fbpx

Nominering inför kongressen 2024

Valberedningen tar nu emot nomineringar till förbundsstyrelsen (ledamot och ordförande) samt förtroendevald revisor. Nomineringsförfarandet är förlängt till och med den 4 mars 2024. 

Den som nomineras kommer kontaktas av valberedningen som sedan gör en urvalsprocess. För närmare beskrivning av uppdraget se valberedningens brev till medlemmar. Valberedningens förslag samt övriga nomineringar kommer sedan presenteras i kongresshandlingarna. Vid frågor kontakta valberedning@fn.se. 

När du skickat får du en kopia av ditt formulärsvar via mail. Om du inte får det, hör gärna av dig till valberedning@fn.se. 

Nomineringen för 2024 års kongress är stängd.