fbpx

Hälsning från ordförande Annelie Börjesson i vårt verksamhetsbrev mars 2023

 

Hej igen bäste läsare,

Så är vi inne i mars månad och våren har både kommit och gått och kommit igen. I världen är det fortsatt oroligt, vilket får konsekvenser även här i Sverige på många sätt. För några veckor sedan hölls den stora kvinnokommissionskonferensen CSW i FN:s högkvarter, och de enorma utmaningar och bakslag som världens flickor och kvinnor står inför var uppe och manglades på agendan. Faktum är att pandemin varit förödande för jämställdhetsarbetet, och enligt UN Women är vi nu cirka 286 år från att ha uppnått jämställdhet globalt från att ha varit 132 år innan Covid-19 bröt ut. FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed varnar att multipla globala kriser (pandemin, kriget i Ukraina och de tre planetära kriserna klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och föroreningar) har gjort att de framsteg som gjorts med de globala målen stagnerat, och att det på vissa områden går bakåt. Vi riskerar ytterligare bakslag om inte krafttag tas gällande den ökande ojämlikheten och klimatkrisen, och vi måste skapa hopp för framtiden. Vi är nu halvvägs tidsmässigt med de globala målen, och Amina efterlyser en ärlig utvärdering hos FN:s medlemsländer för att kunna bestämma nödvändiga kursändringar. Krig och konflikt fortgår med allt vad det innebär. Det så viktiga Black Sea Grain Initiative, där spannmål fraktas ut från Ukraina, stod nyligen åter i ett osäkert läge. Avtalet slöts i juli förra året mellan FN, Turkiet, Ukraina och Ryssland, och skulle gå ut den 18 mars. Glädjande nog förlängdes det denna sista dag, men inte så länge som först var annonserat. Ryssland sa tidigare att nästa period skulle vara 120 dagar, men nu har de halverat till 60 dagar. Guterres har meddelat att FN å det bestämdaste vill stå fast vid detta viktiga avtal och att det ska fortsätta. Hittills har 1600 fartygspassager med 24 miljoner ton spannmål gjorts, och 55% av lasten går på export till behövande utvecklingsländer. Hungern breder ut sig och svälten ökar.

Några fakta från WFP: 828 miljoner människor vet inte varifrån deras nästa mål mat ska komma ifrån. Rekordmånga – 349 miljoner människor från 79 länder lever i akut matosäkerhet (cirka 200 miljoner fler än innan pandemin). 49 miljoner människor i 49 länder lever på gränsen till svält. Mer än 900 000 människor lever idag i svält och riskerar att dö, främst i Somalia, Afghanistan, Etiopien, Haiti, Sydsudan och Jemen. Behoven är minst sagt enorma, och här är Black Sea Grain Initiative av stor betydelse för många hungriga människor.

Här hemma ser vi stigande matpriser, höjda räntor och en del problem som hänger ihop med det rådande världsläget. Problematiken med ojämlika samhällen som FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed lyfter tar sig i kraftfulla uttryck i vårt land, och här sticker Sverige sedan ett antal år ut i OECD då det är här ojämlikheten ökar mest. Regeringen har att göra, och Ukraina kriget och den problematiska Nato-processen tar mycket tid och fokus.

På förbundet rullar det på, men det är mycket som händer på en gång. Det är sedan en tid förberedelser inför flytten till de nya lokalerna (vilken sker i månadsskiftet mars/april), det pågår en omorganisation som också inkluderar fackliga förhandlingar, och så har vi den pågående verksamheten med mera. Andan och humöret trots alla utmaningar är relativt gott.

För egen del har det i februari varit några intensiva veckor med mycket resande, vilket till viss del beror på att jag haft glädjen att gästa en del av era årsmöten. Det är alltid givande och vara ute i rörelsen och samtala, och jag har dessutom hållit föredrag på en rad olika teman samt suttit årsmötesordförande. Gemensamt för föreningarna jag mött såväl nyligen som tidigare är att de har sina utmaningar men ändå är vid gott mod. Alla har gett ett så fint mottagande och visat uppskattning över att få besök och prata en stund. I övrigt har det varit en del arbete på olika områden, såsom stadgeöversynen där vi jobbar med en mycket klok referensgrupp från er i rörelsen, vi har också sedan en tid också startat upp en strategiprocess för att bland annat kunna lägga fram ett nytt strategidokument på kongressen nästa sommar. Jag har också skrivit en krönika, webbnyhet, verksamhetsbrev, gjort några intervjuer samt en del annat. Jag har också haft de vanliga möten internt, men också några externa lunchmöten, exempelvis med RFSU:s (RO) förbundsordförande Hans Linde, som avgår nu i sommar. I många möten och sammanhang är tips, tankar och idéer kring finansiering ett från min sida prioriterat samtalsämne. Det är många organisationer som brottas med utmaningar på detta område – både sedan tidigare, men inte minst nu. Här följer nu en del av det lite mer externa jag varit ute på.

Folkrörelsen
Som ni vet hålls det ju årsmöten i februari och mars. Jag har gästat några av er, och ni har alla visat en sådan fin uppskattning vid besök. Det har varit olika kring uppslutning och ämnen att diskutera och föredra, men alltid stort intresse och engagemang.

Stockholms FN-förenings årsmöte var helt digitalt, och jag höll en föreläsning om världsläget, lite FN-nytt och lite kring hemmafronten. Deras ordförande Aase Smedler avgick, och Maria Appelblom tog över rodret – varmt tack till Aase och varmt välkommen Maria!

Göteborgs FN-förenings årsmöte var fysiskt och hölls i föreningslokalen i Viktoriahuset. Det var väldigt god uppslutning, så god att alla knappt fick plats. Riktigt glädjande att se, och det var en blandad skara i ålder framför allt. Albin Oskarsson, som varit ordförande de senaste tre åren och gjort ett fantastiskt fint jobb, lämnade nu över klubban till Lena Ekman. Hjärtligt tack till Albin, och mycket välkommen till Lena! Lena är ny i FN-rörelsen, men har god erfarenhet från andra föreningar och styrelsearbete. Hon har som senast varit guvernör för Rotary, och har ett stort engagemang för internationella frågor. Hon ser fram emot sitt uppdrag, och vi ska ses inom kort för att ha lite överlämning och intro med mera.

När jag besökte Torsby FN-förening, så hade deras beundransvärda ordförande AnnMari Lannge ordnat ett gediget program där min närvaro på orten togs tillvara. Dagen inleddes med att jag höll en föreläsning om arbetet och status med Agenda 2030 och de globala målen för TUAB (Torsby Utveckling AB). Därefter bar det av till Frykenskolan där jag föreläste om minor och minröjning för alla åttonde- och niondeklassare (cirka 200 st). Sedan full fart till föreningens årsmöte där jag höll ett föredrag om FN, världsläget och lite av varje. Trots att Torsby är en liten ort så var det en mycket fin uppslutning på den föreläsning jag höll – över 30 personer hade tagit sig ut till Sahlströmsgården där årsmötet sedan hölls. Så viktigt arbete som görs lokalt – vi behöver mer av detta, inte mindre. Särskilt i dessa tider.

Även Mjölby/Motala FN-förening ville att jag skulle komma till dem och hålla ett föredrag på deras årsmöte. De önskade att jag skulle utgå från frågeställningarna hur vi tillsammans står upp för mänskliga rättigheter och en hållbar framtid, samt hur det går med kriget i Ukraina och FN:s roll att verka fredsskapande. Uppslutningen var inte så stor, men de som kom var väldigt engagerade och hade många frågor.

Sista föreningen ut i årsmötesturnén var Kristianstads FN-förening. Här var det önskade temat för mitt föredrag om FN kan rädda världen och vad Svenska FN-förbundet gör. Det var liksom i Mjölby/Motala inte så många som kom, men de som var där var mycket intresserade och engagerade. Ordföranden sedan ett antal år, eldsjälen Jan Lindelöf, valdes om. Föreningen har liksom många andra svårt att få in unga som stannar – många i de mindre städerna rör på sig, och de är den ’gamla bofasta kärnan’ som står för stadga och kontinuitet. Detta är ett tydligt mönster, och ett faktum som framgent sannolikt leder till att ett antal mindre föreningar riskerar att läggas ner. De äldre aktiva blir allt äldre, inom ett antal år kommer en del av dem inte längre ha ork att driva föreningen vidare. Den naturliga påfyllningen är en stor utmaning på många orter. Här behöver vi på förbundet, som vi redan tidigare konstaterat, både försöka förebygga och bistå samt utveckla efter engagemangsformer som följer med tiden och de förutsättningar dagens människor har. De unga är mycket mobila, och kan vi behålla dem även om de flyttar utomlands eller till en annan stad är det värt mycket. Hursomhelst – det var ett bra möte i Kristianstad, där jag också var årsmötesordförande.

Som ni vet har vi också haft en digital informationsträff för FN-rörelsen. Detta för att informera om de förändringar och utmaningar vi nu står mitt i och inför. Det är viktigt att ni i rörelsen får information om vad som händer, att ni får möjlighet att ställa frågor och känna att ni är med. Det var ett femtiotal personer som deltog, och en sammanfattning av det matnyttigaste i budskapet skickades sedan ut till alla föreningar och distrikt. Vi berättade som vi gjort tidigare om övergången från kärn- till projektstöd, samt om den nya regeringens biståndspolitik och prioriteringar, och vad detta får för konsekvenser i detta nu samt inom en överskådlig framtid. Detta innefattade ett minskat kansli, förändringar i verksamheten, inriktningsbeslutet och för all del även flytten. Förutom jag själv gav Cecilia och Christoffer information. Det var en del frågor, men i stort var det en samlad och förstående skara. Nästa steg i denna process blir det digitala mötet den 22 april, följt av det fysiska FN-forum i september.

Nationellt
Den 6 februari var det internationella dagen mot könsstympning. Cirka 200 miljoner idag levande kvinnor har som små med våld och utan bedövning hållits fast av vuxna som med något vasst skurit bort delar av deras könsorgan. Varje år utsätts nästan 4 miljoner små töser för detta fruktansvärda övergrepp. Många får fysiska och psykiska men för livet, vissa dör i sviterna av ingreppet. Detta måste stoppas, men kräver tid och resurser att informera och förändra attityder och normer. Alla ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp och sitt eget liv. Det seminarium vi arrangerade för att uppmärksamma dagen hölls på Medelhavsmuséet och inkluderade två paneler med mycket kunniga deltagare. Jag inledde och avslutade, och UN Womens chef i Sverige Ulrika Grandin modererade. Statssekreteraren för jämställdhet Martin Andreasson talade. Vår samarbetspartner UNFPA med Pernille Fenger deltog, med vilka vi sedan över 10 år bedriver det livsviktiga projektet Flicka mot könsstympning och barnäktenskap. Flera mycket insatta personer lyfte olika perspektiv. Det var god uppslutning och åhörarna hade många frågor.

I samma vecka som ettårsdagen av Rysslands olagliga invasion av Ukraina arrangerade vi ett expertseminarium i riksdagen på temat Ukraina och möjligheterna att åtala och straffa personer som har gjort sig skyldiga till krigsbrott i landet. Detta gjorde vi tillsammans med FN-nätverket i riksdagen som vi sedan ett antal år sedan har ett fint samarbete med. Det är så oerhört viktigt att våra folkvalda har god kunskap om FN:s arbete och betydelsen av multilateralismen. Det blev ett lyckat seminarium med en mycket kunnig panel, vilken modererades av gs Cecilia. Jag höll inledande och avslutande ord. Medverkade gjorde bland andra Mia Hallén, biträdande enhetschef på UD:s enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Mark Klamberg, folkrättsprofessor vid Stockholms universitet, samt Nadia Volkova, Ukrainian Legal Advisory Group.

Dag Hammarskjöld Foundations årliga lecture med FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed
Varje år utser Dag Hammarskjöld Foundation en pristagare som gjort särskilt betydelsefulla insatser, och 2022 var det FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed. Av olika skäl kunde inte ceremonin hållas förra hösten, varför det blev nu i februari. Denna föregicks av en den föreläsning som pristagaren håller. DSG (Deputy Secretary General) höll ett mycket bra tal, och vill du lyssna in så finns det här: https://media.un.org/en/asset/k1a/k1asahz Det var både allvar, hopp och lite humor.

Innan föreläsningen, som hölls i Uppsala universitets aula, var det kransnedläggning vid Hammarskjölds grav med ett mindre sällskap. Det var stillsamt, fint och rörande. Efter föreläsningen var det mingel. Roligt var också att styrelseledamot Véronique Simon var med på kransnedläggning, lecture och mingel. Jag talade med DSG kring de globala målen och undrade om hon hade något medskick/hälsning till den svenska FN-rörelsen. Hon tackade för allt vi gör och betonade vikten av att vi som vet vad FN åstadkommer tar vidare detta ut i samhället. Men hennes svar underströk att vi behöver höja våra röster och jobba på, att se att alla mål hänger ihop och är beroende av varandra, men att mål 16 och 17 är de som håller ihop allt och som vi och världen behöver lägga extra kraft på. Jag berättade också kort om vårt Flickaprojekt och gav henne ett Flickaarmband som hon blev mycket glad för.

Under den avslutande middagen hade jag glädjen att få Stefan Löfven som bordsherre, och vi fick tillfälle att bland annat diskutera Guterres rapport Our Common Agenda. Denna är hans vision för framtiden och en booster för Agenda 2030 och de globala målen. Vi talade om hur vi kan ta den vidare, och jag har föreslagit att vi kunde anordna ett webinarium för världens FN-förbund. Stefan är mycket positiv till detta, så jag hoppas att det kan bli verklighet framgent. Rapporten blir klar i april, och därmed är Stefan klar med sitt uppdrag i den High Level Advisory Board som han leder tillsammans med Ellen Johnson Sirleaf.  Även erfarna och kunniga Annika Söder samt Pelle Knutsson från DHF hade jag till bords, och vi hade många diskussioner om allt från potatis till Sveriges säkerhetstrådskandidatur. Det var många organisationsföreträdare och FN-relaterade representanter närvarande.

Vi hoppar vidare till ettårsdagen av Rysslands olagliga invasion av Ukraina då en stor manifestation hölls på Sergels Torg i Stockholm. Talade gjorde bland annat statsministern, Magdalena Andersson och utrikesministern, och inte helt vanligt att detta sker i samarbete med civilsamhället. I detta fall var det Nordic Ukraine Forum, Måndagsrörelsen och aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina som höll i det hela. Många organisationer stod bakom, FN-förbundet var en av dem. Tillsammans med ett tappert gäng från FN-förbundet stod vi med banderoller och tyngda hjärtan – så förfärligt detta krig. Tänk att en enda individ har så mycket makt att han med några få ord omedelbart kan avbryta kriget, som för med sig så mycket död, skada, förödelse och sorg. Det är inte rimligt någonstans detta.

Jag passar på att tala om att FN:s generalförsamling samma vecka hade en omröstning i generalförsamlingen om Rysslands anfallskrig, och att de omedelbart ska dra tillbaka sina militära styrkor. Det fanns en viss oro att det tydliga stöd för Ukraina som världens länder tidigare visat skulle förändrats – detta då krig tär, många länder brottas med dålig ekonomi och är beroende av ryska gödningsmedel och annat, och ryssarna har lobbat för sin sak. Men det ledde ingenting till. 141 länder menade att Ryssland omedelbart ska lämna Ukraina (tidigare 143 och 145 i dessa omröstningar gällande Ukrainas sak), men 7 tyckte inte det. Det var Ryssland, Belarus, Nordkorea, Syrien, Eritrea, Mali och Nicaragua. Hursomhelst ytterligare en stark markering av världens länder att Ryssland gör fel och ska dra tillbaka sina militära styrkor omedelbart.

Internationellt
Efter flera års turer blev det till slut av – ANUNA – Annual Nordic United Nations Assembly I FN-staden i Köpenhamn – den gemensamma aktivitet för de nordiska FN-förbunden som varit på gång så länge. Det blev två intressanta och givande dagar med olika upplägg. De nordiska FN-förbunden brukar träffas en gång varje vår i FN-staden, men nytt för i år var att såväl styrelseledamöter som riksdagsledamöter var med delar av programmet. Från vår styrelse följde Bengt, Osman, Petter och Véronique med, och från riksdagen var två ledamöter (en från S och en från M). Programmet var blandat, men innehöll en rundtur i FN-staden (vilket är en ganska spektakulär byggnad, dessutom med många finurliga hållbarhetsfinesser), presentationer från UNDP, UNFPA, UN Women och WFP, workshops, diskussioner, reception på UNOPS, digital medverkan av H.E. Olof Skoog, Jens Wandel som är tillförordnad Executive director på UNOPS, samt två intressanta paneler med kunniga deltagare. Den första var på temat ’The Multilateral Response to Compounding Crises’, och den andra ’From Funding to Finance’. Det var mycket bra och givande dagar med positiv respons av deltagarna!

Slutligen kommer här några medielänkar som du kanske vill kolla in:

 

Webbnyheter:

Webbnyhet CSW: https://fn.se/aktuellt/ovriga-nyheter/kraftigt-okade-utmaningar-pa-jamstalldhetsomradet-nar-csw-ater-halls-i-fns-hogkvarter/

Webbnyhet kvinnohälsa: https://fn.se/aktuellt/ovriga-nyheter/kvinnodagen-2023-pandemi-och-konflikt-bakom-samre-kvinnohalsa/

Debattartiklar:

Dagens Nyheter Debatt om Ukraina: https://www.dn.se/debatt/putin-maste-atalas-for-brott-mot-manskligheten/

Radio

8 mars Internationella kvinnodagen Radio P3 och P4, Vaken: http://p4dela.sverigesradio.se/?id=31059

Med dessa rader önskar jag dig allt gott! Jag hoppas att vi ses snart, och hjärtligt tack för att du är med i Svenska FN-förbundet. Alla insatser som görs i vår FN-rörelse runtom i landet, stora som små, behövs i denna oroliga värld.

/ Annelie