fbpx

FN:s minröjningsorganisation – Unmas

Vilka är Unmas?

Unmas står för United Nations Mine Action Service på engelska. Unmas grundades 1997 och arbetar inom FN:s avdelning för fredsoperationer och styr FN:s arbete inom minröjning, leder nationella operationer, samt bedriver opinionsbildning för att skapa nya normer och politiska beslut.

De har mandat från både FN:s generalförsamling och FN:s säkerhetsråd och kan även besvara särskilda förfrågningar från FN:s generalsekreterare. Unmas mandat inkluderar koordineringen av arbetet mot minor inom FN-systemet och de är ordförande i Inter-Agency Coordination Group on Mine Action, en grupp bestående av flera under- och fackorgan inom FN.

Vad gör Unmas?

Unmas arbetar varje dag för en värld fri från landminor, explosiva lämningar och improviserade explosiva anordningar. De stöttar program och projekt mot minor i arton länder och territorier, som Afghanistan, Mali, Irak, Syrien och Västsahara.

Unmas arbete utgår från FN:s fem pelare inom arbetet mot minor.

  • Minröjning – Unmas kartlägger minfält, och bistår i den röjning som är nödvändig för att säkra området.
  • Utbildning – Unmas utbildar på lokal nivå i områden som är kontaminerade med syfte att lära ut beteende som minskar risk för skada från icke-exploderad ammunition och minor. Detta görs genom kampanjer för att informera allmänheten, samt utbildning och träning.
  • Stöd till drabbade – Unmas stöttar minoffer och deras familjer. I stödet ingår både akut och långsiktigt vård för skador, fysisk rehabilitering, psykologiskt stöd, lagar som bidrar till effektiv vård, samt vård och skydd av människor med funktionshinder som följd av minskador.
  • Opinionsbildning – Unmas stödjer universellt deltagande i existerande internationella överenskommelser som förbjuder eller begränsar användandet av minor. För att hålla koll på statusen av implementationen av dessa överenskommelser så tar Unmas del i regelbundna möten mellan stater som ingår i dessa överenskommelser.
  • Förstörelse av existerande lager – Unmas bidrar med tekniskt stöd till förstörelsen av lagrade explosiva lämningar.

Läs mer om Unmas arbete här.

Vad gör Unmas i Irak?

Mer än 5,8 miljoner människor har tvingats fly från sina hem i Irak sedan den nuvarande konflikten mellan den Irakiska regeringen och ISIS började år 2014.

Militära operationer och tung bombning från luften har skapat ett klimat i Irak som är präglat av livsfarlig icke-exploderad ammunition och minor. Detta gör humanitära operationer svåra och utgör en enorm fara för återvändande flyktingar

Arbetet av att röja minor och explosiva lämningar i områden som tidigare kontrollerades av IS räddar liv och bidrar till ett livsviktigt humanitärt stöd samt stabiliseringsinitiativ och utvecklingsinitiativ som bedrivs av den irakiska regeringen.

Unmas bidrar till detta ändamål genom att: utföra minröjningsoperationer till stöd av humanistiska och stabiliserings initiativ, utbilda lokalbefolkningen på den nationella och regionala nivån, och förstärka regeringens möjligheter till att reglera, koordinera, och administrera processen där explosiva lämningar hanteras.

I denna film ser du exempel på hur Unmas arbete i Irak ser ut:

Vårt samarbete med Unmas

Sedan 2015 samarbetar vi med Unmas och stöttar deras arbete för en värld där fler människor kan leva i trygghet. Samarbetet syftar till att stötta Unmas globala arbete och de fem olika pelarna inom arbetet mot minor. Genom samarbetet vill vi öka kunskapen om minors förödande effekter, skapa opinion för en minfri värld och ge stöd till FN:s livsviktiga arbete mot minor.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig inom fred, säkerhet och nedrustning.

Bli medlem >

FN:s arbete för en minfri värld

Läs mer om FN:s arbete för en minfri värld.

Läs mer

Berättelser från verkligheten

Möt människor som drabbats av minor.

Läs mer

Ge en gåva

Ge en gåva och stöd vårt arbete för en bättre värld.

Ge en gåva

Minor och Agenda 2030

Trygghet och säkerhet är förutsättningar för att uppnå de globala målen.

Läs mer