Antonio Guterres, UN High Commissioner for Refugees UNHCR at a Press Conference after 66th session of Excom. 9 October 2015. UN Photo / Jean-Marc FerrŽ

FN:s medlemsstater sviker den folkrättsliga principen skyldighet att skydda. Sverige och övriga medlemmar i säkerhetsrådet måste göra mer för att skydda utsatta civila i konflikt, skriver Aleksander Gabelic i Upsala Nya Tidning inför FN-chefen António Guterres Sverigebesök i helgen.

Massförbrytelser som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott förvärrar och förlänger konflikter, minskar möjligheterna att sluta fred och har stora negativa effekter på utveckling, försoning och återhämtning. Ett ständigt aktuellt exempel är konflikten i Syrien som har pågått i mer än sju år.

Ett svar på hur vi ska förebygga och stoppa dessa grymheter stavas skyldighet att skydda, förkortat R2P. Denna FN-princip tillkom när världens länder i början av 2000-talet enades om att förebygga och ingripa mot de allvarligaste övergreppen mot civilbefolkningar. Principen utgår från internationell lag och ska skydda civila mot folkmord, krigsbrott, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. R2P reglerar både staters ansvar och det internationella samfundets skyldighet att garantera människors säkerhet. Det ska ske i första hand genom samarbete och stöd och som sista utväg i form av tvingande åtgärder som beslutas av FN:s säkerhetsråd.

I en artikel varnar FN:s särskilde rådgivare för R2P, Ivan Šimonović, för att R2P står vid ett vägskäl. Antingen implementeras eller marginaliseras principen, menar Šimonović, vars huvudbudskap är att det inte är något fel på R2P som verktyg för att förhindra övergrepp. Tvärtom är R2P det bästa vi har för att förebygga, stoppa och återuppbygga i situationer där massförbrytelser förekommer. Ny forskning pekar på att R2P generellt sett fungerar väl för att förhindra allvarliga folkrättsbrott – när väl principen tillämpas. Problemet är att FN och dess medlemmar inte lever upp till sina åtaganden.

När R2P diskuteras måste de humanitära kostnaderna och lärdomarna av både handling och icke-handling analyseras. Vi är skyldiga våra medmänniskor i Jemen, Myanmar och Syrien att inte låta debatten om ingripandet och avsaknaden av återuppbyggnadsinsatser i Libyen 2011 leda till handlingsförlamning. Šimonović påpekar mycket riktigt att FN har utrett det internationella samfundets respons eller brist på detsamma i Rwanda, Srebrenica och Sri Lanka, medan liknande utredningar för Syrien och Myanmar saknas.

Ett återkommande problem är att säkerhetsrådet är förlamat på grund av att rådsmedlemmar agerar utan respekt för FN-stadgan och internationell lag eller stoppar nödvändigt agerande. R2P lyfts ofta fram som en överenskommelse och inte internationell lag och betraktas därmed inte som tvingande. Det är en felsyn. Šimonović berör att R2P vilar på bland annat folkmordskonventionens förpliktelse för alla stater att förhindra folkmord, men det förtjänar att betonas tydligare. Det innebär i klartext att alla länder måste agera tidigt för att stoppa folkmord, till exempel när aktörer uppmanar till folkmord.

R2P fungerar om vi vill. Sverige och andra måste verka för ansvarsutkrävande från andra länder, i synnerhet när nu regeringen sitter i FN:s säkerhetsråd. Också FN-chefen António Guterres, som besöker Sverige i dagarna och talar i Uppsala på söndag, har en viktig roll i egenskap av länk mellan FN:s experter och säkerhetsrådet.

Det är inte genomförbart att ersätta R2P, menar Šimonović. Om FN-medlemmarna inte lever upp till sina åtaganden under R2P riskerar även andra internationella överenskommelser och åtaganden att urholkas. När länder är passiva trots att de ställt sig bakom R2P minskar dessutom deras trovärdighet.

FN-rådgivaren sammanfattar sin kritiska artikel med att efterlysa fördubblade ansträngningar för att den viktiga principen ska överleva. Det är ett rimligt krav. När människor runt om i världen behöver FN och dess medlemsländer får inte världssamfundet svika. I den svenska regeringens värdegrund för säkerhetsrådsarbetet betonas folkrätten och mänskliga rättigheter som två av fyra grundpelare. Att tillämpa FN-principen skyldighet att skydda i rådsarbetet är helt i linje med dessa prioriteringar och en möjlighet att i ett svårt läge hitta en väg framåt i konflikter som Jemen, Myanmar och Syrien.

Läs artikeln i Upsala Nya Tidning.

Program för Guterres besök i Sverige (regeringens webbplats)

Foto: UN Photo/Jean Ferré

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer