fbpx
She Winners framför en skylt med texten ‘Mazingira Yetu, Kesho Yetu’ vilket betyder "Vår miljö, vår morgondag”
11 oktober, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Tanzania: Flickors utbildning är viktig för framtidens ledarskap

Idag är det internationella flickdagen! En dag inrättad av FN:s generalförsamling för elva år sedan för att uppmärksamma flickors rättigheter och de svårigheter som många flickor runt jorden möts av varje dag.

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till utbildning, trots det uppskattas det att två miljoner barn inte går i skolan i Tanzania. Majoriteten av barn som inte går i skolan är flickor trots att vi vet att utbildning minskar risken att drabbas av barnäktenskap, oönskade graviditeter och utsättas för könsbaserat våld. Utbildning är en förutsättning för flickors och kvinnors väg ut ur fattigdom och möjlighet att påverka sin egen framtid.

Tanzania har under lång tid haft utmaningar med att få fler barn att gå i skolan. En anledning är den tidigare presidentens direktiv som förbjöd kvinnor som fött barn från att återvända till skolan. Ett direktiv som drabbat många kvinnor då det uppskattas att 31% av kvinnor mellan 20–24 år är i ett äktenskap och att 22% av kvinnor mellan 20–24 år har fött barn under 18 års ålder Samia Suluhu Hassan, Tanzanias första kvinnliga president, tillsattes i fjol och avskaffade direkt direktivet, vilket ses som ett viktigt beslut för kvinnors rättigheter i landet. Hassan, som själv är dotter till en lärare och är en av få i hennes generation som haft möjligheten att studera, är Tanzanias första kvinnliga president. Hon ses som en symbol för kvinnligt ledarskap, speciellt efter att hon tillsatt fler kvinnor än någonsin som ministrar i hennes regering.

En tavla med Tanzanias president Samia Suluhu Hassan, tre deltadare under Hackathon och två tavlor med två av de sjutton globala målen
En tavla med Tanzanias president Samia Suluhu Hassan, tre deltadare under Hackathon och två tavlor med två av de sjutton globala målen. Foto: Malin Håkansson

Kvinnligt ledarskap syns även tydligt under helgens Hackathon (30 september-2 oktober) som arrangerades av FN-förbundet i Tanzania. Ett Hackathon är ett evenemang dit ungdomar kommer för att diskutera relevanta utmaningar och finna innovativa och hållbara lösningar. Helgens event fokuserade på klimatutmaningar som påverkar dagens ungdomar i Tanzania och deras lösningar på utmaningar gällande tillgång till varningssystem för utsatta områden, ökad matsäkerhet och ungas engagemang för klimatfrågan. Alla tre områden är mycket relevanta för just Tanzania som är extra utsatt för klimatförändringar, såsom havsnivåhöjning, smältande glaciär på Kilimanjaro, utbredd torka och begränsad digitalisering på landsbygden vilket medför att det är svårt att sprida information. Därför är initiativ som hackathon viktiga, de är ett sätt att få fler unga engagerade i klimatfrågan och inspirerar ungdomar att aktivt arbeta för att förhindra klimatförändringar och skapa innovativa lösningar.

Ett av teamen som deltog var She Winners, bestående av fyra tjejer med som pluggar samhällsutveckling, internationella relationer, apotekare och programmering. Ett team med en härlig blandning av erfarenheter som under tre dagar diskuterade matsäkerhet för att slutligen presentera sin innovativa lösning med en presentation inför klimatexperter och engagerade från civilsamhället. På söndagen presenterade de sin tjänst ‘Shamba Huru’ (Frihetens Gård på swahili). Det är en tjänst som bönder på landsbygden kan ringa eller smsa till för att få hjälp av klimat- och jordbruksexperter. Bönder får väderuppdateringar och tips på vilken gröda som de bör odla om jorden är torrare än vanligt. She Winners idé är ett bevis på hur landsbygdens analoga utmaningar kan kopplas ihop med den urbana digitaliseringen för att nå de Globala Målen och säkerställa hållbar utveckling.

Samia Suluhu Hassan och She Winners är bara två exempel på hur viktigt utbildning är för kvinnors ledarskap. Därför bör vi alltid kämpa för att fler flickor ska få tillgång till utbildning och möjlighet att påverka sin egen framtid!

Malin Håkansson, Internationell praktikant, Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer