fbpx

Film om de globala målen

Se kortfilmen om de globala målen för hållbar utveckling med vår goodwill-ambassadör Carolina Klüft. Använd diskussionsfrågorna för att diskutera de globala målen och hållbar utveckling i klassrummet.

Diskussionsfrågor

  1. De fattigaste i världen drabbas hårdast av klimatförändringar, konflikter och orättvisor, trots att de har bidragit minst till problemen. Varför tror ni att det är så?
  2. Vi är den första generationen som kan utrota extrem fattigdom. Vilka andra positiva effekter kan det leda till?
  3. Det är NU vi behöver agera för att kunna skapa en mer hållbar planet för oss att bo på. Vad kan vi göra för att få andra i vår omgivning att inse det och börja hjälpa till?
  4. Vad kan din skola göra för att vara med och uppfylla de globala målen?