fbpx
14 september, 2017 / Debattartiklar

Kärnvapenhotet måste undanröjas

FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic och företrädare för FN-rörelsen i hela landet kräver i en debattartikel åtgärder som främjar en fredlig lösning av Koreakrisen.

När FN:s generalförsamling öppnar i New York i dagarna är hotet om en internationell konflikt som inbegriper kärnvapen en realitet. Den utdragna konflikten på Koreahalvön gör generalförsamlingens 72:a session till en av de viktigaste i organisationens historia. Vi som är aktiva i den svenska FN-rörelsen kommer tillsammans med miljoner människor världen över att följa rapporteringen från FN-högkvarteret via internet och sociala medier.

Kina och Ryssland är ofta ovilliga att följa FN:s riktlinjer i frågor som rör internationell fred och säkerhet. När årets generalförsamling startar gör också en FN-skeptisk och oberäknelig USA-administration debut i FN. President Donald Trump och hans FN-ambassadör Nikki Haley har höjt tonläget i det ordkrig som har eskalerat i takt med att Nordkorea genomfört allt fler provsprängningar.

Tre krav är centrala i den fortsatta hanteringen av Koreakrisen:

Undvik militär upptrappning. Militärt våld som konfliktlösningsmetod är FN-stadgans absolut sista utväg. Koreahalvön är en krutdurk och minsta snedsteg kan leda till ett krig som får ödesdigra konsekvenser.

Skärp sanktionerna ytterligare. FN:s sanktioner har hittills inte bitit på Nordkorea. De senaste skärpningarna, bland annat minskade olje- och gasleveranser till Nordkorea och hinder för landets textilexport, måste genomföras konsekvent och övervakas noga.

Gå vidare på förhandlingsspåret. Samtal mellan Nord- och Sydkorea behöver uppmuntras. Kina skulle kunna bli mer aktivt. Även neutrala länder som Sverige och Schweiz skulle med sin närvaro i den demilitariserade zonen mellan länderna kunna verka för samtal mellan parterna.

Med Agenda 2030 och de globala målen har FN visat prov på handlingskraft. De senaste årens konflikthantering är däremot en besvikelse. Att säkerhetsrådet i till exempel Syrien och DR Kongo inte bättre har hanterat ansvaret att rädda kommande generationer undan krigets gissel är ett underbetyg. Också oförmågan att drastiskt reducera hotet från kärnvapen är ett misslyckande.

Två miljoner invånare i Sydkoreas huvudstad Seoul skulle dödas om staden träffades av en bomb av den storlek som Nordkorea provsprängde i början av månaden. Konflikten på Koreahalvön understryker säkerhetsrådets centrala roll för internationell fred och säkerhet. FN måste bli mer lyhört och transparent och lyssna på fredsröster i hela världen.

Sverige finns bland medlemmarna i FN:s säkerhetsråd. Den svenska FN-rörelsen vädjar inför generalförsamlingens öppnande till regeringen att tillsammans med likasinnade fortsätta verka för en lösning på Koreakrisen med fredliga metoder. Däri ligger också ett krav på stopp för användning av kärnvapen.

Läs också: Löfven måste stå fast vid kärnvapenstopp i FN

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer