fbpx

Nominering inför kongressen 2024

Valberedningen tar nu emot nomineringar till förbundsstyrelsen (ledamot och ordförande) samt förtroendevald revisor. Nomineringsförfarandet är öppet till och med den 15 januari 2024. 

Den som nomineras kommer kontaktas av valberedningen som sedan gör en urvalsprocess. För närmare beskrivning av uppdraget se valberedningens brev till medlemmar. Valberedningens förslag samt övriga nomineringar kommer sedan presenteras i kongresshandlingarna. Vid frågor kontakta valberedning@fn.se. 

Nominering inför kongressen 2024

  • Information om den nominerade


  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ

  • Presentation

  • Max filstorlek: 63 MB.

    Den person som har nominerats ska bifoga ett personligt brev om vad hen kan tillföra styrelsen, vilken erfarenhet hen har och vilka frågor hen anser är viktigast att driva. Det personliga brevet ska omfatta max en A4-sida med ett foto på den nominerade. Bifoga CV om sådant finns.
  • Max filstorlek: 63 MB.

  • Accepterade filtyper: jpg, jpeg, png, gif.

  • Information om den som nominerar