fbpx
Koll & kommentar
She Winners framför en skylt med texten ‘Mazingira Yetu, Kesho Yetu’ vilket betyder "Vår miljö, vår morgondag”
11 oktober, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Tanzania: Flickors utbildning är viktig för framtidens ledarskap

Idag är det internationella flickdagen! En dag inrättad av FN:s generalförsamling för elva år sedan för att uppmärksamma flickors rättigheter och de svårigheter som många flickor runt jorden möts av varje dag.

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till utbildning, trots det uppskattas det att två miljoner barn inte går i skolan i Tanzania. Majoriteten av barn som inte går i skolan är flickor trots att vi vet att utbildning minskar risken att drabbas av barnäktenskap, oönskade graviditeter och utsättas för könsbaserat våld. Utbildning är en förutsättning för flickors och kvinnors väg ut ur fattigdom och möjlighet att påverka sin egen framtid.

Tanzania har under lång tid haft utmaningar med att få fler barn att gå i skolan. En anledning är den tidigare presidentens direktiv som förbjöd kvinnor som fött barn från att återvända till skolan. Ett direktiv som drabbat många kvinnor då det uppskattas att 31% av kvinnor mellan 20–24 år är i ett äktenskap och att 22% av kvinnor mellan 20–24 år har fött barn under 18 års ålder Samia Suluhu Hassan, Tanzanias första kvinnliga president, tillsattes i fjol och avskaffade direkt direktivet, vilket ses som ett viktigt beslut för kvinnors rättigheter i landet. Hassan, som själv är dotter till en lärare och är en av få i hennes generation som haft möjligheten att studera, är Tanzanias första kvinnliga president. Hon ses som en symbol för kvinnligt ledarskap, speciellt efter att hon tillsatt fler kvinnor än någonsin som ministrar i hennes regering.

En tavla med Tanzanias president Samia Suluhu Hassan, tre deltadare under Hackathon och två tavlor med två av de sjutton globala målen
En tavla med Tanzanias president Samia Suluhu Hassan, tre deltadare under Hackathon och två tavlor med två av de sjutton globala målen. Foto: Malin Håkansson

Kvinnligt ledarskap syns även tydligt under helgens Hackathon (30 september-2 oktober) som arrangerades av FN-förbundet i Tanzania. Ett Hackathon är ett evenemang dit ungdomar kommer för att diskutera relevanta utmaningar och finna innovativa och hållbara lösningar. Helgens event fokuserade på klimatutmaningar som påverkar dagens ungdomar i Tanzania och deras lösningar på utmaningar gällande tillgång till varningssystem för utsatta områden, ökad matsäkerhet och ungas engagemang för klimatfrågan. Alla tre områden är mycket relevanta för just Tanzania som är extra utsatt för klimatförändringar, såsom havsnivåhöjning, smältande glaciär på Kilimanjaro, utbredd torka och begränsad digitalisering på landsbygden vilket medför att det är svårt att sprida information. Därför är initiativ som hackathon viktiga, de är ett sätt att få fler unga engagerade i klimatfrågan och inspirerar ungdomar att aktivt arbeta för att förhindra klimatförändringar och skapa innovativa lösningar.

Ett av teamen som deltog var She Winners, bestående av fyra tjejer med som pluggar samhällsutveckling, internationella relationer, apotekare och programmering. Ett team med en härlig blandning av erfarenheter som under tre dagar diskuterade matsäkerhet för att slutligen presentera sin innovativa lösning med en presentation inför klimatexperter och engagerade från civilsamhället. På söndagen presenterade de sin tjänst ‘Shamba Huru’ (Frihetens Gård på swahili). Det är en tjänst som bönder på landsbygden kan ringa eller smsa till för att få hjälp av klimat- och jordbruksexperter. Bönder får väderuppdateringar och tips på vilken gröda som de bör odla om jorden är torrare än vanligt. She Winners idé är ett bevis på hur landsbygdens analoga utmaningar kan kopplas ihop med den urbana digitaliseringen för att nå de Globala Målen och säkerställa hållbar utveckling.

Samia Suluhu Hassan och She Winners är bara två exempel på hur viktigt utbildning är för kvinnors ledarskap. Därför bör vi alltid kämpa för att fler flickor ska få tillgång till utbildning och möjlighet att påverka sin egen framtid!

Malin Håkansson, Internationell praktikant, Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer