fbpx
Foto: Ruvim Noga/Unsplash
26 september, 2018 / Debattartiklar

Kärnvapnen har inte blivit mer humana sedan 1994

Sveriges nya riksdag måste ratificera FN-avtalet mot kärnvapen, skriver FN-förbundet, IKFF och Svenska Läkare mot Kärnvapen på SVT Opinion.

I dag uppmärksammas FN:s internationella dag för avskaffande av kärnvapen. Samma vecka samlas Sveriges nya riksdag, som under mandatperioden väntas ta ställning för eller emot en svensk anslutning till FN:s nya konvention om kärnvapenförbud. Det är viktigt för världen att den svenska riksdagen står fast vid den norm tidigare riksdagsmöten ofta gett uttryck för – en norm som slår fast att kärnvapen är oacceptabla och måste avskaffas.

Att avskaffa kärnvapnen är ett av Förenta Nationernas äldsta mål. Det var till och med temat för FN:s generalförsamlings allra första resolution 1946. Upprepade gånger därefter har det ansetts som en i högsta grad prioriterad fråga för FN som organisation. Alla FN:s generalsekreterare har också argumenterat för kärnvapennedrustning. I maj i år lanserade António Guterres ett initiativ syftande till ”nedrustning för att rädda mänskligheten” och han uppmanar världens stater både till mer dialog och förhandling för kärnvapennedrustning och till utvecklandet av normer mot sådana vapen.

Svenska riksdagar och regeringar har genom decennierna ställt sig positiva till kärnvapennedrustning och tydligt ifrågasatt om dessa vapen överhuvudtaget kan anses förenliga med såväl etik som med krigets lagar. Ett exempel är det svenska uttalandet till Internationella domstolen sommaren 1994, då under borgerlig majoritet i riksdagen, som klargjorde att Sverige inte ansåg att bruk av kärnvapen kunde anses förenligt med internationell rätt.

Kärnvapnen har inte blivit mer humana sedan dess. Trots 1990-talets nedrustningsframsteg finns ungefär 14 500 kärnvapen kvar i världen och samtliga kärnvapenstater planerar modernisering av sina arsenaler, helt i strid mot tidigare åtaganden om nedrustning. Kärnvapen utgör ett direkt hot mot människors liv och hälsa. Varje användning av kärnvapen skulle få katastrofala humanitära konsekvenser och riskera att ödelägga hela vår civilisation. Därför måste vapnen förbjudas och elimineras.

FN:s nya konvention om kärnvapenförbud, som antogs den 7 juli 2017, är ett viktigt steg och ett viktigt bidrag till målet om en värld fri från kärnvapen. Det är dags för Sveriges nya riksdag att ratificera avtalet och därigenom ge sitt bidrag till det avgörande normbildande arbete mot alla massförstörelsevapen som fortsatt ligger framför oss.

Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet

Elin Hedkvist, ordförande Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Andreas Tolf, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen

Läs artikeln på SVT Opinion.

Engagera dig

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld!

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer