Samverkan

Hur kan vi samverka och samarbeta? Läs mer nedan om Glokala Sveriges forum, regionala träffar och konferensen Mötesplats Agenda 2030.

Sidan håller på att uppdateras.

Mötesplats Agenda 2030

Mötesplats Agenda 2030 är Glokala Sveriges årliga konferens för deltagare och en självklar träffpunkt för alla som arbetar med hållbar utveckling. Läs mer om konferensen och se tidigare sändningar här.

Läs mer

Glokala Sveriges Forum

Under konstruktion.

Läs mer

Regionala träffar

Under konstruktion.

Läs mer