Film om de globala målen

Se kortfilmen om globala målen med vår goodwill ambassadör Carolina Klüft. Använd medföljande diskussionsfrågor för att diskutera globala målen och hållbar utveckling i klassrummet. Du kan använda dig av faktabladet för att få fördjupad kunskap och använda tipspromenaden för att lyfta frågorna på ett interaktivt sätt.

Diskussionsfrågor Berätta för alla
Faktablad Agenda 2030
Tipspromenad globala målen (lätt version)
Tipspromenad globala målen (svår version)