fbpx
Möte om ungt engagemang i Tanzania. Foto: Mulika Tanzania
17 april, 2019 / Blogg

Tanzania skriver hållbar historia

I år skriver Tanzania hållbar historia, och jag är på plats! I juli kommer Tanzania för allra första gången att presentera sin rapport över implementeringen av Agenda 2030 (National Voluntary Review, VNR) under FN:s högnivåmöte om Agenda 2030 (High Level Political Forum, HLPF) i New York. VNR-rapporten är ett verktyg för att utvärdera och följa upp länders implementering av Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. FN:s medlemsländer uppmuntras att upprätta en VNR för att utvärdera de framsteg som sker och de utmaningar som finns på nationell och lokal nivå. VNR är ett viktigt verktyg eftersom att det ger länder möjlighet att jämföra hur långt de har kommit i sin implementering av Agenda 2030. På så sätt kan de även lära av varandras utveckling och brister. I slutändan handlar det om att både mäta och hjälpa andra länder att utvecklas vidare på ett hållbart sätt.

Temat för årets högnivåmöte är stärkandet av människors egenmakt och säkerställandet av inkludering och jämlikhet. De globala mål som i år utvärderas på djupet är Mål 4 om god utbildning för alla, Mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 10 om minskad ojämlikhet, Mål 13 om att bekämpa klimatförändringar, Mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen och Mål 17 om globalt partnerskap.

En av anledningarna till att Tanzania tidigare inte har upprättat en VNR beror på att landet inte har haft något väsentligt att rapportera. Utvärderingen blir mer intressant nu när landet har gjort framsteg i arbetet för de globala målen genom att bland annat upprätta olika utbildningstillfällen på lokal, nationell och regional nivå om Agenda 2030 och vikten av dess implementering, så blir VNR mer relevant att delta i. Både landets framsteg och utmaningar har blivit tydligare att identifiera nu.

Tillsammans med mina kollegor på FN-förbundet i Tanzania och organisationen African Philanthropic Foundation har vi använt vårt gemensamma nätverk Tanzania Sustainable Development Platform för att samla civilsamhällesorganisationer i hela landet inför denna historiska händelse. Nätverket har över 200 medlemmar och syftet är att diskutera implementeringen av Agenda 2030 och de globala målen samt utbyta erfarenheter för att effektivisera arbetet framöver. Tanzania Sustainable Development Platform är en del av Tanzanias National VNR Taskforce som leds av landets finansminister. Genom att samarbeta på statlig nivå lyckas vi få en tydlig överblick över den faktiska implementeringen. En fråga som tagits upp på de olika mötena har handlat om hur finansiering prioriteras när det gäller att implementera de olika målen.

Det gör mig väldigt glad att även representanter från utsatta grupper har varit representerade på våra möten. Allt från människor som lever med albinism till personer med funktionsvariationer, såväl ungdomar, kvinnor och äldre, bidrar till utvärderingen. Utöver ideella organisationer, lokala FN-organ och regionala aktörer har även internationella aktörer som representanter från svenska ambassaden och representanter från FN:s högkvarter i New York deltagit. Det känns både viktigt och är väldigt intressant för mig att få ta del av de framsteg och utmaningar som finns gällande implementering av Agenda 2030. Men det bästa har varit att se hur röster från olika grupper i samhället har lyfts för att utvärdera och fortsätta att förbättra arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati.

Jane-Ange Musekura
Internationell Praktikant i Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Livsavgörande bistånd till Gaza måste utbetalas

01 mars, 2024 / Nyheter

Sveriges regering måste mot bakgrund av FN:s humanitära larmrapporter från Gaza betala frysta biståndsmedel till UNRWA snarast, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.
Efter vädjan från sjutton humanitära organisationer meddelar EU-kommissionen på fredagen att man utbetalar 50 miljoner till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA.

Läs mer

Fortsatt stort förtroende för FN hos svenskarna 

01 mars, 2024 / Världshorisont

För fjärde året i rad har Svenska FN-förbundet gett Novus i uppdrag att samla in allmänhetens röster om FN. Pekka Johansson, pressekreterare och sakkunnig på förbundet, säger att det finns ett grundstöd för FN men att det inte ska tas för givet. 

Läs mer

FN-förbundet på Mänsklig Säkerhet: Inrätta FN-tribunal mot Vladimir Putin

24 februari, 2024 / Nyheter

Inrätta FN-tribunal mot Vladimir Putin. Risken att egna ledare ska åtalas för krigsbrott får inte hindra inrättandet en internationell tribunal för aggressionsbrottet mot Ukraina, skriver Annelie Börjesson på tvåårsdagen av Rysslands fullskaliga invasion.

Läs mer

Två år sedan Rysslands invasion – visa ditt stöd för Ukraina!

22 februari, 2024 / Nyheter

Den 24 februari hålls manifestationer över hela Sverige mot Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Svenska FN-förbundet är stödarrangör till en manifestation på Sergels torg i Stockholm. Var med och protestera mot Putin – vi tipsar om en manifestation nära dig!

Läs mer

Johannes ska jobba för mångfald och inkludering 

19 februari, 2024 / Världshorisont

Johannes Vasara-Hammare är en av fem svenskar som FN-förbundet valt ut till rollen som ungdomsledare för mångfald och inkludering. Hans intresse för frågorna har uppstått genom uppväxten i norra Sverige där han har både samiska och tornedalska rötter. 

Läs mer

Sju FN-förbund i samarbete för mångfald och inkludering 

16 februari, 2024 / Världshorisont

I en tid då demokratin i världen är på tillbakagång och ojämlikheten ökar är arbetet för rättvisa, inkludering och mänskliga rättigheter viktigare än någonsin. Under våren drar Svenska FN-förbundet i gång ett nytt projekt i samarbete med sex andra FN-förbund. Syftet är att öka kunskapen om mångfald och inkludering bland unga.

Läs mer

Ukraina och Gaza i centrum för utrikespolitisk debatt

14 februari, 2024 / Nyheter

Regeringen presenterade på onsdagen årets utrikespolitiska deklaration. FN-förbundet välkomnar åtgärder mot krigsförbrytelser i Ukraina och kräver återupptaget bistånd till Gaza.

Läs mer

Ojämlik digitalisering leder till exkludering 

09 februari, 2024 / Världshorisont

Internetuppkoppling är för många en nödvändighet och underlättar livet på flera plan. I låginkomstländer är dock endast en fjärdedel av befolkningen uppkopplad.

Läs mer

Israel måste lyssna på omvärlden

05 februari, 2024 / Nyheter

I takt med att den humanitära situationen i Gaza förvärras skärper FN kraven på humanitär vapenvila och tillträde för FN:s hjälporganisationer. Israel måste lyssna på FN och medlemsländerna, säger Svenska FN-förbundet.

Läs mer