fbpx
Arbetet för hållbarhet genom genomförandet av Agenda 2030 drivs aktivt av det Armeniska FN-förbundet i Armenien.
14 november, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Armenien: Fred är ett av de viktigaste hållbarhetsmålen

Som ung vuxen idag känner jag en stor framtidsoro kopplad till klimatförändringarna. I Armenien mötte jag ungdomar som delade denna oro och som engagerade sig för att vara en del av rörelsen för positiv förändring. När jag fick veta att de armeniska ungdomarna som engagerat sig genom FN-förbundet bjöds in till samtal med armeniska politiker och beslutsfattare blev jag glatt förvånad. Civilsamhällesinkludering i beslutsfattande kring klimatet är, som det Armeniska FN-förbundet visar, avgörande för genomförandet av Agenda 2030.

Civilsamhällesinkludering har också varit en av de stora frågorna inför klimattoppmötet COP27 som just nu pågår i Sharm-el Sheikh i Egypten. COP27 står för “Conference of the Parties” och refererar till de länder som har antecknat klimatkonventionen UNFCCC. 27 är det nummer i ordningen av möten som arrangerats sedan 1995. Ytterligare frågor som förutspås stå i centrum under årets konferens är: “loss and damage”, vilket hänvisar till finansiering för reparation och uppbyggnad efter klimatkatastrofer, inkludering av unga och civilsamhället, klimaträttvisa och ansvar samt regleringen av utsläpp av växthusgaser.

I Armenien har nationella insatser för implementeringen av Agenda 2030 ökat sedan den fredliga sammetsrevolutionen 2018, som genomfördes med syfte att avsätta den styrande regeringen och genomföra omfattande insatser för stärkt demokratisk utveckling. När jag frågar ungdomarna som är engagerade i det Armeniska FN-förbundet vilket hållbarhetsmål de anser vara viktigast svarar många mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. Ungdomarna förklarar att fred är en förutsättning för att uppnå övriga mål i genomförandet av Agenda 2030 i Armenien, och syftar på det hinder den pågående konflikten med grannlandet Azerbajdzjan utgör.

Det Armeniska FN-förbundets medlemmar engagerar sig i projektarbete, folkbildning och påverkansarbete för
hållbara lösningar på klimatproblem.

Civilsamhället och det Armeniska FN-förbundet har fokuserat på att engagera befolkningen på landsbygden för att finna lösningar på lokala utmaningar såsom sophantering. Detta arbete visar på vikten av inkludering av flera grupper i samhället för att genomföra hållbara lösningar såväl socialt som miljömässigt och ekonomiskt. Trots det osäkra säkerhetsläget i landet fortsätter det Armeniska FN-förbundet och dess medlemmar sitt engagemang för klimatet, och därför är de mina klimathjältar.

Elin Malmqvist, Internationell praktikant, Armenien

Bli medlem!

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Bred samling till försvar för ICC

20 juni, 2024 / Nyheter

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer