fbpx
Antonio Guterres, UN High Commissioner for Refugees UNHCR at a Press Conference after 66th session of Excom. 9 October 2015. UN Photo / Jean-Marc FerrŽ
19 april, 2018 / Debattartiklar

Banbrytande FN-princip för mänsklig säkerhet vid ett vägskäl

FN:s medlemsstater sviker den folkrättsliga principen skyldighet att skydda. Sverige och övriga medlemmar i säkerhetsrådet måste göra mer för att skydda utsatta civila i konflikt, skriver Aleksander Gabelic i Upsala Nya Tidning inför FN-chefen António Guterres Sverigebesök i helgen.

Massförbrytelser som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott förvärrar och förlänger konflikter, minskar möjligheterna att sluta fred och har stora negativa effekter på utveckling, försoning och återhämtning. Ett ständigt aktuellt exempel är konflikten i Syrien som har pågått i mer än sju år.

Ett svar på hur vi ska förebygga och stoppa dessa grymheter stavas skyldighet att skydda, förkortat R2P. Denna FN-princip tillkom när världens länder i början av 2000-talet enades om att förebygga och ingripa mot de allvarligaste övergreppen mot civilbefolkningar. Principen utgår från internationell lag och ska skydda civila mot folkmord, krigsbrott, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. R2P reglerar både staters ansvar och det internationella samfundets skyldighet att garantera människors säkerhet. Det ska ske i första hand genom samarbete och stöd och som sista utväg i form av tvingande åtgärder som beslutas av FN:s säkerhetsråd.

I en artikel varnar FN:s särskilde rådgivare för R2P, Ivan Šimonović, för att R2P står vid ett vägskäl. Antingen implementeras eller marginaliseras principen, menar Šimonović, vars huvudbudskap är att det inte är något fel på R2P som verktyg för att förhindra övergrepp. Tvärtom är R2P det bästa vi har för att förebygga, stoppa och återuppbygga i situationer där massförbrytelser förekommer. Ny forskning pekar på att R2P generellt sett fungerar väl för att förhindra allvarliga folkrättsbrott – när väl principen tillämpas. Problemet är att FN och dess medlemmar inte lever upp till sina åtaganden.

När R2P diskuteras måste de humanitära kostnaderna och lärdomarna av både handling och icke-handling analyseras. Vi är skyldiga våra medmänniskor i Jemen, Myanmar och Syrien att inte låta debatten om ingripandet och avsaknaden av återuppbyggnadsinsatser i Libyen 2011 leda till handlingsförlamning. Šimonović påpekar mycket riktigt att FN har utrett det internationella samfundets respons eller brist på detsamma i Rwanda, Srebrenica och Sri Lanka, medan liknande utredningar för Syrien och Myanmar saknas.

Ett återkommande problem är att säkerhetsrådet är förlamat på grund av att rådsmedlemmar agerar utan respekt för FN-stadgan och internationell lag eller stoppar nödvändigt agerande. R2P lyfts ofta fram som en överenskommelse och inte internationell lag och betraktas därmed inte som tvingande. Det är en felsyn. Šimonović berör att R2P vilar på bland annat folkmordskonventionens förpliktelse för alla stater att förhindra folkmord, men det förtjänar att betonas tydligare. Det innebär i klartext att alla länder måste agera tidigt för att stoppa folkmord, till exempel när aktörer uppmanar till folkmord.

R2P fungerar om vi vill. Sverige och andra måste verka för ansvarsutkrävande från andra länder, i synnerhet när nu regeringen sitter i FN:s säkerhetsråd. Också FN-chefen António Guterres, som besöker Sverige i dagarna och talar i Uppsala på söndag, har en viktig roll i egenskap av länk mellan FN:s experter och säkerhetsrådet.

Det är inte genomförbart att ersätta R2P, menar Šimonović. Om FN-medlemmarna inte lever upp till sina åtaganden under R2P riskerar även andra internationella överenskommelser och åtaganden att urholkas. När länder är passiva trots att de ställt sig bakom R2P minskar dessutom deras trovärdighet.

FN-rådgivaren sammanfattar sin kritiska artikel med att efterlysa fördubblade ansträngningar för att den viktiga principen ska överleva. Det är ett rimligt krav. När människor runt om i världen behöver FN och dess medlemsländer får inte världssamfundet svika. I den svenska regeringens värdegrund för säkerhetsrådsarbetet betonas folkrätten och mänskliga rättigheter som två av fyra grundpelare. Att tillämpa FN-principen skyldighet att skydda i rådsarbetet är helt i linje med dessa prioriteringar och en möjlighet att i ett svårt läge hitta en väg framåt i konflikter som Jemen, Myanmar och Syrien.

Läs artikeln i Upsala Nya Tidning.

Program för Guterres besök i Sverige (regeringens webbplats)

Foto: UN Photo/Jean Ferré

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer

Nytt FN-år med fokus på hållbarhet och samarbete

07 september, 2023 / Nyheter

I samband med generalförsamlingens öppnande hålls toppmöten om bland annat hållbarhet, klimatet, kärnvapen och FN:s framtid. Vi listar mötena som ingen bör missa! Det nya FN-året inleds när generalförsamlingens 78:e

Läs mer

Sverige bör delta i FN-manifestation mot kärnvapen

03 september, 2023 / Debattartiklar

FN-mötet om kärnvapen den 26 september är ett tillfälle för Sveriges regering att ställa sig bakom kravet på totalt avskaffande, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer