fbpx
Möte om ungt engagemang i Tanzania. Foto: Mulika Tanzania
17 april, 2019 / Blogg

Tanzania skriver hållbar historia

I år skriver Tanzania hållbar historia, och jag är på plats! I juli kommer Tanzania för allra första gången att presentera sin rapport över implementeringen av Agenda 2030 (National Voluntary Review, VNR) under FN:s högnivåmöte om Agenda 2030 (High Level Political Forum, HLPF) i New York. VNR-rapporten är ett verktyg för att utvärdera och följa upp länders implementering av Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. FN:s medlemsländer uppmuntras att upprätta en VNR för att utvärdera de framsteg som sker och de utmaningar som finns på nationell och lokal nivå. VNR är ett viktigt verktyg eftersom att det ger länder möjlighet att jämföra hur långt de har kommit i sin implementering av Agenda 2030. På så sätt kan de även lära av varandras utveckling och brister. I slutändan handlar det om att både mäta och hjälpa andra länder att utvecklas vidare på ett hållbart sätt.

Temat för årets högnivåmöte är stärkandet av människors egenmakt och säkerställandet av inkludering och jämlikhet. De globala mål som i år utvärderas på djupet är Mål 4 om god utbildning för alla, Mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 10 om minskad ojämlikhet, Mål 13 om att bekämpa klimatförändringar, Mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen och Mål 17 om globalt partnerskap.

En av anledningarna till att Tanzania tidigare inte har upprättat en VNR beror på att landet inte har haft något väsentligt att rapportera. Utvärderingen blir mer intressant nu när landet har gjort framsteg i arbetet för de globala målen genom att bland annat upprätta olika utbildningstillfällen på lokal, nationell och regional nivå om Agenda 2030 och vikten av dess implementering, så blir VNR mer relevant att delta i. Både landets framsteg och utmaningar har blivit tydligare att identifiera nu.

Tillsammans med mina kollegor på FN-förbundet i Tanzania och organisationen African Philanthropic Foundation har vi använt vårt gemensamma nätverk Tanzania Sustainable Development Platform för att samla civilsamhällesorganisationer i hela landet inför denna historiska händelse. Nätverket har över 200 medlemmar och syftet är att diskutera implementeringen av Agenda 2030 och de globala målen samt utbyta erfarenheter för att effektivisera arbetet framöver. Tanzania Sustainable Development Platform är en del av Tanzanias National VNR Taskforce som leds av landets finansminister. Genom att samarbeta på statlig nivå lyckas vi få en tydlig överblick över den faktiska implementeringen. En fråga som tagits upp på de olika mötena har handlat om hur finansiering prioriteras när det gäller att implementera de olika målen.

Det gör mig väldigt glad att även representanter från utsatta grupper har varit representerade på våra möten. Allt från människor som lever med albinism till personer med funktionsvariationer, såväl ungdomar, kvinnor och äldre, bidrar till utvärderingen. Utöver ideella organisationer, lokala FN-organ och regionala aktörer har även internationella aktörer som representanter från svenska ambassaden och representanter från FN:s högkvarter i New York deltagit. Det känns både viktigt och är väldigt intressant för mig att få ta del av de framsteg och utmaningar som finns gällande implementering av Agenda 2030. Men det bästa har varit att se hur röster från olika grupper i samhället har lyfts för att utvärdera och fortsätta att förbättra arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati.

Jane-Ange Musekura
Internationell Praktikant i Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Bred samling till försvar för ICC

20 juni, 2024 / Nyheter

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer