fbpx

Uttalande av Svenska FN-förbundets styrelse

Svenska FN-förbundets styrelse har bett en ledamot att avgå efter olämpligt agerande i sociala medier.

En ledamot i Svenska FN-förbundets styrelse har uttalat sig olämpligt i sociala medier. Förbundsstyrelsen ser allvarligt på det inträffade och har bett vederbörande att avgå.

Det är självklart att ledamöter i Svenska FN-förbundet ska följa stadgar, uppförandekod, arbetsordning och förbundets grundvärderingar. Styrelsen har med anledning av detta påmint alla ledamöter om dessa regelverk och principer.

Frågor besvaras av förbundsordförande Annelie Börjesson.

13 feb 2024