Möte om ungt engagemang i Tanzania. Foto: Mulika Tanzania
17 april, 2019 / Blogg

Tanzania skriver hållbar historia

I år skriver Tanzania hållbar historia, och jag är på plats! I juli kommer Tanzania för allra första gången att presentera sin rapport över implementeringen av Agenda 2030 (National Voluntary Review, VNR) under FN:s högnivåmöte om Agenda 2030 (High Level Political Forum, HLPF) i New York. VNR-rapporten är ett verktyg för att utvärdera och följa upp länders implementering av Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. FN:s medlemsländer uppmuntras att upprätta en VNR för att utvärdera de framsteg som sker och de utmaningar som finns på nationell och lokal nivå. VNR är ett viktigt verktyg eftersom att det ger länder möjlighet att jämföra hur långt de har kommit i sin implementering av Agenda 2030. På så sätt kan de även lära av varandras utveckling och brister. I slutändan handlar det om att både mäta och hjälpa andra länder att utvecklas vidare på ett hållbart sätt.

Temat för årets högnivåmöte är stärkandet av människors egenmakt och säkerställandet av inkludering och jämlikhet. De globala mål som i år utvärderas på djupet är Mål 4 om god utbildning för alla, Mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 10 om minskad ojämlikhet, Mål 13 om att bekämpa klimatförändringar, Mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen och Mål 17 om globalt partnerskap.

En av anledningarna till att Tanzania tidigare inte har upprättat en VNR beror på att landet inte har haft något väsentligt att rapportera. Utvärderingen blir mer intressant nu när landet har gjort framsteg i arbetet för de globala målen genom att bland annat upprätta olika utbildningstillfällen på lokal, nationell och regional nivå om Agenda 2030 och vikten av dess implementering, så blir VNR mer relevant att delta i. Både landets framsteg och utmaningar har blivit tydligare att identifiera nu.

Tillsammans med mina kollegor på FN-förbundet i Tanzania och organisationen African Philanthropic Foundation har vi använt vårt gemensamma nätverk Tanzania Sustainable Development Platform för att samla civilsamhällesorganisationer i hela landet inför denna historiska händelse. Nätverket har över 200 medlemmar och syftet är att diskutera implementeringen av Agenda 2030 och de globala målen samt utbyta erfarenheter för att effektivisera arbetet framöver. Tanzania Sustainable Development Platform är en del av Tanzanias National VNR Taskforce som leds av landets finansminister. Genom att samarbeta på statlig nivå lyckas vi få en tydlig överblick över den faktiska implementeringen. En fråga som tagits upp på de olika mötena har handlat om hur finansiering prioriteras när det gäller att implementera de olika målen.

Det gör mig väldigt glad att även representanter från utsatta grupper har varit representerade på våra möten. Allt från människor som lever med albinism till personer med funktionsvariationer, såväl ungdomar, kvinnor och äldre, bidrar till utvärderingen. Utöver ideella organisationer, lokala FN-organ och regionala aktörer har även internationella aktörer som representanter från svenska ambassaden och representanter från FN:s högkvarter i New York deltagit. Det känns både viktigt och är väldigt intressant för mig att få ta del av de framsteg och utmaningar som finns gällande implementering av Agenda 2030. Men det bästa har varit att se hur röster från olika grupper i samhället har lyfts för att utvärdera och fortsätta att förbättra arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati.

Jane-Ange Musekura
Internationell Praktikant i Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Klimatförändringar i Östafrika: Allt fler tvingas fly undan extremväder

30 maj, 2022 / Världshorisont

Klimatförändringar tvingar allt fler människor på flykt. Världshorisont har djupdykt i situationen i Östafrika där extremväder gör det allt svårare att odla, hålla boskapsdjur och hitta drickbart vatten.

Läs mer