Foto: Sydney Sims/Unsplash

Våldet mot flickor och kvinnor förekommer överallt. Ute på gatan, i skolan, på arbetsplatsen och i hemmet där ingen annan ser. För lite mer än 25 år sedan tog FN:s generalförsamling ett väldigt viktigt beslut i frågan. Beslutet om att anta deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor.

Jag tror att deklarationen kan vara ett viktigt verktyg i arbetet för att nå de globala målen. Särskilt för att vi ska kunna nå mål 5 som handlar om att uppnå jämställdhet och att alla kvinnor och flickor ska ha rätt att bestämma över sina egna liv. Bland jämställdhetsmålets delmål lyfts bland annat att alla former av våld mot alla kvinnor och flickor ska stoppas. Däribland finns även ett annat viktigt delmål. Målet om att stoppa barnäktenskap. Jag tycker att deklarationen gör att det ställs ett större krav på staters skyldighet att leva upp till att skydda flickor och kvinnor från att utsättas för våld och tvång.

För drygt ett år sedan läste jag en kvällskurs vid Uppsala universitet med fokus på mäns våld mot kvinnor. Mina klasskamrater var studenter från många olika program och fakulteter, vilket tillförde många olika och framförallt viktiga perspektiv i diskussionerna. Det fanns även några som hade arbetat med mäns våld mot kvinnor inom sjukvården och socialtjänsten. Detta lärde mig hur otroligt viktigt det är att olika yrkesgrupper arbetar tillsammans för att förhindra och motverka våldet. Men det är inte bara på lokal nivå som insatserna behövs.

Jag tycker att det är minst lika viktigt att alla FN:s medlemsstater är med och drar sitt strå till stacken för att nå målet om jämställdhet. Tillsammans kan vi sätta stopp för våld mot kvinnor och förhindra att barn gifts bort. Även om barnäktenskap inte behöver innebära att fysiskt våld utövas så tycker jag att själva tvånget in i äktenskapet är en form av våld i sig. Ett psykiskt våld där flickan inte längre får bestämma över sitt liv. Detta måste få ett slut. Alla flickor och kvinnor ska ha rätt att bestämma över sina egna liv och kroppar!

Som ny ambassadör för Svenska FN-förbundet hoppas jag att jag kan vara med och göra skillnad i denna viktiga fråga. Jag är beredd att kämpa och jag vill visa att vi tillsammans kan göra världen till en bättre plats för kvinnor och flickor.

Elin Annerberg
Ambassadör för Svenska FN-förbundet med fokus på de globala målen

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer