Foto: Sydney Sims/Unsplash
4 mars, 2019 / Blogg

Våldet mot kvinnor måste få ett slut!

Våldet mot flickor och kvinnor förekommer överallt. Ute på gatan, i skolan, på arbetsplatsen och i hemmet där ingen annan ser. För lite mer än 25 år sedan tog FN:s generalförsamling ett väldigt viktigt beslut i frågan. Beslutet om att anta deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor.

Jag tror att deklarationen kan vara ett viktigt verktyg i arbetet för att nå de globala målen. Särskilt för att vi ska kunna nå mål 5 som handlar om att uppnå jämställdhet och att alla kvinnor och flickor ska ha rätt att bestämma över sina egna liv. Bland jämställdhetsmålets delmål lyfts bland annat att alla former av våld mot alla kvinnor och flickor ska stoppas. Däribland finns även ett annat viktigt delmål. Målet om att stoppa barnäktenskap. Jag tycker att deklarationen gör att det ställs ett större krav på staters skyldighet att leva upp till att skydda flickor och kvinnor från att utsättas för våld och tvång.

För drygt ett år sedan läste jag en kvällskurs vid Uppsala universitet med fokus på mäns våld mot kvinnor. Mina klasskamrater var studenter från många olika program och fakulteter, vilket tillförde många olika och framförallt viktiga perspektiv i diskussionerna. Det fanns även några som hade arbetat med mäns våld mot kvinnor inom sjukvården och socialtjänsten. Detta lärde mig hur otroligt viktigt det är att olika yrkesgrupper arbetar tillsammans för att förhindra och motverka våldet. Men det är inte bara på lokal nivå som insatserna behövs. Jag tycker att det är minst lika viktigt att alla FN:s medlemsstater är med och drar sitt strå till stacken för att nå målet om jämställdhet. Tillsammans kan vi sätta stopp för våld mot kvinnor och förhindra att barn gifts bort. Även om barnäktenskap inte behöver innebära att fysiskt våld utövas så tycker jag att själva tvånget in i äktenskapet är en form av våld i sig. Ett psykiskt våld där flickan inte längre får bestämma över sitt liv. Detta måste få ett slut. Alla flickor och kvinnor ska ha rätt att bestämma över sina egna liv och kroppar! Som ny ambassadör för Svenska FN-förbundet hoppas jag att jag kan vara med och göra skillnad i denna viktiga fråga. Jag är beredd att kämpa och jag vill visa att vi tillsammans kan göra världen till en bättre plats för kvinnor och flickor.

Elin Annerberg
Ambassadör för Svenska FN-förbundet med fokus på de globala målen

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer