fbpx
Arbetet för hållbarhet genom genomförandet av Agenda 2030 drivs aktivt av det Armeniska FN-förbundet i Armenien.
14 november, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Armenien: Fred är ett av de viktigaste hållbarhetsmålen

Som ung vuxen idag känner jag en stor framtidsoro kopplad till klimatförändringarna. I Armenien mötte jag ungdomar som delade denna oro och som engagerade sig för att vara en del av rörelsen för positiv förändring. När jag fick veta att de armeniska ungdomarna som engagerat sig genom FN-förbundet bjöds in till samtal med armeniska politiker och beslutsfattare blev jag glatt förvånad. Civilsamhällesinkludering i beslutsfattande kring klimatet är, som det Armeniska FN-förbundet visar, avgörande för genomförandet av Agenda 2030.

Civilsamhällesinkludering har också varit en av de stora frågorna inför klimattoppmötet COP27 som just nu pågår i Sharm-el Sheikh i Egypten. COP27 står för “Conference of the Parties” och refererar till de länder som har antecknat klimatkonventionen UNFCCC. 27 är det nummer i ordningen av möten som arrangerats sedan 1995. Ytterligare frågor som förutspås stå i centrum under årets konferens är: “loss and damage”, vilket hänvisar till finansiering för reparation och uppbyggnad efter klimatkatastrofer, inkludering av unga och civilsamhället, klimaträttvisa och ansvar samt regleringen av utsläpp av växthusgaser.

I Armenien har nationella insatser för implementeringen av Agenda 2030 ökat sedan den fredliga sammetsrevolutionen 2018, som genomfördes med syfte att avsätta den styrande regeringen och genomföra omfattande insatser för stärkt demokratisk utveckling. När jag frågar ungdomarna som är engagerade i det Armeniska FN-förbundet vilket hållbarhetsmål de anser vara viktigast svarar många mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. Ungdomarna förklarar att fred är en förutsättning för att uppnå övriga mål i genomförandet av Agenda 2030 i Armenien, och syftar på det hinder den pågående konflikten med grannlandet Azerbajdzjan utgör.

Det Armeniska FN-förbundets medlemmar engagerar sig i projektarbete, folkbildning och påverkansarbete för
hållbara lösningar på klimatproblem.

Civilsamhället och det Armeniska FN-förbundet har fokuserat på att engagera befolkningen på landsbygden för att finna lösningar på lokala utmaningar såsom sophantering. Detta arbete visar på vikten av inkludering av flera grupper i samhället för att genomföra hållbara lösningar såväl socialt som miljömässigt och ekonomiskt. Trots det osäkra säkerhetsläget i landet fortsätter det Armeniska FN-förbundet och dess medlemmar sitt engagemang för klimatet, och därför är de mina klimathjältar.

Elin Malmqvist, Internationell praktikant, Armenien

Bli medlem!

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer

Förändring på förbundskansliet

07 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets styrelse kommenterar förändringen i kansliledningen.

Läs mer