fbpx

Medverkande Mötesplats Agenda 2030, 2021

Konferencier

Konferencier
Carolina Klüft
Generation PEP: Verksamhetschef

Side kick
Helena Jönsson
Glokala Sverige: Utbildningsansvarig

Moderatorer

Moderator på chatten
Caroline Byh
Glokala Sverige: Projektledare Mötesplats Agenda 2030
Kommunikations- och samverkansansvarig.

Moderator panel 1
Kerstin Söderström
Glokala Sverige: Projektledare

Moderator panel 2
Kerstin Blom Bokliden
SKR: Miljöexpert

Medverkande talare

Att gå från ord till handling – vikten av intern samordning och extern samverkan
Sara Gustafsson.
Linköpings Universitet: Biträdande professor i miljömanagement och Föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier

Vi tror på berättandet – storytelling för hållbarhet
Anna Svedlund
Region Sörmland: Strateg – strategi och analys: Hållbar regional utveckling.

Mona Karila
Region Sörmland: Verksamhetsutvecklare – strategi och analys: Hållbar regional utveckling.

Hur går arbetet på nationella samordnarens Kansli?
Gabriel Wikström 
Regeringskansliet: Nationell samordnare Agenda 2030

Vilken politik behövs för klimatomställningen?
John Hassler
Stockholms Universitet: Professor i makroekonomi

Hållbart arbetsliv i välfärdens kontaktyrken
Henrik Loodin

Lunds Universitet: fil. dr i sociologi med inriktning medicinsk sociologi

Agneta Kallstenius
Helsingborgs Kommun: Arbetsmiljö- och hälsocontroller, HR-avdelningen

Varför är en hållbar och en etisk konsumtion viktig och vad är Fairtrade City och Fairtrade Region?
Anneli Örtqvist
Fairtrade: Ansvarig City/Region

Att stärka organisationen för att uppnå en hållbar utveckling
Christine Feuk.
SKR: Projektledare

Pandemins effekter och jämlikhetsaspekter kopplade till barn och ungas fysiska aktivitet
Carolina Klüft
Generation PEP: Verksamhetschef

Poeter

Ronja Möller

Farhiya Feysal

Anna Arvidsdotter
Bokas via Ordkanon.se
info@ordkanon.se
tel. 0737 29 20 55

Panel 1

Hanna Zetterberg

Panelledare:
Kerstin Söderström
Glokala Sverige: Projektledare

Panelister:
Elias Aspudd
Student

Åsa Hilderstrand
Nordregio: Kommunikationschef och projektledare för nordiskt kunskapsutbyte om Agenda 2030 på lokal nivå.

Flynn Smedman
Fridays For Future och Auroramålet.

Hanna Zetterberg
Regeringskansliet: Utredningssekreterare Nationella samordnaren för Agenda 2030.

Panel 2

Panelledare:
Kerstin Blom Bokliden
SKR: Miljöexpert

Panelister:
Carola Gunnarson
SKR: Förste vice ordförande

Johan Lilja
ICLD: Generalsekreterare

Cecilia Tengroth
Svenska FN-förbundet: Generalsekreterare