fbpx
Foto: Ruvim Noga/Unsplash

Sveriges nya riksdag måste ratificera FN-avtalet mot kärnvapen, skriver FN-förbundet, IKFF och Svenska Läkare mot Kärnvapen på SVT Opinion.

I dag uppmärksammas FN:s internationella dag för avskaffande av kärnvapen. Samma vecka samlas Sveriges nya riksdag, som under mandatperioden väntas ta ställning för eller emot en svensk anslutning till FN:s nya konvention om kärnvapenförbud. Det är viktigt för världen att den svenska riksdagen står fast vid den norm tidigare riksdagsmöten ofta gett uttryck för – en norm som slår fast att kärnvapen är oacceptabla och måste avskaffas.

Att avskaffa kärnvapnen är ett av Förenta Nationernas äldsta mål. Det var till och med temat för FN:s generalförsamlings allra första resolution 1946. Upprepade gånger därefter har det ansetts som en i högsta grad prioriterad fråga för FN som organisation. Alla FN:s generalsekreterare har också argumenterat för kärnvapennedrustning. I maj i år lanserade António Guterres ett initiativ syftande till ”nedrustning för att rädda mänskligheten” och han uppmanar världens stater både till mer dialog och förhandling för kärnvapennedrustning och till utvecklandet av normer mot sådana vapen.

Svenska riksdagar och regeringar har genom decennierna ställt sig positiva till kärnvapennedrustning och tydligt ifrågasatt om dessa vapen överhuvudtaget kan anses förenliga med såväl etik som med krigets lagar. Ett exempel är det svenska uttalandet till Internationella domstolen sommaren 1994, då under borgerlig majoritet i riksdagen, som klargjorde att Sverige inte ansåg att bruk av kärnvapen kunde anses förenligt med internationell rätt.

Kärnvapnen har inte blivit mer humana sedan dess. Trots 1990-talets nedrustningsframsteg finns ungefär 14 500 kärnvapen kvar i världen och samtliga kärnvapenstater planerar modernisering av sina arsenaler, helt i strid mot tidigare åtaganden om nedrustning. Kärnvapen utgör ett direkt hot mot människors liv och hälsa. Varje användning av kärnvapen skulle få katastrofala humanitära konsekvenser och riskera att ödelägga hela vår civilisation. Därför måste vapnen förbjudas och elimineras.

FN:s nya konvention om kärnvapenförbud, som antogs den 7 juli 2017, är ett viktigt steg och ett viktigt bidrag till målet om en värld fri från kärnvapen. Det är dags för Sveriges nya riksdag att ratificera avtalet och därigenom ge sitt bidrag till det avgörande normbildande arbete mot alla massförstörelsevapen som fortsatt ligger framför oss.

Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet

Elin Hedkvist, ordförande Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Andreas Tolf, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen

Läs artikeln på SVT Opinion.

Engagera dig

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld!

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer