fbpx
Uppmärksammande av internationella mindagen i Kosovo. Foto: UN Photo/Ky Chung
4 april, 2020 / Debattartiklar

USA ger klartecken för minor – trots rekordmånga offer

Att USA under president Trump åter tillåter produktion och användning av personminor är ett allvarligt bakslag i kampen mot ett vapen som hotar både fred och utveckling, skriver Annelie Börjesson i Upsala Nya Tidning på internationella dagen mot minor.

USA:s president Donald Trump och hans administration har sedan sitt tillträde 2017 övergett en rad internationella avtal och program. Parisavtalet för klimatet är det mest kända exemplet. Också på andra områden har Trump gjort utspel som går emot globalt samarbete och globala framsteg. Det senaste sveket rör arbetet mot ett av vår tids stora hot mot fred och utveckling, nämligen personminor.

USA har tidigare inte haft ett förbud mot personminor men väl en restriktiv linje även om landet inte står bakom Ottawa-konventionen mot minor från 1997. Därför kom det som en överraskning att USA:s regering i slutet av januari meddelade att den drar tillbaka sitt förbud mot produktion och användning mot personminor. Det amerikanska beskedet kom bara några veckor efter den fjärde översynskonferensen om minkonventionen i slutet av förra året – och samtidigt som världens länder siktar på att förverkliga visionen om en minfri värld senast 2025.

USA riskerar därmed att hamna i tvivelaktigt sällskap av Myanmar vars militärregim är den enda som, vid sidan av icke-statliga väpnade grupper, aktivt använder personminor. Den amerikanska kursändringen möts nu av stark kritik från den världsomspännande rörelse som arbetar för en minfri värld där också organisationer som företräder minoffer ingår. Också världens regeringar måste kräva att USA återgår till en restriktiv minpolicy och tar sitt ansvar för att minska skadeverkningarna av minor och andra explosiva lämningar.

Uppgifterna i den årliga rapporten Landmine Monitor talar sitt tydliga språk: trots att bidragen till minröjning är rekordstort ökar antalet minoffer. Under 2018, som är det senaste året med tillgänglig statistik, dödades eller skadades 6 897 personer av minor eller andra explosiva lämningar. Det är nästan dubbelt så många som fem år tidigare. Sju av tio drabbade är civila – och hälften av dem är barn.

Det var civilsamhällesorganisationer som låg bakom att världen 1997 fick den internationella konventionen mot minor. Samma organisationer samlas nu i en gemensam protest mot USA:s agerande. Över hela världen har fredsvänner skrivit brev till Vita huset. Svenska FN-förbundet finns bland de som har kontaktat USA:s ambassad i sina länder och begärt ett möte. Många protesterar i sociala medier mot den nya amerikanska hållningen.

Den svenska FN-rörelsen stödjer FN:s arbete med att röja minor, utbilda om risker och ta hand om offer för minor. Att FN kan fortsätta att bedriva sitt arbete är avgörande för att människor ska kunna flytta hem igen efter krig och konflikt. Det gäller både bonden på landsbygden i Kambodja och storstadsbon i Irak som riskerar att sprängas i luften i sitt hem av en mina som terrororganisationen Islamiska staten apterade innan den drog sig tillbaka.

De nya amerikanska riktlinjerna för personminor är ett uppenbart försök att undergräva tidigare framsteg och vrida klockan tillbaka i en viktig humanitär fråga. De riskerar också att försvaga den brett accepterade internationella normen mot minor.

Om fler minor placeras ut kommer ännu fler att dödas och lemlästas. Samtidigt riskerar biståndsinsatser för miljarder att gå om intet. Sveriges regering, som arbetar konfliktförebyggande och är en stor humanitär givare, har gjort gemensam sak med världens frivilligorganisationer och genom EU protesterat mot USA:s kursändring. Det internationella trycket mot Trump måste upprätthållas. Drygt tjugo års arbete mot de livsfarliga minorna får inte vara förgäves.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer

Nytt FN-år med fokus på hållbarhet och samarbete

07 september, 2023 / Nyheter

I samband med generalförsamlingens öppnande hålls toppmöten om bland annat hållbarhet, klimatet, kärnvapen och FN:s framtid. Vi listar mötena som ingen bör missa! Det nya FN-året inleds när generalförsamlingens 78:e

Läs mer

Sverige bör delta i FN-manifestation mot kärnvapen

03 september, 2023 / Debattartiklar

FN-mötet om kärnvapen den 26 september är ett tillfälle för Sveriges regering att ställa sig bakom kravet på totalt avskaffande, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer