fbpx

Mötesplats Agenda 2030

Glokala Sveriges årliga konferens för förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner och en självklar träffpunkt för alla som arbetar med hållbar utveckling. Konferensen syftar till att bidra med kunskap, nätverkande och öka engagemanget för Agenda 2030.

Konferensen 2022

Läs mer om 2022 års konferens

Mötesplats Agenda 2030 genomfördes 2022 i samverkan med Agenda 2030 i Väst som en digital heldagskonferens tisdag 22 november. Nu finns inspelningen och övrigt material upplagt.

Läs mer

Tidigare konferenser

Det går också att se inspelningen från 2021 års upplaga av konferensen Mötesplats Agenda 2030.

2021

Här kan du se allt material från Mötesplats Agenda 2030: 2021

Läs mer