fbpx
Foto: Ruvim Noga/Unsplash
26 september, 2018 / Debattartiklar

Kärnvapnen har inte blivit mer humana sedan 1994

Sveriges nya riksdag måste ratificera FN-avtalet mot kärnvapen, skriver FN-förbundet, IKFF och Svenska Läkare mot Kärnvapen på SVT Opinion.

I dag uppmärksammas FN:s internationella dag för avskaffande av kärnvapen. Samma vecka samlas Sveriges nya riksdag, som under mandatperioden väntas ta ställning för eller emot en svensk anslutning till FN:s nya konvention om kärnvapenförbud. Det är viktigt för världen att den svenska riksdagen står fast vid den norm tidigare riksdagsmöten ofta gett uttryck för – en norm som slår fast att kärnvapen är oacceptabla och måste avskaffas.

Att avskaffa kärnvapnen är ett av Förenta Nationernas äldsta mål. Det var till och med temat för FN:s generalförsamlings allra första resolution 1946. Upprepade gånger därefter har det ansetts som en i högsta grad prioriterad fråga för FN som organisation. Alla FN:s generalsekreterare har också argumenterat för kärnvapennedrustning. I maj i år lanserade António Guterres ett initiativ syftande till ”nedrustning för att rädda mänskligheten” och han uppmanar världens stater både till mer dialog och förhandling för kärnvapennedrustning och till utvecklandet av normer mot sådana vapen.

Svenska riksdagar och regeringar har genom decennierna ställt sig positiva till kärnvapennedrustning och tydligt ifrågasatt om dessa vapen överhuvudtaget kan anses förenliga med såväl etik som med krigets lagar. Ett exempel är det svenska uttalandet till Internationella domstolen sommaren 1994, då under borgerlig majoritet i riksdagen, som klargjorde att Sverige inte ansåg att bruk av kärnvapen kunde anses förenligt med internationell rätt.

Kärnvapnen har inte blivit mer humana sedan dess. Trots 1990-talets nedrustningsframsteg finns ungefär 14 500 kärnvapen kvar i världen och samtliga kärnvapenstater planerar modernisering av sina arsenaler, helt i strid mot tidigare åtaganden om nedrustning. Kärnvapen utgör ett direkt hot mot människors liv och hälsa. Varje användning av kärnvapen skulle få katastrofala humanitära konsekvenser och riskera att ödelägga hela vår civilisation. Därför måste vapnen förbjudas och elimineras.

FN:s nya konvention om kärnvapenförbud, som antogs den 7 juli 2017, är ett viktigt steg och ett viktigt bidrag till målet om en värld fri från kärnvapen. Det är dags för Sveriges nya riksdag att ratificera avtalet och därigenom ge sitt bidrag till det avgörande normbildande arbete mot alla massförstörelsevapen som fortsatt ligger framför oss.

Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet

Elin Hedkvist, ordförande Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Andreas Tolf, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen

Läs artikeln på SVT Opinion.

Engagera dig

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld!

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer