fbpx
Antonio Guterres, UN High Commissioner for Refugees UNHCR at a Press Conference after 66th session of Excom. 9 October 2015. UN Photo / Jean-Marc FerrŽ
19 april, 2018 / Debattartiklar

Banbrytande FN-princip för mänsklig säkerhet vid ett vägskäl

FN:s medlemsstater sviker den folkrättsliga principen skyldighet att skydda. Sverige och övriga medlemmar i säkerhetsrådet måste göra mer för att skydda utsatta civila i konflikt, skriver Aleksander Gabelic i Upsala Nya Tidning inför FN-chefen António Guterres Sverigebesök i helgen.

Massförbrytelser som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott förvärrar och förlänger konflikter, minskar möjligheterna att sluta fred och har stora negativa effekter på utveckling, försoning och återhämtning. Ett ständigt aktuellt exempel är konflikten i Syrien som har pågått i mer än sju år.

Ett svar på hur vi ska förebygga och stoppa dessa grymheter stavas skyldighet att skydda, förkortat R2P. Denna FN-princip tillkom när världens länder i början av 2000-talet enades om att förebygga och ingripa mot de allvarligaste övergreppen mot civilbefolkningar. Principen utgår från internationell lag och ska skydda civila mot folkmord, krigsbrott, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. R2P reglerar både staters ansvar och det internationella samfundets skyldighet att garantera människors säkerhet. Det ska ske i första hand genom samarbete och stöd och som sista utväg i form av tvingande åtgärder som beslutas av FN:s säkerhetsråd.

I en artikel varnar FN:s särskilde rådgivare för R2P, Ivan Šimonović, för att R2P står vid ett vägskäl. Antingen implementeras eller marginaliseras principen, menar Šimonović, vars huvudbudskap är att det inte är något fel på R2P som verktyg för att förhindra övergrepp. Tvärtom är R2P det bästa vi har för att förebygga, stoppa och återuppbygga i situationer där massförbrytelser förekommer. Ny forskning pekar på att R2P generellt sett fungerar väl för att förhindra allvarliga folkrättsbrott – när väl principen tillämpas. Problemet är att FN och dess medlemmar inte lever upp till sina åtaganden.

När R2P diskuteras måste de humanitära kostnaderna och lärdomarna av både handling och icke-handling analyseras. Vi är skyldiga våra medmänniskor i Jemen, Myanmar och Syrien att inte låta debatten om ingripandet och avsaknaden av återuppbyggnadsinsatser i Libyen 2011 leda till handlingsförlamning. Šimonović påpekar mycket riktigt att FN har utrett det internationella samfundets respons eller brist på detsamma i Rwanda, Srebrenica och Sri Lanka, medan liknande utredningar för Syrien och Myanmar saknas.

Ett återkommande problem är att säkerhetsrådet är förlamat på grund av att rådsmedlemmar agerar utan respekt för FN-stadgan och internationell lag eller stoppar nödvändigt agerande. R2P lyfts ofta fram som en överenskommelse och inte internationell lag och betraktas därmed inte som tvingande. Det är en felsyn. Šimonović berör att R2P vilar på bland annat folkmordskonventionens förpliktelse för alla stater att förhindra folkmord, men det förtjänar att betonas tydligare. Det innebär i klartext att alla länder måste agera tidigt för att stoppa folkmord, till exempel när aktörer uppmanar till folkmord.

R2P fungerar om vi vill. Sverige och andra måste verka för ansvarsutkrävande från andra länder, i synnerhet när nu regeringen sitter i FN:s säkerhetsråd. Också FN-chefen António Guterres, som besöker Sverige i dagarna och talar i Uppsala på söndag, har en viktig roll i egenskap av länk mellan FN:s experter och säkerhetsrådet.

Det är inte genomförbart att ersätta R2P, menar Šimonović. Om FN-medlemmarna inte lever upp till sina åtaganden under R2P riskerar även andra internationella överenskommelser och åtaganden att urholkas. När länder är passiva trots att de ställt sig bakom R2P minskar dessutom deras trovärdighet.

FN-rådgivaren sammanfattar sin kritiska artikel med att efterlysa fördubblade ansträngningar för att den viktiga principen ska överleva. Det är ett rimligt krav. När människor runt om i världen behöver FN och dess medlemsländer får inte världssamfundet svika. I den svenska regeringens värdegrund för säkerhetsrådsarbetet betonas folkrätten och mänskliga rättigheter som två av fyra grundpelare. Att tillämpa FN-principen skyldighet att skydda i rådsarbetet är helt i linje med dessa prioriteringar och en möjlighet att i ett svårt läge hitta en väg framåt i konflikter som Jemen, Myanmar och Syrien.

Läs artikeln i Upsala Nya Tidning.

Program för Guterres besök i Sverige (regeringens webbplats)

Foto: UN Photo/Jean Ferré

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer