Våra nyhetsbrev

Senaste nyhetsbrevet: nr 3/2022 – 12 september

Ur innehållet: 

Höstens händelser i Glokala Sverige, FN:s rapporter om Agenda 2030, Stockholm +50, Kommunfonden med aktuell rapport, Nordregio, kommunala partnerskap om unga, bokmässan, mm

Klicka här för att läsa!

Tidigare nyhetsbrev

 • Nr 3 september 2022,
  Årets globala rapport och möte om genomförandet av Agenda 2030, regeringens skrivelse till Riksdagen om hur det går med genomförandet i Sverige, resultat från FN-mötet Stockholm +50 och seminariet The Peoples’ Perspective.
 • Nr 2, maj 2022
  Stockholm +50 och andra konferenser och viktiga dagar om miljö och klimat, ny forskning, nya undersökningar samt data från SCB, ICLD-samarbeten, inbjudan till skolprojekt med FN-förbundet, mm
 • Nr 1, mars 2022
  Vårens viktiga datum, webbinarier och intressanta rapporter, nordiskt samarbete, hållbarometer, Stockholm +50, Nollvision avfall, klimatkonferens för unga, samt boka en talare och hämta material från #intebarasnack
 • Nr 6, december 2021
  Nya deltagare och lyckad konferens i Glokala Sverige, kommunala partnerskap och lokala exempel, avfallsskyltar och medborgarforskning, Nordregios webbinarier och Världsmiljödagen, samt FN:s generalsekreterare om den nya, gemensamma agendan.