fbpx

Global Compact

FN:s hållbara företagsnätverk Global Compact bildades under World Economic Forum i Davos 1999 på uppmaning av dåvarande FN:s generalsekreterare Kofi Annan. Syftet var att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption riktade till företag. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Global Compact var ursprungligen bara inriktad mot företag men nu är även organisationer en del av detta nätverk. Medlemmarna i Global Compact förbinder sig att rapportera hur arbetet går. Företag rapporterar varje år och ideell sektor rapporterar vartannat år genom att skicka in en rapport där de beskriver hur arbetet med att lyfta Global Compacts principer i verksamheten har gått.

Global Compact stöttar företag att:
* Bedriva etisk verksamhet genom att förena sin verksamhet och sina strategier med Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö, och antikorruption.
* Agera strategiskt för att utöka de breda målen inom sociala hållbarhet, så som Agenda 2030 och de globala målen för hållbarhet, med särskilt fokus på samarbete och innovation.

Global Compact i Sverige

Det svenska nationella nätverket för UN Global Compact, Global Compact Network Sweden, bildades i april 2018.

Global Compact Network Sweden är en ideell förening för svenska deltagare i UN Global Compact. Föreningen arbetar utifrån Global Compacts principer och FN:s globala mål för hållbar utveckling, med syfte att inspirera och hjälpa svenska företag i arbetet med ansvar och hållbarhet.

Svenska FN-förbundet och Global Compact

Svenska FN-förbundet är medlemmar i Global Compact Network Sweden sedan 2018. Vi gjorde vår första rapport (Communication on engagemant – COE) 2019.

Vi uppmanar både våra egna samarbetspartners och svenska företag i allmänhet att gå med i UN Global Compact och arbeta för att få in hållbarhetsprinciper i sina verksamheter. Vi samarbetar gärna med företag som vill förbättra sitt hållbarhetsarbete utifrån våra gemensamma förutsättningar.

Se Global Compacts film från 20-årsjubileet

Företagssamarbeten

Vi skräddarsyr samarbeten med företag intresserade av våra fokusområden.

Läs mer

Agenda 2030

Vårt arbete för FN:s globala mål.

Läs mer

Våra fokusfrågor

Vi arbetar med mänskliga rättigheter, fred och säkerhet, och hållbar utveckling.

Läs mer