fbpx

Internationella FN-dagar

FN har initierat internationella dagar som vi kallar för FN-dagar. Det handlar om händelser, teman eller företeelser som vi uppmärksammar lite extra varje år. Här nedan finner du ett urval av dessa.

Mer information om alla FN:s dagar, veckor, år och årtionden hittar du på FN:s hemsida UN.org.

 

 

Januari

27   Internationella dagen till minne av Förintelsens offer (pdf på engelska)

Februari

4     Världscancerdagen [WHO] (pdf på engelska)
6     Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning
11   Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap (pdf på engelska)
20   Världsdagen för social rättvisa (pdf på engelska)
21   Internationella dagen för modersmål [UNESCO] (pdf på engelska)

Mars

1      Internationella dagen mot diskriminering (UNAIDS)
8      Internationella kvinnodagen
21    Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering
21    Internationella dagen för Nowruz (pdf på engelska)
21    Internationella Downs syndrom-dagen (pdf på engelska)
22    Internationella vattendagen (pdf på engelska)
23    Världsmeteorologidagen [WMO]
24    Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt för offrens värdighet (pdf på engelska)
24    Världstuberkulosdagen [WHO]
25    Internationella dagen till minne av slaveriets offer (pdf på engelska)

April

2      Internationella autismdagen (pdf på engelska)
4      Internationella dagen mot minor (pdf på engelska)
7      Världshälsodagen [WHO]
7      Världsdagen för åminnelse av offren för Rwandas folkmord
22    Internationella dagen för Moder Jord (pdf på engelska)
23    Världsdagen för böcker och copyright [UNESCO]
25    Världsmalariadagen [WHO]
26    Världsdagen för intellektuell äganderätt [WIPO]
28    Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen [ILO]

Maj

3      Internationella dagen för pressfrihet (A/DEC/48/432)
8-9  Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget (pdf på engelska)
11-12  Världsdagen för flyttfåglar [UNEP]
15    Internationella familjedagen (pdf på engelska)
17    Internationella telekommunikationsdagen (pdf på engelska)
21    Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling (pdf på engelska)
22    Internationella dagen för biologisk mångfald (pdf på engelska)
29    Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal (pdf på engelska)
31    Internationella dagen mot tobak [WHO]

Juni

4      Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression (pdf på engelska)
5      Världsmiljödagen
8      Världshavsdagen
12    Internationella dagen mot barnarbete [ILO]
14    Internationella blodgivardagen [WHO]
15    Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre (resolution 66/127)
17    Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka (pdf på engelska)
20    Världsdagen för flyktingar (pdf på engelska)
23    FN:s dag för offentliga tjänster (pdf på engelska)
23    Internationella dagen för änkor (pdf på engelska)
26    Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika (pdf på engelska)
26    Internationell solidaritetsdag för tortyroffer (pdf på engelska)

Juli

5      Internationella dagen för kooperativ (pdf på engelska)
11    FN:s befolkningsdag [UNDP]
18    Internationella Nelson Mandela dagen (pdf på engelska)
30    Internationella dagen mot trafficking av personer

Augusti

09    Internationella dagen för världens ursprungsfolk (pdf på engelska)
12    Internationella ungdomsdagen (pdf på engelska)
19    Internationella dagen för humanitärt arbete (pdf på engelska)
23    Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande [UNESCO]
29    Internationella dagen mot kärnvapenprov (pdf på engelska)

September

5      Internationella dagen för välgörenhet
8      Internationella läskunnighetsdagen [UNESCO]
10    Internationella suicidpreventiva dagen [WHO]
15    Internationella dagen för demokrati (pdf på engelska)
16    Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet (pdf på engelska)
21    Internationella fredsdagen (pdf på engelska)
26    Internationella dagen för eliminerandet av kärnvapen
27    Världsturismdagen [UNWTO]
28    Internationella rabiesdagen [WHO]
29    Internationella sjöfartsdagen (valfri dag sista veckan i september) [IMO]
29    Internationella matsvinnsdagen [FAO]

Oktober

1      Internationella dagen för äldre (pdf på engelska)
2      Internationella ickevåldsdagen (pdf på engelska)
5      Internationella dagen för lärare [UNESCO]
9      Världspostunionens dag [UPU]
10    Världsdagen för mental hälsa [WHO]
11    Internationella flickdagen
13    Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer (pdf på engelska)
15    Internationella dagen för landsbygdens kvinnor (pdf på engelska)
16    Världslivsmedelsdagen (pdf på engelska)
17    Internationella dagen för utrotning av fattigdom (pdf på engelska)
24    FN-dagen
24    Världsdagen för information om utvecklingsfrågor
27    Världsdagen för audiovisuellt kulturarv [UNESCO]

November

6      Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter (pdf på engelska)
10    Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling [UNESCO]
14    Världsdiabetesdagen [WHO] (pdf på engelska)
16    Internationella dagen för tolerans (pdf på engelska)
16    Världsdagen till minne av offer för trafikolyckor (tredje söndagen i november, pdf på engelska)
19    Världsdagen för toaletter
20    Internationella barndagen
20    Världsfilosofidagen [UNESCO]
21    Världsdagen för TV (pdf på engelska)
22    Industrialiseringsdagen för Afrika (pdf på engelska)
25    Internationella dagen mot våld mot kvinnor (pdf på engelska)
29    Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket (pdf på engelska)

December

1      Internationella AIDS-dagen
2      Internationella dagen för avskaffande av slaveri
3      Internationella funktionshinderdagen (pdf på engelska)
5      Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling (pdf på engelska)
7      Internationella dagen för civil luftfart [ICAO] (pdf på engelska)
9      Internationella dagen mot korruption (pdf på engelska)
10    Internationella dagen för mänskliga rättigheter
11    Internationella dagen för världens berg (pdf på engelska)
18    Internationella migrationsdagen (pdf på engelska)
20    Internationella dagen för mänsklig solidaritet (pdf på engelska)

FN-veckor

1-7 februari
Interreligiös vecka för harmoni (pdf på engelska)

21-27 mars
Solidaritetsvecka i kampen mot rasism och rasdiskriminering (pdf på engelska)

25-31 maj
Solidaritetsvecka för folk i koloniområden som kämpar för frihet självständighet och mänskliga rättigheter (pdf på engelska)

1-7 augusti
Världens amningsvecka [WHO]

4 -10 oktober
Världsrymdens vecka (pdf på engelska)

24-30 oktober
Nedrustningsveckan (pdf på engelska)

11-17 november
Internationell vecka för vetenskap och fred (pdf på engelska)

Årtionden

2015-2024 Årtiondet för människor med afrikansk härstamning
2014-2024 Årtiondet för hållbar energi för alla
2011- 2020 Årtiondet för trafiksäkerhet (pdf på engelska)
2010- 2020 FN:s årtionde för öknar och bekämpning av ökenutbredning (pdf på engelska)

Engagera dig

Var med oss i arbetet för en bättre värld. Ju fler vi är, desto mer kan vi göra tillsammans

Bli medlem idag! >