fbpx

Film om de globala målen

Se kortfilmen om globala målen med vår goodwill ambassadör Carolina Klüft. Använd medföljande diskussionsfrågor för att diskutera globala målen och hållbar utveckling i klassrummet. Du kan använda dig av faktabladet för att få fördjupad kunskap och använda tipspromenaden för att lyfta frågorna på ett interaktivt sätt.

Tipspromenad globala målen (lätt version)