Antonio Guterres, UN High Commissioner for Refugees UNHCR at a Press Conference after 66th session of Excom. 9 October 2015. UN Photo / Jean-Marc FerrŽ
19 april, 2018 / Debattartiklar

Banbrytande FN-princip för mänsklig säkerhet vid ett vägskäl

FN:s medlemsstater sviker den folkrättsliga principen skyldighet att skydda. Sverige och övriga medlemmar i säkerhetsrådet måste göra mer för att skydda utsatta civila i konflikt, skriver Aleksander Gabelic i Upsala Nya Tidning inför FN-chefen António Guterres Sverigebesök i helgen.

Massförbrytelser som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott förvärrar och förlänger konflikter, minskar möjligheterna att sluta fred och har stora negativa effekter på utveckling, försoning och återhämtning. Ett ständigt aktuellt exempel är konflikten i Syrien som har pågått i mer än sju år.

Ett svar på hur vi ska förebygga och stoppa dessa grymheter stavas skyldighet att skydda, förkortat R2P. Denna FN-princip tillkom när världens länder i början av 2000-talet enades om att förebygga och ingripa mot de allvarligaste övergreppen mot civilbefolkningar. Principen utgår från internationell lag och ska skydda civila mot folkmord, krigsbrott, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. R2P reglerar både staters ansvar och det internationella samfundets skyldighet att garantera människors säkerhet. Det ska ske i första hand genom samarbete och stöd och som sista utväg i form av tvingande åtgärder som beslutas av FN:s säkerhetsråd.

I en artikel varnar FN:s särskilde rådgivare för R2P, Ivan Šimonović, för att R2P står vid ett vägskäl. Antingen implementeras eller marginaliseras principen, menar Šimonović, vars huvudbudskap är att det inte är något fel på R2P som verktyg för att förhindra övergrepp. Tvärtom är R2P det bästa vi har för att förebygga, stoppa och återuppbygga i situationer där massförbrytelser förekommer. Ny forskning pekar på att R2P generellt sett fungerar väl för att förhindra allvarliga folkrättsbrott – när väl principen tillämpas. Problemet är att FN och dess medlemmar inte lever upp till sina åtaganden.

När R2P diskuteras måste de humanitära kostnaderna och lärdomarna av både handling och icke-handling analyseras. Vi är skyldiga våra medmänniskor i Jemen, Myanmar och Syrien att inte låta debatten om ingripandet och avsaknaden av återuppbyggnadsinsatser i Libyen 2011 leda till handlingsförlamning. Šimonović påpekar mycket riktigt att FN har utrett det internationella samfundets respons eller brist på detsamma i Rwanda, Srebrenica och Sri Lanka, medan liknande utredningar för Syrien och Myanmar saknas.

Ett återkommande problem är att säkerhetsrådet är förlamat på grund av att rådsmedlemmar agerar utan respekt för FN-stadgan och internationell lag eller stoppar nödvändigt agerande. R2P lyfts ofta fram som en överenskommelse och inte internationell lag och betraktas därmed inte som tvingande. Det är en felsyn. Šimonović berör att R2P vilar på bland annat folkmordskonventionens förpliktelse för alla stater att förhindra folkmord, men det förtjänar att betonas tydligare. Det innebär i klartext att alla länder måste agera tidigt för att stoppa folkmord, till exempel när aktörer uppmanar till folkmord.

R2P fungerar om vi vill. Sverige och andra måste verka för ansvarsutkrävande från andra länder, i synnerhet när nu regeringen sitter i FN:s säkerhetsråd. Också FN-chefen António Guterres, som besöker Sverige i dagarna och talar i Uppsala på söndag, har en viktig roll i egenskap av länk mellan FN:s experter och säkerhetsrådet.

Det är inte genomförbart att ersätta R2P, menar Šimonović. Om FN-medlemmarna inte lever upp till sina åtaganden under R2P riskerar även andra internationella överenskommelser och åtaganden att urholkas. När länder är passiva trots att de ställt sig bakom R2P minskar dessutom deras trovärdighet.

FN-rådgivaren sammanfattar sin kritiska artikel med att efterlysa fördubblade ansträngningar för att den viktiga principen ska överleva. Det är ett rimligt krav. När människor runt om i världen behöver FN och dess medlemsländer får inte världssamfundet svika. I den svenska regeringens värdegrund för säkerhetsrådsarbetet betonas folkrätten och mänskliga rättigheter som två av fyra grundpelare. Att tillämpa FN-principen skyldighet att skydda i rådsarbetet är helt i linje med dessa prioriteringar och en möjlighet att i ett svårt läge hitta en väg framåt i konflikter som Jemen, Myanmar och Syrien.

Läs artikeln i Upsala Nya Tidning.

Program för Guterres besök i Sverige (regeringens webbplats)

Foto: UN Photo/Jean Ferré

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Almedalen: Håll löftena om svenskt FN-stöd!

01 juli, 2022 / Nyheter

Alla riksdagspartier står bakom FN-samarbetet och sex av åtta partier stödjer enprocentsmålet för biståndet, enligt en enkät i Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont. I en osäker värld med konflikter, pandemi och klimathot måste politikerna hålla sina löften om stöd till världsorganisationen, säger FN-förbundet som medverkar under Almedalsveckan.

Läs mer

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer