fbpx

Fakta och fördjupning

Här samlar vi länkar till fördjupad läsning, aktuella rapporter, filmer mm om Globala målen och Agenda 2030.

Agenda 2030: Fördjupning

Kurs: Mänskliga rättigheter

Den här digitala kursen fokuserar på de Globala målen och vilken roll människorätts-institutioners arbete spelar.

De 17 globala målen

Globalamalen.se

På globalamålen.se hittar ni både material riktade till företag och skolor samt andra typer av resurser.

Världsbankens databas

På världsbankens atlas över Globala målen kan du se datavisualiseringar genom interaktiva berättelser om de 17 målen för hållbar utveckling.

Regeringens handlingsplan

I denna handlingsplan
beskriver regeringen centrala åtgärder för kommande år.

UNDP: Blir världen bättre?

Dokument framtaget av FNs utvecklingsprogram UNDP.

SDG Progress Report

Generalsekreterarens rapport från 2020 ger en överblick för den nuvarande situationen.

För kommuner, landsting och regioner

Uppföljning och statistik: Globalt

Uppföljning och statistik: Lokalt

  • Sammanställning av kommuners hållbahetsanalyser: Malmö stad har samlat in exempel från olika kommuner i Glokala Sverige. Stort tack, Frida Gothnier Leander i Malmö!
  • Rapport om Sveriges arbete: I somras rapporterade fyra svenska kommuner, SKR samt Sverige till FN:s högnivåforum för uppföljning av Agenda 2030. 
  • Nordregio: Kolla in Nordregios nya webbplats för Agenda 2030, där du också kan prenumerera på deras nyhetsbrev.
  • Goal Tracker: Ett verktyg för uppföljning av Globala målen på olika nivåer, har nyligen lanserat sin version för Sverige.
  • Målkompassen: Ett annat verktyg för uppföljning.

Globala mål blir lokala: Forskning om Agenda 2030 i kommuner och regioner

Sara Gustafsson, biträdande professor i miljöteknik vid Linköpings universitet, forskar om hur de 17 Globala målen for hållbar utveckling kan implementeras på regional och lokal nivå i svenska kommuner och regioner. I rapporten Lokal implementering av Agenda 2030 och Globala målen beskriver hon läget våren 2018.

Hållbarhetsarbete pågår inom i stort sett alla kommuner och regioner, men det är viktigt att ta reda på hur Globala målen kan integreras i det. 15 kommuner och fyra regioner har intervjuats om de erfarenheter, möjligheter och utmaningar de ser kring Agenda 2030-arbetet. I rapporten finns också en omfattande litteraturgenomgång, en litteraturlista och en sammanställning av verktyg och metoder som kommuner kan använda för planering, mätning och uppföljning.

Tips och trix