Vi växlar upp för klimatet!

Klimatet är en av vår tids största utmaningar. Svenska FN-förbundet står bakom FN-målet att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader. Vår utgångspunkt är globalt samarbete. FN är den enda organisationen där världens länder kan ta de beslut som krävs för att rädda planeten. Vi behöver FN. FN behöver oss. Samarbete kan rädda vår planet.

På Svenska FN-förbundets kongress i juni 2021 beslutade våra medlemmar att vi ska intensifiera vårt arbete med klimatfrågan. Just nu formar vi arbetet för klimatet tillsammans med medlemmarna. Vill du engagera dig för klimatet är nu en bra tid att gå med i vår folkrörelse!

Se UNDP:s film ”Don’t choose extinction”.

Kunskap för ett hållbart klimat

Vi arbetar med klimatfrågan genom nationell och lokal kunskapsspridning. I vårt arbete fokuserar vi på genomförandet av Parisavtalet, och stärkt solidarisk klimatfinansiering för såväl utsläppsminskningar som klimatanpassning. Vi uppmärksammar och sprider kunskap om både FN:s och Sveriges arbete med klimatfrågan.

Påverkan för ett hållbart klimat

Förändra politiken, inte klimatet! Med vårt påverkansarbete vill vi lyfta fram betydelsen av multilateralt samarbete för att nå målen i Parisavtalet. Detta samarbete sker bäst genom FN. Genom opinionsbildning och påverkansarbete vill vi att Sverige ska klara av de nationella klimatmålen och bidra till att varje EU-land har klimatmål som lever upp till kraven i Parisavtalet. Vi vill också se stärkt lokalt arbete för att bidra till de nationella klimatåtagandena. Våra lokalföreningar är viktiga nyckelaktörer för att få Sverige att uppnå klimatmålen.

Vi utbildar och informerar om klimathotet

Vi utgår från FN:s klimatarbete och utbildar och informerar om det globala klimatarbetet under FN:s klimatkonvention UNFCCC. FN:s klimatpanel IPCC är också en viktig resurs och vi bidrar till spridning av kunskap från deras vetenskapliga rapporter. Även det nationella arbetet i Sverige följs och vi utbildar och informerar om utvecklingen i Sverige.

Material om klimatfrågan

Här finns engagemangspaket med fokus klimat som är fritt att använda för dig som är medlem eller aktiv inom FN-rörelsen.

Läs mer

Glokala Sverige

Vi arbetar för hållbara kommuner och regioner.

Läs mer

Ung och engagerad?

Unga äger framtiden. Var med och påverka den med oss!

Läs mer

Bli medlem

Engagera dig för klimatet i din lokala förening.

Bli medlem

Bli medlem

Gå med i vår folkrörelse och engagera dig för klimatet!

Bli medlem idag >