fbpx
Uppmärksammande av internationella mindagen i Kosovo. Foto: UN Photo/Ky Chung
4 april, 2020 / Debattartiklar

USA ger klartecken för minor – trots rekordmånga offer

Att USA under president Trump åter tillåter produktion och användning av personminor är ett allvarligt bakslag i kampen mot ett vapen som hotar både fred och utveckling, skriver Annelie Börjesson i Upsala Nya Tidning på internationella dagen mot minor.

USA:s president Donald Trump och hans administration har sedan sitt tillträde 2017 övergett en rad internationella avtal och program. Parisavtalet för klimatet är det mest kända exemplet. Också på andra områden har Trump gjort utspel som går emot globalt samarbete och globala framsteg. Det senaste sveket rör arbetet mot ett av vår tids stora hot mot fred och utveckling, nämligen personminor.

USA har tidigare inte haft ett förbud mot personminor men väl en restriktiv linje även om landet inte står bakom Ottawa-konventionen mot minor från 1997. Därför kom det som en överraskning att USA:s regering i slutet av januari meddelade att den drar tillbaka sitt förbud mot produktion och användning mot personminor. Det amerikanska beskedet kom bara några veckor efter den fjärde översynskonferensen om minkonventionen i slutet av förra året – och samtidigt som världens länder siktar på att förverkliga visionen om en minfri värld senast 2025.

USA riskerar därmed att hamna i tvivelaktigt sällskap av Myanmar vars militärregim är den enda som, vid sidan av icke-statliga väpnade grupper, aktivt använder personminor. Den amerikanska kursändringen möts nu av stark kritik från den världsomspännande rörelse som arbetar för en minfri värld där också organisationer som företräder minoffer ingår. Också världens regeringar måste kräva att USA återgår till en restriktiv minpolicy och tar sitt ansvar för att minska skadeverkningarna av minor och andra explosiva lämningar.

Uppgifterna i den årliga rapporten Landmine Monitor talar sitt tydliga språk: trots att bidragen till minröjning är rekordstort ökar antalet minoffer. Under 2018, som är det senaste året med tillgänglig statistik, dödades eller skadades 6 897 personer av minor eller andra explosiva lämningar. Det är nästan dubbelt så många som fem år tidigare. Sju av tio drabbade är civila – och hälften av dem är barn.

Det var civilsamhällesorganisationer som låg bakom att världen 1997 fick den internationella konventionen mot minor. Samma organisationer samlas nu i en gemensam protest mot USA:s agerande. Över hela världen har fredsvänner skrivit brev till Vita huset. Svenska FN-förbundet finns bland de som har kontaktat USA:s ambassad i sina länder och begärt ett möte. Många protesterar i sociala medier mot den nya amerikanska hållningen.

Den svenska FN-rörelsen stödjer FN:s arbete med att röja minor, utbilda om risker och ta hand om offer för minor. Att FN kan fortsätta att bedriva sitt arbete är avgörande för att människor ska kunna flytta hem igen efter krig och konflikt. Det gäller både bonden på landsbygden i Kambodja och storstadsbon i Irak som riskerar att sprängas i luften i sitt hem av en mina som terrororganisationen Islamiska staten apterade innan den drog sig tillbaka.

De nya amerikanska riktlinjerna för personminor är ett uppenbart försök att undergräva tidigare framsteg och vrida klockan tillbaka i en viktig humanitär fråga. De riskerar också att försvaga den brett accepterade internationella normen mot minor.

Om fler minor placeras ut kommer ännu fler att dödas och lemlästas. Samtidigt riskerar biståndsinsatser för miljarder att gå om intet. Sveriges regering, som arbetar konfliktförebyggande och är en stor humanitär givare, har gjort gemensam sak med världens frivilligorganisationer och genom EU protesterat mot USA:s kursändring. Det internationella trycket mot Trump måste upprätthållas. Drygt tjugo års arbete mot de livsfarliga minorna får inte vara förgäves.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Lång väg kvar i halvtid

12 juli, 2024 / Nyheter

Ökad fattigdom, hunger och utsläpp av växthusgaser är några exempel på att den globala utvecklingen går åt fel håll. Trots detta bjöd årets globala högnivåmöte om Agenda 2030 på många exempel på lösningar för att nå målen i Agenda 2030 under andra halvlek.

Läs mer

Få framsteg under klimatmötet i Bonn 

08 juli, 2024 / Nyheter

De årliga klimatsamtalen i Bonn avslutades i mitten av juni. Många frågor förhandlades under det nära två veckor långa mötet men mycket lämnades till höstens COP 29 att avsluta.
- Det vi framförallt saknade från EU:s och Sveriges sida var tydligare och mer handfasta vägar framåt vad gäller arbetet med utsläppsminskningar, säger Mattias Frumerie, Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare i klimatfrågor.

Läs mer

Sommar!

04 juli, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kansli är sommarstängt v 28-30. Vi önskar alla en skön sommar. Du behövs i arbetet för en bättre värld. Bli medlem här!

Läs mer

Bred samling till försvar för ICC

20 juni, 2024 / Nyheter

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer