fbpx

Motion till Kongressen 2024

Motioner till kongressen ska enligt Svenska FN-förbundets stadgar ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 31 mars 2024. För föreningar och distrikt ska vald ordförande för år 2024 skicka in motionen. Motioner som inkommer efter detta datum behandlas inte. Läs hela instruktionen för motionsförfarandet här.

Motionen ska ha en adressat och en avsändare.

Motionen ska ha en rubrik som anger vilken fråga den gäller.

Berätta kort om bakgrund och behov/motiv till förslaget. Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag.

Formulera ett konkret yrkande i en eller några attsatser. Utan dessa kan inte kongressen ta ställning till något.

För att underlätta hanteringen av underskrifter har vi i år infört en digital underskrift för motionären genom ordföranden avseende själva motionen. Den inlämnade motionen enligt årsmötets beslut undertecknas sedan av ordföranden. När du skriver in ditt namn i rutan räknas det som undertecknande.

Adress(Obligatoriskt)

Gäller det motion från medlem i FN-förening/FN-distrikt ska den först behandlas av FN-föreningens/FN-distriktets årsmöte som med eget yttrande översänder motionen till förbundsstyrelsen. Anslutna riksorganisationer skickar in den direkt till förbundsstyrelsen.

NamnNär du skriver in ditt namn i rutan räknas det som undertecknande.

Adress