She Winners framför en skylt med texten ‘Mazingira Yetu, Kesho Yetu’ vilket betyder "Vår miljö, vår morgondag”

Idag är det internationella flickdagen! En dag inrättad av FN:s generalförsamling för elva år sedan för att uppmärksamma flickors rättigheter och de svårigheter som många flickor runt jorden möts av varje dag.

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till utbildning, trots det uppskattas det att två miljoner barn inte går i skolan i Tanzania. Majoriteten av barn som inte går i skolan är flickor trots att vi vet att utbildning minskar risken att drabbas av barnäktenskap, oönskade graviditeter och utsättas för könsbaserat våld. Utbildning är en förutsättning för flickors och kvinnors väg ut ur fattigdom och möjlighet att påverka sin egen framtid.

Tanzania har under lång tid haft utmaningar med att få fler barn att gå i skolan. En anledning är den tidigare presidentens direktiv som förbjöd kvinnor som fött barn från att återvända till skolan. Ett direktiv som drabbat många kvinnor då det uppskattas att 31% av kvinnor mellan 20–24 år är i ett äktenskap och att 22% av kvinnor mellan 20–24 år har fött barn under 18 års ålder Samia Suluhu Hassan, Tanzanias första kvinnliga president, tillsattes i fjol och avskaffade direkt direktivet, vilket ses som ett viktigt beslut för kvinnors rättigheter i landet. Hassan, som själv är dotter till en lärare och är en av få i hennes generation som haft möjligheten att studera, är Tanzanias första kvinnliga president. Hon ses som en symbol för kvinnligt ledarskap, speciellt efter att hon tillsatt fler kvinnor än någonsin som ministrar i hennes regering.

En tavla med Tanzanias president Samia Suluhu Hassan, tre deltadare under Hackathon och två tavlor med två av de sjutton globala målen
En tavla med Tanzanias president Samia Suluhu Hassan, tre deltadare under Hackathon och två tavlor med två av de sjutton globala målen. Foto: Malin Håkansson

Kvinnligt ledarskap syns även tydligt under helgens Hackathon (30 september-2 oktober) som arrangerades av FN-förbundet i Tanzania. Ett Hackathon är ett evenemang dit ungdomar kommer för att diskutera relevanta utmaningar och finna innovativa och hållbara lösningar. Helgens event fokuserade på klimatutmaningar som påverkar dagens ungdomar i Tanzania och deras lösningar på utmaningar gällande tillgång till varningssystem för utsatta områden, ökad matsäkerhet och ungas engagemang för klimatfrågan. Alla tre områden är mycket relevanta för just Tanzania som är extra utsatt för klimatförändringar, såsom havsnivåhöjning, smältande glaciär på Kilimanjaro, utbredd torka och begränsad digitalisering på landsbygden vilket medför att det är svårt att sprida information. Därför är initiativ som hackathon viktiga, de är ett sätt att få fler unga engagerade i klimatfrågan och inspirerar ungdomar att aktivt arbeta för att förhindra klimatförändringar och skapa innovativa lösningar.

Ett av teamen som deltog var She Winners, bestående av fyra tjejer med som pluggar samhällsutveckling, internationella relationer, apotekare och programmering. Ett team med en härlig blandning av erfarenheter som under tre dagar diskuterade matsäkerhet för att slutligen presentera sin innovativa lösning med en presentation inför klimatexperter och engagerade från civilsamhället. På söndagen presenterade de sin tjänst ‘Shamba Huru’ (Frihetens Gård på swahili). Det är en tjänst som bönder på landsbygden kan ringa eller smsa till för att få hjälp av klimat- och jordbruksexperter. Bönder får väderuppdateringar och tips på vilken gröda som de bör odla om jorden är torrare än vanligt. She Winners idé är ett bevis på hur landsbygdens analoga utmaningar kan kopplas ihop med den urbana digitaliseringen för att nå de Globala Målen och säkerställa hållbar utveckling.

Samia Suluhu Hassan och She Winners är bara två exempel på hur viktigt utbildning är för kvinnors ledarskap. Därför bör vi alltid kämpa för att fler flickor ska få tillgång till utbildning och möjlighet att påverka sin egen framtid!

Malin Håkansson, Internationell praktikant, Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer