FN:s generalförsamling, New York. Foto: UN Photo

Sverige måste bidra med en aktiv FN-politik även efter säkerhetsrådsplatsen och efter att en ny regering har kommit på plats, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Omvärlden inför generalförsamlingens öppnande.

Förra veckans syriska och ryska flygbombningar mot Idlib-provinsen hotar 3 miljoner människor och kan leda till ännu en humanitär katastrof i det krigsdrabbade landet. Attackerna hänger som ett mörkt moln över öppnandet av FN:s generalförsamling i New York i dag.

Årets möte i FN-högkvarteret är det 73:e i ordningen. Utvecklingen i Syrien är inte det enda som oroar. Konflikter leder till att hungern i världen nu ökar efter flera års nedgång. Samtidigt står rättigheter, inte minst för världens flickor och kvinnor, under hot. Ett annat orosmoment är klimatförändringarna och dess följder för människor och miljö.

Trots detta finns ljusglimtar. Efter flera års konflikt slöts i förra veckan ett fredsavtal i FN:s nyaste medlemsstat Sydsudan. Passande nog hålls i generalförsamlingen i nästa vecka ett högnivåmöte om fredsarbete i Nelson Mandelas anda. Hundratals miljoner fler kan trots allt äta sig mätta jämfört med för bara femton år sedan. Bättre tillgång till vatten, sanitet och skolgång är andra framsteg som inte alltid får uppmärksamhet. Utvecklingsfrågorna får utrymme under generalförsamlingens öppnande genom bland annat en regeringskonferens om kampen mot världens mest smittsamma infektionssjukdom, tbc.

Arbetet för en bättre värld är FN:s övergripande uppgift. Temat för årets generalförsamling är att göra FN relevant för alla. Det är en bra ambition i en tid då FN-organisationen ifrågasätts på flera håll. FN kan aldrig bli mer än en spegling av världen som den ser ut och därför har medlemmarna ett stort ansvar att samverka konstruktivt både i och utanför världsorganisationen.

Att även små länder kan göra avtryck i FN-arbetet visar Sveriges två år i säkerhetsråd. Regeringen har drivit profilfrågor som konfliktförebyggande, kvinnors situation i konflikt och roll i konfliktlösning samt ökad öppenhet med bland annat kontakt med civilsamhället.

Sverige bidrar både finansiellt och med personal i FN-arbetet. På hemmaplan finns engagemang, kunskap och aktivism för FN-frågorna. En aktiv svensk FN-politik måste vara ledstjärnan också efter att det svenska rådsmedlemskapet upphört vid årsskiftet och en ny regering har kommit på plats.

FN-chefen António Guterres har sjösatt en ambitiös reformagenda som behöver medlemmarnas stöd. Arbetet för ett mer effektivt och öppet FN, bättre samordning av Agenda 2030-arbetet på landnivå, en ny säkerhetsstruktur och kampen mot sexuella övergrepp är viktiga byggstenar för ett bättre och starkare FN. Det måste kompletteras av mer aktiva insatser för att hantera de stora konflikterna, de humanitära kriserna och flyktingströmmarna.

Öppnandet av FN:s generalförsamling är en temperaturmätare på tillståndet i världen, i FN:s medlemsländer och hos deras ledare. Trenden att USA och Ryssland fjärmar sig från delar av FN-samarbetet måste brytas. Förhoppningsvis kan de kommande två veckorna ge några bidrag i det nödvändiga arbetet för att stoppa splittringen och stärka FN-samarbetet till gagn för oss, de Förenade Nationernas folk.

Läs artikeln på Omvärlden.se.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig
för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer