Välkommen till Karlstad FN-förening

Ungdomsektion

Fredrik Olsson, kontaktperson

E-post: fredrik.olsson999@outlook.com

Telefon: 070-151 71 58

Jean de dieu Irakiza

Jesper Norqvust