om kvinnorättskämpar.
1 december, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Georgien: Jämställdhet genomsyrar UNAG:s arbete

Den 25 november var en vanlig veckodag på många sätt och vis, men det var också internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Under förra veckan släppte Europarådets expertgrupp en rapport om hur väl Georgien har lyckats implementera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, ofta kallad enbart Istanbulkonventionen, som landet ratificerade 2017.

Rapporten noterar att en del har hänt i Georgien under de senaste åren, men samtidigt finns det en lång väg kvar att gå. Punkter som lyfts i rapporten är bristen på resurser till organisationer och institutioner som arbetar mot våld mot kvinnor, samt stereotypa könsroller som fortfarande är starka i samhället.

FN-förbundet i Georgien (UNAG) jobbar med jämställdhet på olika sätt. Som del av projektet Traveling University hålls föreläsningar om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Tidigare i november hade vi möjlighet att lyssna på en sådan föreläsning, där fokus bland annat var på georgiska kvinnorättskämpar genom historien, samt vikten av att involvera kvinnor i fredsprocesser.

I arbetet mot våld mot kvinnor, har även UNAG arbetat med att utveckla en Gender Task Force. Detta innebär att unga människor får träning i jämställdhet och sedan får de själva hålla föreläsningar och informationsmöten om vad de lärt sig, och på så sätt sprida informationen i sina lokala samhällen.

I december kommer UNAG hålla en ny träning av detta slag, som vi praktikanter får lov att medverka i. Träningen kommer fokusera på såväl kvinnors rättigheter som att stärka kvinnors ekonomiska och sociala kapacitet. Ungdomarna som tränas kommer sedan organisera en informationskampanj i sex regioner i Georgien. Det ska bli spännande att se vad för erfarenheter och upplevelser deltagarna har, och det känns bra att få bidra till ett väldigt viktigt arbete.

Maja Soomägi, Internationell praktikant, Georgien

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer