fbpx

När jag berättade för vänner och bekanta att jag skulle på praktik i Georgien brast många ut i ett förvånat ”jaha” för att sedan förbryllat fråga ”Vad ska du dit och göra?”. Många var osäkra på landets geografiska placering medan andra hade svårt att lägga landet på minnet och frågade vid upprepade tillfällen ”var i Östeuropa är det nu du ska?”. Flera engelskspråkiga vänner antog att jag skulle till staten Georgia i USA.

Nu är jag framme i Georgien och laddad för praktik hos det georgiska FN-förbundet (UNAG). Vägen till denna del av världen har för mig varit lite krokig men samtidigt ganska självklar. För några år sedan halkade jag in på en kurs i ryska och med den växte min förälskelse till Östeuropa fram. Det gjorde även insikten att regionen är otroligt varierad. Området har ur västerländska ögon en tendens att följas av föråldrade stereotyper och fördomar. Det är lätt att tänka på Georgien som ”ett litet obetydligt land någonstans i Östeuropa”. Men bakom den generaliserande och obekanta fasaden finns ett enastående land. Det har en fascinerande historia som sträcker sig så långt bak i tiden att det nästan är svårt att greppa, ett eget språk som inte liknar något annat och en komplex politisk situation.

Georgien blev självständigt från Sovjetunionen 1991. Stora utmaningar följde och vägen framåt var kantad av politiskt tumult och inre splittringar. Under dessa år tog det tid för civil aktivism att etableras. Trots det var det under dessa omskakande år under mitten av 90-talet som UNAG bildades. Eftersom den georgiska demokratin fortfarande är ung fokuserar ett av UNAG:s största projekt på att stärka civilsamhället och den demokratiska utvecklingen (FID – Fostering Inclusive Democracy). Särskilt fokus ligger på att främja civil aktivism och att uppmuntra unga att engagera sig politiskt. Projektets betydelse är kanske extra märkbar just nu när landet snart har presidentval. De georgier jag har pratat med har uttryckt ganska låga förhoppningar och verkar känna viss hopplöshet inför det politiska systemet.

Jag kommer att praktisera hos UNAG i Tbilisi året ut. Här på bloggen kommer ni kunna följa min resa och min vardag här i Georgien. Håll utkik efter nästa inlägg – då kommer jag och min praktikantkollega Anna skriva mer om Georgiens stundande presidentval. Vi hörs!

Emelie Wendesten
Internationell praktikant i Georgien

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer