fbpx

Fakta och fördjupning

Här samlar vi länkar till fördjupad läsning, aktuella rapporter, filmer mm om Globala målen och Agenda 2030.

Agenda 2030: Fördjupning

Kurs: Mänskliga rättigheter

Den här digitala kursen fokuserar på de Globala målen och vilken roll människorätts-institutioners arbete spelar.

De 17 globala målen

Globalamalen.se

På globalamålen.se hittar ni både material riktade till företag och skolor samt andra typer av resurser.

Världsbankens databas

På världsbankens atlas över Globala målen kan du se datavisualiseringar genom interaktiva berättelser om de 17 målen för hållbar utveckling.

Regeringens handlingsplan

I denna handlingsplan
beskriver regeringen centrala åtgärder för 2018-2020.

UNDP: Blir världen bättre?

Dokument framtaget av FNs utvecklingsprogram UNDP.

SDG Progress Report

Generalsekreterarens rapport från 2020 ger en överblick för den dåvarande situationen.

För kommuner, landsting och regioner

Uppföljning och statistik: Globalt

Uppföljning och statistik: Lokalt

  • Rapport om Sveriges arbete: 2021 rapporterade fyra svenska kommuner, SKR samt Sverige till FN:s högnivåforum för uppföljning av Agenda 2030. 
  • Nordregio: Kolla in Nordregios nya webbplats för Agenda 2030, där du också kan prenumerera på deras nyhetsbrev.
  • Goal Tracker: Ett verktyg för uppföljning av Globala målen på olika nivåer, har nyligen lanserat sin version för Sverige.
  • Målkompassen: Ett annat verktyg för uppföljning.

Tips och trix