fbpx
10 februari, 2022 / Debattartiklar

FN-bistånd avgörande för att stoppa kvinnlig könsstympning

Coronapandemin gör att ytterligare två miljoner flickor riskerar att utsättas för kvinnlig könsstympning. FN är beroende av fortsatt stöd för att kunna bekämpa skadliga traditioner som drabbar flickor och kvinnor, skriver Annelie Börjesson på sajten Mänsklig Säkerhet.

Just nu står två föräldrar i Skövde inför rätta för att ha låtit könsstympa sina döttrar. Det påminner oss om att det globala problemet könsstympning finns också i Sverige. Över 200 miljoner flickor och kvinnor i hela världen har utsatts för övergreppet. Traditionen är vanligast i ett 30-tal länder i Västafrika, på Afrikas horn och i Mellanöstern och Asien men har också genom den internationella migrationen spridits över världen. I Sverige beräknas 38 000 kvinnor leva med sviterna av de brutala övergreppen.

FN:s befolkningsfond UNFPA bedriver verksamhet mot kvinnlig könsstympning i 17 länder i Afrika. De senaste decenniernas arbete har varit framgångsrikt. Över 350 000 flickor undgick övergreppet mellan 2018 och 2020. För flickor mellan 15 och 19 år är risken att utsättas en tredjedel mindre än för 30 år sedan.

Coronapandemin har dock inneburit nya utmaningar. FN-studier i en rad afrikanska länder visar att ökad fattigdom, stängda skolor, social isolering och att färre kvinnor på sikt får tillgång till utbildning leder till att den positiva utvecklingen riskerar att brytas.

I pandemins spår larmar FN om behovet att möta dessa utmaningar. Ytterligare 2,4 miljarder dollar behövs för att utrota traditionen senast år 2030. Utan detta stöd beräknas 2 miljoner ytterligare fall av könsstympning under de kommande åren. Till det kommer miljontals ytterligare barnäktenskap, mer våld i hemmet och oönskade graviditeter.

Könsstympning är ett av många uttryck för att kvinnors rättigheter kränks

Kvinnlig könsstympning är ett övergrepp som fråntar flickor rätten att själva bestämma över sina liv och kroppar och håller dem kvar i fattigdom. Den skadliga traditionen kränker inte bara flickors och kvinnors mänskliga rättigheter, utan hämmar också samhällsutvecklingen och försvårar fattigdomsbekämpning.

Svenska FN-förbundet stödjer UNFPA:s arbete för att stoppa kvinnlig könsstympning i regionen Afar i norra Etiopien, där 92 procent av flickor och kvinnor mellan 15 och 49 år har utsatts för könsstympning.

Hela samhällen behöver involveras i arbetet mot könsstympning

För att stoppa könsstympning måste kunskapen öka och därmed hela samhället involveras. Därför utbildar UNFPA klanledare, religiösa företrädare och andra nyckelpersoner om de skadliga traditionerna. Även sjukhus och kvinnokliniker får ta del av material och annat stöd. Arbetet fokuserar på kvinnor och flickor och även män och pojkar. I projektet skapas stödgrupper för flickor och kvinnor som får chansen att tala öppet om sina problem. Det minskar i sin tur stigmatisering och tabu som omger ämnet.

Könsstympning är rotad i skev maktfördelning, inte i religion

Könsstympning är en flertusenårig tradition som lever vidare ännu i våra dagar. Traditionen vilar inte på religiös grund utan är förknippad med fattigdom, bristande utbildning, kulturella och sociala normer och skev maktfördelning.

Vi måste göra vårt yttersta för att den ska upphöra – och arbetet måste påskyndas om vi ska nå målet i Agenda 2030 att avskaffa barnäktenskap, kvinnlig könsstympning och andra skadliga traditioner senast år 2030.

Som annat långsiktigt utvecklingsarbete finansieras FN:s arbete mot kvinnlig könsstympning av frivilliga bidrag från enskilda, organisationer, företag och regeringar. När biståndet ifrågasätts även i rika länder och ekonomier krymper får det direkt följd för FN:s möjligheter att hjälpa världens utsatta. Det ökar i sin tur fattigdomen, underblåser konflikt och driver allt fler på flykt.

Sverige måste fortsätta att föregå med gott exempel och ha en ledande roll i arbetet för världens flickor och kvinnor. Genom att fortsätta ge bidrag till UNFPA och driva frågorna inom både FN och EU kan faktisk skillnad göras.

FN-stödet bidrar till en mer trygg, hållbar och rättvis värld vilket främjar säkerheten för alla – inklusive Sverige.
Flickors rättigheter är mänskliga rättigheter. Den som bryr sig om dessa rättigheter måste också tala klarspråk om kvinnlig könsstympning. Att inte möjliggöra för kvinnor och flickor att bestämma över sina egna kroppar och liv är att döma miljoner människor till ett liv i ofrihet – nu och i framtiden.

Annelie Börjesson
Ordförande i Svenska FN-förbundet

Läs artikeln på Mänsklig Säkerhet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer