fbpx
Möte om ungt engagemang i Tanzania. Foto: Mulika Tanzania
17 april, 2019 / Blogg

Tanzania skriver hållbar historia

I år skriver Tanzania hållbar historia, och jag är på plats! I juli kommer Tanzania för allra första gången att presentera sin rapport över implementeringen av Agenda 2030 (National Voluntary Review, VNR) under FN:s högnivåmöte om Agenda 2030 (High Level Political Forum, HLPF) i New York. VNR-rapporten är ett verktyg för att utvärdera och följa upp länders implementering av Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. FN:s medlemsländer uppmuntras att upprätta en VNR för att utvärdera de framsteg som sker och de utmaningar som finns på nationell och lokal nivå. VNR är ett viktigt verktyg eftersom att det ger länder möjlighet att jämföra hur långt de har kommit i sin implementering av Agenda 2030. På så sätt kan de även lära av varandras utveckling och brister. I slutändan handlar det om att både mäta och hjälpa andra länder att utvecklas vidare på ett hållbart sätt.

Temat för årets högnivåmöte är stärkandet av människors egenmakt och säkerställandet av inkludering och jämlikhet. De globala mål som i år utvärderas på djupet är Mål 4 om god utbildning för alla, Mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 10 om minskad ojämlikhet, Mål 13 om att bekämpa klimatförändringar, Mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen och Mål 17 om globalt partnerskap.

En av anledningarna till att Tanzania tidigare inte har upprättat en VNR beror på att landet inte har haft något väsentligt att rapportera. Utvärderingen blir mer intressant nu när landet har gjort framsteg i arbetet för de globala målen genom att bland annat upprätta olika utbildningstillfällen på lokal, nationell och regional nivå om Agenda 2030 och vikten av dess implementering, så blir VNR mer relevant att delta i. Både landets framsteg och utmaningar har blivit tydligare att identifiera nu.

Tillsammans med mina kollegor på FN-förbundet i Tanzania och organisationen African Philanthropic Foundation har vi använt vårt gemensamma nätverk Tanzania Sustainable Development Platform för att samla civilsamhällesorganisationer i hela landet inför denna historiska händelse. Nätverket har över 200 medlemmar och syftet är att diskutera implementeringen av Agenda 2030 och de globala målen samt utbyta erfarenheter för att effektivisera arbetet framöver. Tanzania Sustainable Development Platform är en del av Tanzanias National VNR Taskforce som leds av landets finansminister. Genom att samarbeta på statlig nivå lyckas vi få en tydlig överblick över den faktiska implementeringen. En fråga som tagits upp på de olika mötena har handlat om hur finansiering prioriteras när det gäller att implementera de olika målen.

Det gör mig väldigt glad att även representanter från utsatta grupper har varit representerade på våra möten. Allt från människor som lever med albinism till personer med funktionsvariationer, såväl ungdomar, kvinnor och äldre, bidrar till utvärderingen. Utöver ideella organisationer, lokala FN-organ och regionala aktörer har även internationella aktörer som representanter från svenska ambassaden och representanter från FN:s högkvarter i New York deltagit. Det känns både viktigt och är väldigt intressant för mig att få ta del av de framsteg och utmaningar som finns gällande implementering av Agenda 2030. Men det bästa har varit att se hur röster från olika grupper i samhället har lyfts för att utvärdera och fortsätta att förbättra arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati.

Jane-Ange Musekura
Internationell Praktikant i Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer