fbpx
Arbetet för hållbarhet genom genomförandet av Agenda 2030 drivs aktivt av det Armeniska FN-förbundet i Armenien.
14 november, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Armenien: Fred är ett av de viktigaste hållbarhetsmålen

Som ung vuxen idag känner jag en stor framtidsoro kopplad till klimatförändringarna. I Armenien mötte jag ungdomar som delade denna oro och som engagerade sig för att vara en del av rörelsen för positiv förändring. När jag fick veta att de armeniska ungdomarna som engagerat sig genom FN-förbundet bjöds in till samtal med armeniska politiker och beslutsfattare blev jag glatt förvånad. Civilsamhällesinkludering i beslutsfattande kring klimatet är, som det Armeniska FN-förbundet visar, avgörande för genomförandet av Agenda 2030.

Civilsamhällesinkludering har också varit en av de stora frågorna inför klimattoppmötet COP27 som just nu pågår i Sharm-el Sheikh i Egypten. COP27 står för “Conference of the Parties” och refererar till de länder som har antecknat klimatkonventionen UNFCCC. 27 är det nummer i ordningen av möten som arrangerats sedan 1995. Ytterligare frågor som förutspås stå i centrum under årets konferens är: “loss and damage”, vilket hänvisar till finansiering för reparation och uppbyggnad efter klimatkatastrofer, inkludering av unga och civilsamhället, klimaträttvisa och ansvar samt regleringen av utsläpp av växthusgaser.

I Armenien har nationella insatser för implementeringen av Agenda 2030 ökat sedan den fredliga sammetsrevolutionen 2018, som genomfördes med syfte att avsätta den styrande regeringen och genomföra omfattande insatser för stärkt demokratisk utveckling. När jag frågar ungdomarna som är engagerade i det Armeniska FN-förbundet vilket hållbarhetsmål de anser vara viktigast svarar många mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. Ungdomarna förklarar att fred är en förutsättning för att uppnå övriga mål i genomförandet av Agenda 2030 i Armenien, och syftar på det hinder den pågående konflikten med grannlandet Azerbajdzjan utgör.

Det Armeniska FN-förbundets medlemmar engagerar sig i projektarbete, folkbildning och påverkansarbete för
hållbara lösningar på klimatproblem.

Civilsamhället och det Armeniska FN-förbundet har fokuserat på att engagera befolkningen på landsbygden för att finna lösningar på lokala utmaningar såsom sophantering. Detta arbete visar på vikten av inkludering av flera grupper i samhället för att genomföra hållbara lösningar såväl socialt som miljömässigt och ekonomiskt. Trots det osäkra säkerhetsläget i landet fortsätter det Armeniska FN-förbundet och dess medlemmar sitt engagemang för klimatet, och därför är de mina klimathjältar.

Elin Malmqvist, Internationell praktikant, Armenien

Bli medlem!

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer