Möte om ungt engagemang i Tanzania. Foto: Mulika Tanzania
17 april, 2019 / Blogg

Tanzania skriver hållbar historia

I år skriver Tanzania hållbar historia, och jag är på plats! I juli kommer Tanzania för allra första gången att presentera sin rapport över implementeringen av Agenda 2030 (National Voluntary Review, VNR) under FN:s högnivåmöte om Agenda 2030 (High Level Political Forum, HLPF) i New York. VNR-rapporten är ett verktyg för att utvärdera och följa upp länders implementering av Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. FN:s medlemsländer uppmuntras att upprätta en VNR för att utvärdera de framsteg som sker och de utmaningar som finns på nationell och lokal nivå. VNR är ett viktigt verktyg eftersom att det ger länder möjlighet att jämföra hur långt de har kommit i sin implementering av Agenda 2030. På så sätt kan de även lära av varandras utveckling och brister. I slutändan handlar det om att både mäta och hjälpa andra länder att utvecklas vidare på ett hållbart sätt.

Temat för årets högnivåmöte är stärkandet av människors egenmakt och säkerställandet av inkludering och jämlikhet. De globala mål som i år utvärderas på djupet är Mål 4 om god utbildning för alla, Mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 10 om minskad ojämlikhet, Mål 13 om att bekämpa klimatförändringar, Mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen och Mål 17 om globalt partnerskap.

En av anledningarna till att Tanzania tidigare inte har upprättat en VNR beror på att landet inte har haft något väsentligt att rapportera. Utvärderingen blir mer intressant nu när landet har gjort framsteg i arbetet för de globala målen genom att bland annat upprätta olika utbildningstillfällen på lokal, nationell och regional nivå om Agenda 2030 och vikten av dess implementering, så blir VNR mer relevant att delta i. Både landets framsteg och utmaningar har blivit tydligare att identifiera nu.

Tillsammans med mina kollegor på FN-förbundet i Tanzania och organisationen African Philanthropic Foundation har vi använt vårt gemensamma nätverk Tanzania Sustainable Development Platform för att samla civilsamhällesorganisationer i hela landet inför denna historiska händelse. Nätverket har över 200 medlemmar och syftet är att diskutera implementeringen av Agenda 2030 och de globala målen samt utbyta erfarenheter för att effektivisera arbetet framöver. Tanzania Sustainable Development Platform är en del av Tanzanias National VNR Taskforce som leds av landets finansminister. Genom att samarbeta på statlig nivå lyckas vi få en tydlig överblick över den faktiska implementeringen. En fråga som tagits upp på de olika mötena har handlat om hur finansiering prioriteras när det gäller att implementera de olika målen.

Det gör mig väldigt glad att även representanter från utsatta grupper har varit representerade på våra möten. Allt från människor som lever med albinism till personer med funktionsvariationer, såväl ungdomar, kvinnor och äldre, bidrar till utvärderingen. Utöver ideella organisationer, lokala FN-organ och regionala aktörer har även internationella aktörer som representanter från svenska ambassaden och representanter från FN:s högkvarter i New York deltagit. Det känns både viktigt och är väldigt intressant för mig att få ta del av de framsteg och utmaningar som finns gällande implementering av Agenda 2030. Men det bästa har varit att se hur röster från olika grupper i samhället har lyfts för att utvärdera och fortsätta att förbättra arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati.

Jane-Ange Musekura
Internationell Praktikant i Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer

Rösterna du inte hör i valrörelsen

06 september, 2022 / Debattartiklar

Att minska satsningar på barns utbildning, tillgång till rent vatten, kvinnors rättigheter och klimatet leder till fler kriser och konflikter, skriver medlemmar i plattformen Concord i en debattartikel.

Läs mer

FN: Människorättsbrott mot uigurer i Kina

02 september, 2022 / Nyheter

En rapport från FN:s kontor för mänskliga rättigheter pekar på allvarliga övergrepp mot uigurer och andra minoriteter i provinsen Xinjiang i Kina och efterlyser åtgärder. Den kinesiska regeringen måste följa FN:s rekommendationer, säger Svenska FN-förbundet.

Läs mer

”Det är viktigt att de lokala politikerna börjar prata om FN” 

31 augusti, 2022 / Nyheter

Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, har besökt valstugorna för att fråga de lokala politikerna hur de ser på FN och det globala samarbetet.

Läs mer