Arbetet för hållbarhet genom genomförandet av Agenda 2030 drivs aktivt av det Armeniska FN-förbundet i Armenien.

Som ung vuxen idag känner jag en stor framtidsoro kopplad till klimatförändringarna. I Armenien mötte jag ungdomar som delade denna oro och som engagerade sig för att vara en del av rörelsen för positiv förändring. När jag fick veta att de armeniska ungdomarna som engagerat sig genom FN-förbundet bjöds in till samtal med armeniska politiker och beslutsfattare blev jag glatt förvånad. Civilsamhällesinkludering i beslutsfattande kring klimatet är, som det Armeniska FN-förbundet visar, avgörande för genomförandet av Agenda 2030.

Civilsamhällesinkludering har också varit en av de stora frågorna inför klimattoppmötet COP27 som just nu pågår i Sharm-el Sheikh i Egypten. COP27 står för “Conference of the Parties” och refererar till de länder som har antecknat klimatkonventionen UNFCCC. 27 är det nummer i ordningen av möten som arrangerats sedan 1995. Ytterligare frågor som förutspås stå i centrum under årets konferens är: “loss and damage”, vilket hänvisar till finansiering för reparation och uppbyggnad efter klimatkatastrofer, inkludering av unga och civilsamhället, klimaträttvisa och ansvar samt regleringen av utsläpp av växthusgaser.

I Armenien har nationella insatser för implementeringen av Agenda 2030 ökat sedan den fredliga sammetsrevolutionen 2018, som genomfördes med syfte att avsätta den styrande regeringen och genomföra omfattande insatser för stärkt demokratisk utveckling. När jag frågar ungdomarna som är engagerade i det Armeniska FN-förbundet vilket hållbarhetsmål de anser vara viktigast svarar många mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. Ungdomarna förklarar att fred är en förutsättning för att uppnå övriga mål i genomförandet av Agenda 2030 i Armenien, och syftar på det hinder den pågående konflikten med grannlandet Azerbajdzjan utgör.

Det Armeniska FN-förbundets medlemmar engagerar sig i projektarbete, folkbildning och påverkansarbete för
hållbara lösningar på klimatproblem.

Civilsamhället och det Armeniska FN-förbundet har fokuserat på att engagera befolkningen på landsbygden för att finna lösningar på lokala utmaningar såsom sophantering. Detta arbete visar på vikten av inkludering av flera grupper i samhället för att genomföra hållbara lösningar såväl socialt som miljömässigt och ekonomiskt. Trots det osäkra säkerhetsläget i landet fortsätter det Armeniska FN-förbundet och dess medlemmar sitt engagemang för klimatet, och därför är de mina klimathjältar.

Elin Malmqvist, Internationell praktikant, Armenien

Bli medlem!

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer