Välkommen till Karlstad FN-förening

Styrelsen 2023

Ordförande

Christer Gustavsson

Mail: christer.gustavsson4@gmail.com

Tele: 0708 62 47 75


Kassör

Anders Daleskog


Övriga styrelsemedlemmar

Kajsa Fougner

Camilla Kylin

Moa Alm

Sten-Åke Mollmyr


Valberedning

Kristina Hornsten

Jesper Norqvist