Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet via RSS

Debatt om fiske 26 januari, 2018

Ett fiskeavtal mellan EU och Marocko får inte omfatta det ockuperade Västsahara, skriver Svenska FN-förbundet och en rad andra organisationer i ETC.

EU-domstolens generaladvokat Melchior Wathelets har i ett utlåtande slagit fast att EU:s fiskeavtal med Marocko inte är giltigt gällande Västsahara. Svenska FN-förbundet och en rad andra frivilligorganisationer kräver i en debattartikel i ETC att Sveriges regering och riksdagen gör sitt yttersta för att EU ska respektera utlåtandet.

Läs artikeln på ETC:s webbplats.

 

FN-resolution om mat och konflikt 25 maj, 2018

FN:s säkerhetsråd antog på torsdagen en resolution om hunger i väpnade konflikter. Sverige är ett av de fyra länder som tog initiativ till resolutionen.

Mänskliga rättigheter under attack 23 maj, 2018

Tjugofem år efter världskonferensen i Wien varnar FN:s högkommissarie för att mänskliga rättigheter hotas i hela världen.

Dags att nominera årets FN-vän och FN-supporter 21 maj, 2018

Utnämningen av Årets FN-vän är ämnad en person eller en organisation i Sverige som genom sina handlingar och/eller verksamhet verkat med betydande insatser till stöd

Meddelande från valberedningen 17 maj, 2018

Valberedningen har nu lagt sitt förslag till ny styrelse för Svenska FN-förbundet inför kongressen i juni. Sammanlagt har 23 personer nominerats till de 13 platserna