Våra nyhetsbrev

Senaste nyhetsbrevet: nr 2/2022 – 19 maj

Ur innehållet: Stockholm +50 och andra konferenser och viktiga dagar om miljö och klimat, ny forskning, nya undersökningar samt data från SCB, ICLD-samarbeten, inbjudan till skolprojekt med FN-förbundet, mm

Klicka här för att läsa!

Tidigare nyhetsbrev

  • Nr 1, mars 2022
    Vårens viktiga datum, webbinarier och intressanta rapporter, nordiskt samarbete, hållbarometer, Stockholm +50, Nollvision avfall, klimatkonferens för unga, samt boka en talare och hämta material från #intebarasnack
  • Nr 6, december 2021
    Nya deltagare och lyckad konferens i Glokala Sverige, kommunala partnerskap och lokala exempel, avfallsskyltar och medborgarforskning, Nordregios webbinarier och Världsmiljödagen, samt FN:s generalsekreterare om den nya, gemensamma agendan.