Östersunds FN-förening

Välkommen till Östersunds FN-förening!

Östersunds FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet.

I stadgarna finns reglerat att FN-föreningens ändamål är att verka för fred och rättvisa i hela världen
i enlighet med FN-stadgans mål och principer.

I vår rörelse levandegörs visioner.
Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas.
Det är berikande på många sätt.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
Här får vi också möjlighet att möta nya människor, lära oss av varandra, påverka och påverkas samt
framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

sfn_logopayoff_pos_right

Vi behöver FN! FN behöver oss!

Välkommen som medlem i vår förening!

KONTAKT:

Maria Snöfall

lo.snofall@gmail.com (ATTN: Östersunds FN-förening)

070-3618280