Välkommen till Karlstad FN-förening

Styrelsen 2018

Kassör och kontaktperson

Anders Daleskog

Övriga styrelsemedlemmar

Sten-Åke Mollmyr
Björn Lindstad

Camilla Kylin, suppleant

 

Valberedning

Kristina Hornsten